8th SS 1. Sadhane (1. साधने)

इयत्ता – आठवी      

विषय – समाज विज्ञान 

प्रश्नोत्तरे 

8th SS 1. Sadhane (1. साधने)


 

    प्रकरण -1


  साधने


स्वाध्याय


1. योग्य शब्द वापरून गाळलेल्या जागा भरा.

1. दोन प्रकारचे लिखित साहित्य स्थानिक साहित्य आणि विदेशी साहित्य.

2. अश्वघोषाने लिहिलेले लिखित साधन बुद्ध चरित्र

3. कन्नड भाषेतील पहिला शिलालेख हाल्मीडी होय .

II. खालील प्रश्नांची उत्तरे सविस्तर लिहा.

4. साधने म्हणजे काय ?

उत्तर –इतिहासाची मांडणी करण्याकरिता मूलभूत घटकांची गरज आहे त्या घटकांना साधने म्हणतात.

5. देशी साधने व विदेशी साधनांची प्रत्येकी दोन उदाहरणे द्या?

उत्तर –  

देशी साधने :

विशाखा दत्ताचे :-मुद्रारक्षस

कल्हणाचे :- राजतरंगिणी

अश्वघोषाचे :-बुद्ध चरित्र

विदेशी साधने :-

मेगॅस्थनचे :- इंडिका

यु . एन.त्संग :- सियूकी

फाहियान :- फु – को -की

6. पुरातत्व साधने म्हणजे काय? उदाहरणासह स्पष्ट करा ?

उत्तर – लिपी, नानी, स्मारके, गाडगी, थडगी ,मडकी ,आणि इतर कलाकृती ज्या उत्कलनामध्ये मिळालेले आहेत त्यांना पुरातत्त्व साधने म्हणतात.

1) लिपी :-धर्म ,संस्कृती, अर्थव्यवस्था, व्यवस्थापन, शिलालेख ,दगडी खांबावरील लिपी इत्यादी .

2) नाणी :– काळ, धर्म, संस्कृती ,राज्यव्यवस्था, सामाजिक ,आर्थिक परिस्थितीची माहिती मिळते.

3) स्मारके थडगी अवशेष :- खांब , बस्ती ,मंदिरे, स्मारके , थडगी स्थगित अवशेष सापडतात.

4) मौखिक साधने :-मानवाने आपले अनुभव गीत काव्य कथा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सुपूर्द केले

5) आख्यायिका पौराणिक कथा :-गोष्टी कथा मार्फत ऐतिहासिक धाडसी वृत्ती चे चित्रण पाहावयास मिळते..


क्    CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF 

            प्रकरण 13. राज्यशास्त्राचा अर्थ व महत्व या पाठाच्या प्रश्नोत्तरे  – CLICK HERE    
 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *