Karnataka’s RAJYOTSAW Day: Celebrating the Rich Culture and Heritage of the State” कर्नाटक राज्योत्सव दिन

Karnataka's RAJYOTSAW Day: Celebrating the Rich Culture and Heritage of the State" कर्नाटक राज्योत्सव दिन

1 नोव्हेंबर कर्नाटक राज्योत्सवानिमित्त मराठी ,इंग्रजी , कन्नड भाषणे 

चंदनाची भूमी

कन्नडीगांची भूमी

संतांची भूमी

शिव शरणांची भूमी,

कवींची भूमी,

साहित्यिकांची भूमी,

शास्त्रज्ञ,संशोधकांची भूमी,

म्हणजे आपले कर्नाटक राज्य..कर्नाटक राज्याच्या राज्योत्सवानिमित्त मराठी ,इंग्रजी , कन्नड भाषणे उपलब्ध करून देताना आनंद होत आहे.

 

कर्नाटक राज्योत्सव दिन मराठी भाषण 1 


कर्नाटक राज्योत्सव दिन मराठी भाषण 2 


कर्नाटक राज्योत्सव दिन मराठी भाषण 3 


कर्नाटक राज्योत्सव दिन मराठी भाषण 4 


कर्नाटक राज्योत्सव दिन मराठी भाषण 5 


कर्नाटक राज्योत्सव दिन ENGLISH SPEECH 1
  Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *