MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना

Table of Contents
   

  शैक्षणिक मार्गदर्शिका 2023-24 नुसार वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना  

  शैक्षणिक वर्ष 2023-24

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना

   

     MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना

  सदर 10.00 ते 4.45 या वेळेच्या वेळापत्रकाबद्दल कोणताही आदेश नसून शिक्षकांच्या आग्रहास्तव नमुना स्वरूपात या वेळापत्रकाची PDF देत आहोत. 

  सन 2023-24 या वर्षीच्या शैक्षणिक मार्गदर्शी नुसार सर्व शाळांची 9.30 ते 4.20 अशी करण्यात आलेली आहे.

  (सदर वेळापत्रक आपल्या सोयीप्रमाणे लिहिता येईल यासाठी शेवटी वेळापत्रकाचा कोरा नमुना pdf स्वरूपात देण्यात आला आहे.)
   

   

   
  शालेय कर्तव्याचे दिवस
  प्रथम सत्र दिनांक 29.05.2023 ते 07.10.2023 पर्यंत

  द्वितीय सत्र दिनांक 25.10.2023 ते 10.04.2024पर्यंत

   

  सुट्टी कालावधी

  दसरा सुट्टी दिनांक 08.10.2023 ते 24.10.2023 पर्यंत


  उन्हाळी सुट्टी
   दिनांक 11.04.2023 ते 28.05.2023 पर्यंत

  मागील वर्षीच्या वेळापत्रकाबद्दल मुलभूत माहिती -: 

  10.00 ते 10.30 स्वच्छता,परिपाठ,क्षीरभाग्य  

   

  प्राथमिक शाळा १ली ते 7वी/8वी दैनंदिन वेळापत्रक 

   

  तासिका 

  वेळ

  पहिली तासिका 

  10.30  ते  11.10

  दुसरी तासिका

  11.10  ते  11.50

  लहान सुट्टी 

  11.50   ते  12.00 

  तिसरी तासिका

  12.00   ते  12.40 

  चौथी तासिका

  12.40   ते  1.20

  जेवणाची सुट्टी 

  1.20  ते  2.00

  पाचवी तासिका

  2.00   ते  2.40 

  सहावी तासिका

  2.40   ते  3.20 

  लहान सुट्टी 

  3.20   ते  3.25

  सातवी तासिका

  3.25  ते  4.05 

  आठवी तासिका

  4.05   ते  4.45
  वर्गवार PDF वेळापत्रक -:

  वर्गाच्या नावाखाली दिलेल्या डाऊनलोड बटन वर क्लिक करा..
   
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  वर्ग वेळापत्रक नमुना – LEGAL SIZE
   
  सामुहिक वेळापत्रक नमुना – A3 SIZE
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇

  इयत्ता – पहिली वेळापत्रक

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇  इयत्ता – दुसरी वेळापत्रक

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – तिसरी वेळापत्रक

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – चौथी वेळापत्रक

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – पाचवी वेळापत्रक

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇   इयत्ता – सहावी वेळापत्रक

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 
   

  इयत्ता – सातवी वेळापत्रक

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – आठवी वेळापत्रक

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 
   

  वर्ग वेळापत्रक कोरा नमुना

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 


   

  सामुहिक वेळापत्रक

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
   
   

  1ली ते 5वी सामुहिक वेळापत्रक

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  1ली ते 7वी सामुहिक वेळापत्रक

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   
   

  1ली ते 8वी सामुहिक वेळापत्रक

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇   

  1ली ते 5वी सामुहिक वेळापत्रक (कोरा नमुना)

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  1ली ते 7वी सामुहिक वेळापत्रक (कोरा नमुना)

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  1ली ते 8वी सामुहिक वेळापत्रक (कोरा नमुना)

   
  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  वार्षिक अंदाज पत्रक

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇

  सेतुबंध प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका

  MODEL CLASS TIME TABLE, GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक नमुना
   ●═══════〇〇═══════● 〇═══════●═══════●  Please Visit Our YouTube Channel SmartGuruji

  https://youtube.com/@smartguruji2022

  ●═══════〇═══════●
  अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्या.

  https://www.smartguruji.in

  https://www.smartguruji.net

  ●═══════〇═══════●

   

   

   
   
   

  Share your love
  Smart Guruji
  Smart Guruji
  Articles: 305

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *