Class 8th Evaluation March-2024

  इयत्ता 8वी मुल्यांकन सुधारित अभ्यासक्रम व गुण विश्लेषण

Class 8th Evaluation March-2024

    वरील बाबीबाबत, इयत्ता 1 ते 10 मुल्यांकन आयुक्त कार्यालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग यांच्या 01-07-2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 5वी, 8वी 9वी वर्गाच्या मूल्यमापन माहितीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार कार्य करण्यास सूचित केले आहे.

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात येणारा मुल्यांकन परीक्षेसाठी निर्धारित अभ्यासक्रम व गुण विभागणी खालीलप्रमाणे -:

मूल्यमापन आदेश दि.01.07.2023 नुसार सुधारित आदेशानुसार दि.30.12.2023 नुसार बदल
इयत्ता -6वी ते 8वी
संकलित मूल्यांकन -2 (SA-2)


संकलित मूल्यांकन -2 (SA-2) साठी सहावी ते आठवी इयत्तांच्या विषयांशी संबंधित 50% अभ्यासक्रम असेल.

40 लेखी + 10 तोंडी = 50 गुणांची परीक्षा घेऊन 30 गुणांमध्ये रूपांतरित करणे.

इंग्रजी भाषेसाठी चाचणी 10 लेखी + 40 तोंडी = 50 गुणांची परीक्षा घेऊन 20 गुणांमध्ये रूपांतरित करणे.

6वी ते 8वी च्या SA-1 मूल्यमापनासाठी निर्धारित केलेला अभ्यासक्रम सोडून उर्वरित सर्व विषयाचा 50% अभ्यासक्रम SA-2 च्या मूल्यांकनासाठी असेल.

इयत्ता 8 वी मूल्यांकन:


2023-24 च्या शैक्षणिक मार्गदर्शकामध्ये दिलेल्या जून-2023 ते फेब्रुवारी-2024 पर्यंतचा वार्षिक अभ्यासक्रम असेल.

SA-2 च्या ऐवजी घेण्यात येणाऱ्या मूल्यांकन परीक्षेत तोंडी 10 गुण आणि सर्व भाषा आणि मुख्य विषयांसाठी 50 गुण असे एकूण 60 गुण असतील आणि ते 30 गुणांमध्ये रूपांतरित केले जातील.

शेवटी निकाल FA-1, FA-2, FA-3, FA-4, SA-1 आणि SA-2 या अनुक्रमे 10+10+10+10+30+30=100 प्रमाणे गुण असतील.

SATS मध्ये शाळांनी नोंदवलेले FA-1, FA-2, FA-3, FA-4 आणि SA-1 व SA-2 चे रूपांतरित 30 गुण असे वरीलप्रमाणे ठरवले जातील.

विशेष सूचना: वरीलप्रमाणे सध्या इयत्ता 8वी मुल्यांकन परीक्षा (SA-2)साठी जून 2023 ते फेब्रुवारी-2024 या कालावधीतील वार्षिक अभ्यासक्रमाचा विचार केला जाईल.कारण यामुळे विद्यार्थ्यांना आगामी 9वी आणि 10वी इयत्तेची परीक्षा लिहिण्यासाठी चांगला सराव होईल.

 

अधिकृत आदेश डाऊनलोड करा.. – 

 


 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *