Class 7 Bridge Course Marathi Pre-Test Model Question Paper 7वी मराठी पूर्व परीक्षा

  • Bridge Course
  • सेतूबंध
  • Sub. – Marathi
  • Competencies
  • Model Question Papers
  • Pre Test (पूर्व परीक्षा)
  • Post Test

सेतुबंध पूर्व परीक्षा/ साफल्य परीक्षेसाठी नमुना प्रश्न
इयत्ता –
सातवी


1. मला तुमच्या आवडत्या कवितेच्या चार ओळी सांगा, तुम्हाला ती कविता का आवडली ते सांगा.
2. तुझ्या गावात झालेल्या निवडणुकीबद्दल सांग.
3. तुमचा आवडता व्यवसाय कोणता आहे? का?
4. तुम्ही दहा अक्षरी शब्द म्हणू शकता का?
5. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत केलेल्या तुझ्या दोन गोष्टी मला सांग?
6. या वृत्तपत्रातील पाच बातम्या वाच.


7. शब्दकोशाच्या मदतीने खालील शब्दांचे अर्थ शोधा आणि सहा शब्द वर्णक्रमानुसार म्हणा :
गगन, अरण्य, कांचन, द्रोह, लावण्या, उदय
8. तुमच्या कुटुंबातील किंवा शेजारच्या आवडत्या व्यक्तीची मुलाखत घ्या. (त्यांचा परिचय करून घ्या)
9. तुमच्या घरात असलेली निमंत्रण पत्रिका, लग्न पत्रिका, नामकरण कार्ड, मासिक कॅरी पैकी कोणतेही एक वाचा आणि सारांश द्या.

 मानवाच्या जीवनात खेळाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे खेळ हे करमणुकीचे साधन आहे. खेळामुळे एकता, सहनशीलता, सांघिक सहकार्य, निर्णय क्षमता, युक्ती हे गुण सहज वाढीस लागतात. खेळामुळे शरीर सुदृढ बनते. मानवी विचारांना सुयोग पद्धतीने वाटचाल करण्याचे मार्गदर्शन खेळच करतात.

17. खालील अक्षरांमधून कवींची नावे ओळखा आणि लिहा.


व त स म ट ना दे शां वा

दा बा मी व ट व या के क

सं रा प दे शे व न ऊ ट ग

ळ दा स या प ज हे ण ऊ

18. तुम्ही सकाळपासून सायंकाळपर्यंत केलेल्या संपूर्ण महत्त्वाच्या गोष्टींची यादी करा

19. दिलेल्या पद्यातील यमक शब्द ओळखा आणि लिहा.
देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना
सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना
दुःखितांचे दुःख हो ही मनाची कामना
वेदना जाणावयाला जागवू संवेदना

20. तुमच्या शाळेबद्दल तुम्हाला आवडणाऱ्या पाच गोष्टी लिहा.

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *