5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी

कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रम

माध्यम – मराठी

विषय – परिसर अध्ययन

इयत्ता – पाचवी

पाठावरील स्वाध्याय नमुना उत्तरे

5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी

खाली दिलेल्या तक्त्यात परिसरातील घटक व त्यासमोर काही लक्षणें दिली आहेत. काळजीपूर्वक वाच. प्रत्येक घटकासमोर त्याची लक्षणें दिसून आल्यास (√) चिन्ह घाल आणि लक्षणे न आढळल्यास (x) चिन्ह लिहा.

5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी

5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी

सजीव – पक्षी प्राणी कीटक झाड मनुष्य
निर्जीव – माती वीट टेबल पेन पुस्तक

5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी

मानवी श्वसन संस्था

हत्ती – सर्कसमध्ये , गाड्या ओढण्यासाठी

बैल – वाहतूक , शेतीकामासाठी

कुत्रा – शिकार,सर्कसमध्ये

5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी
कोणते ? कोणापासून अचूक विधान येथे लिही
सूर्यप्रकाशहिरवे पानसूर्य
पाणी, खनिजे, क्षारवातावरणमाती
कार्बन-डायऑक्साईड सूर्यवातावरण
हरितद्रव्यमातीहिरवे पान
5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी

उत्तर – या वनस्पती आपल्या आहारासाठी किटकांवर अवलंबून असतात.यांना किटकभक्षक वनस्पती असे म्हणतात.

5th EVS 1. Living World 1.सजीव सृष्टी
शाकाहारी मांसाहारी मिश्राहारी
हत्तीसिंहअस्वल
पोपटवाघकुत्रा
ससामांजर
कोल्हा
घुबड

* सर्व सजीव त्याच्या जन्म कालामध्ये लहान असतात, नंतर विशिष्ट उंची व वजन मिळवितात. (✔)

* सजीवांची वाढ वेगाने म्हणजेच एक दोन दिवसात होते. (x)
उत्तर – सजीवांची वाढ होण्यास ठराविक कालावधी लागतो.

  • वनस्पतीची वाढ त्याच्या खोडाचे टोक अथवा खोडाच्या रूंदीमध्ये दिसून येते. (✔)

मनुष्य – पाय
कांगारू – पाय
गरुड – पंख
वटवाघूळ – पंख

उत्तर –

  • कारण प्राण्यांना हालचालीसाठी विशिष्ट अवयव आहेत.
  • प्राणी अन्न मिळवण्यासाठी हालचाल करतात.
  • प्राणी पाणी पिण्यासाठी हालचाल करतात.
  • प्राणी निवारा बांधण्यासाठी हालचाल करतात.
  • प्राणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी हालचाल करतात.
विधानबरोबर/चूकबरोबर केलेले विधान
पुनरुत्पादनाद्वारे सजीव आपला वंश पुढे चालवितात.बरोबर
पुनरुत्पादनापासून परिसरातील इतर सजीवांना आहार मिळतो.चूकनरुत्पादनापासून परिसरातील इतर सजीवांना आहार मिळत नाही.
पुनरुत्पादन फक्त प्राण्यामध्ये मात्र दिसून येते.चूकपुनरुत्पादन फक्त प्राण्यामध्येच नाही तर वनस्पतींमध्येही दिसून येते.
एकाच सजीवाच्या जास्तीच्या पुनरुत्पादनातून परिसरामध्ये कोणताही धोका उद्भवणार नाही.बरोबर

कृतीः अंडी घालून आणि प्रत्यक्ष पिल्लांना जन्म देणाऱ्या सजीवांची यादी कर.

अंडी घालून पिल्लांना जन्म देणारे सजीव मासे , पक्षी , साप , कीटक
प्रत्यक्ष पिल्लांना जन्म देणारे सजीव म्हैस , गाय , मनुष्य , कुत्रा

बियापासून पुनरुत्पादन करणाऱ्या वनस्पती-:

• सोयाबीन

• आंबे

• गाजर

खोडापासून पुनरुत्पादन करणाऱ्या वनस्पती-:

• गुलाब

• कांदा

• बटाटा

1 वनस्पती फळे, बिया आणि पाने तयार करतात जी प्राण्यांसाठी आहार म्हणून उपयोगी असतात.
2.वनस्पती प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे ऑक्सिजन तयार करतात,जे प्राण्यांच्या श्वसनासाठी आवश्यक आहे.

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *