Class 9th Evaluation March-2024 संकलित मुल्यांकन-2 (SA-2) 2024 अभ्यासक्रम व गुण विभागणी

  इयत्ता 9वी मुल्यांकन सुधारित अभ्यासक्रम व गुण विश्लेषण

Class 9th Evaluation March-2024 संकलित मुल्यांकन-2 (SA-2) 2024 अभ्यासक्रम व गुण विभागणी

    वरील बाबीबाबत, इयत्ता 1 ते 10 मुल्यांकन आयुक्त कार्यालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग यांच्या 01-07-2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 5वी, 8वी 9वी वर्गाच्या मूल्यमापन माहितीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार कार्य करण्यास सूचित केले आहे.

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या मुल्यांकन परीक्षेसाठी निर्धारित अभ्यासक्रम व गुण विभागणी खालीलप्रमाणे -:

मूल्यमापन आदेश दि.01.07.2023 नुसार
सुधारित आदेशानुसार

 

 दि.30.12.2023 नुसार बदल

 

इयत्ता -9वी

वार्षिक परीक्षा 

 इयत्ता 9वीच्या संबंधित भाषा आणि सर्व मुख्य विषयांचा वार्षिक 100% अभ्यासक्रम असेल.

 प्रथम भाषेसाठी 100 गुणांसाठी, द्वितीय आणि तृतीय भाषा आणि मुख्य विषयांसाठी 80 गुणांची लेखी परीक्षा आयोजित असेल.

 चार आकारिक मुल्यमापन (FA) चे (FA-1+FA-2+FA-3+FA-4) = 200 गुण
अंतर्गत मूल्यमापनासाठी प्रथम भाषेसाठी 25 गुण आणि द्वितीय आणि तृतीय भाषा आणि मुख्य विषयांसाठी 20 गुण असतील.

 प्रथम भाषा-100 गुण लेखी परीक्षा +25 अंतर्गत मुल्यमापन गुण =एकूण 125 गुणांची परीक्षा घेणे.

 द्वितीय आणि तृतीय भाषा आणि मुख्य लेखी विषयांसाठी 80 गुण लेखी परीक्षा + 20 अंतर्गत मुल्यमापन गुण =एकूण 100 गुणांची परीक्षा घेणे.

वार्षिक परीक्षेच्या अंतिम गुणांच्या आधारे वार्षिक निकाल निश्चित करणे.

   इयत्ता -9वी

 

मूल्यांकन परीक्षा – 2  (SA-2) 

 

इयत्ता 9वी च्या मूल्यांकन परीक्षे (SA-2) साठी संबंधित भाषा आणि 3 मुख्य विषयांसाठी निर्धारित वार्षिक 100% पाठ्यक्रम असेल.

अंतर्गत मूल्यमापन: चार फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट (FA-1+FA-2+FA-3+FA-4) चे 50+50+50+50 = एकूण 200 गुण त्यानंतर प्रथम भाषा 25 गुण आणि दुसरी आणि तिसरी भाषा आणि 3 कोर विषय 20 गुणांमध्ये रूपांतरित करणे म्हणजे 25+20+20+20+20+20 = 125 गुण अंतर्गत मूल्यांकनासाठी असतील.

SA-2 मुल्यांकन: प्रथम भाषेसाठी 100 गुण,द्वितीय आणि तृतीय भाषा आणि मुख्य विषयांसाठी प्रत्येकी 80 गुण म्हणजे 100+80+80+80+80+80 = 500 चे मूल्यमापन/लेखी परीक्षा घेतली असेल.

अंतिम निकाल ठरवण्यासाठी अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुण आणि SA-2 च्या बदल्यात घेतलेल्या मूल्यांकनाच्या लेखी परीक्षेचा विचार करावा.

 

अधिकृत आदेश डाऊनलोड करा.. – 

 


 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *