Bridge Course Model Pre Test 7th SS

    सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीत? पुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती? हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेत? कसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणी, घटक चाचणी,तोंडी प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

इयत्ता – आठवी

| खालील अनेक पर्यायामधून योग्य पर्याय निवडा.

1. साहित्यिक आधाराचे उदाहरण

1. कायदे

2. स्मारके

3. पंपचे विक्रमार्जुन विजय

4. नाणी

2. शेजारील आकृतीमध्ये चिनी संस्कृतीचे योगदान ओळखा…

1. प्लास्टिक

2. पिरॅमिड

3. शहर नियोजन

4. पोर्सिलेन.

3. शेजारील चित्रात आमचे राष्ट्रीय प्रतीक नसलेला पर्याय ओळखा.

Bridge Course Model Pre Test 7th SS


1. हत्ती
2. कमळ
3. आंबा
4. राष्ट्रीय चिन्ह

4. खालीलपैकी कदंबाची राजधानी ओळखा.
5. ताळगुंद
6. बनवासी
7. बदाम
8. ऐहोळे

5. ब्रिटिश राजवटीला विरोध करणारी पहिली भारतीय महिला म्हणून यांना श्रेय दिले जाते.
6. राणी अबक्का
7. कित्तूर राणी चेन्नम्मा
8. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई
4 ओनके ओबव्वा

6. गोलघुमट हे कर्नाटकातील ……..विभागातील एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तू आहे.
7. बंगलोर विभाग
2.म्हैसूर विभाग
3. कलबुर्गी विभाग
4. बेळगावी विभाग.

7. बंगळुरू विभागातील सर्वाधिक पावसाचा जिल्हा
8. तुमकूर
9. शिवमोग्गा
10. चित्रदुर्ग
11. दावणगेरे

8. पुनर्भवी साधन संपत्ती……

1. कोळसा

2. पेट्रोल

3. सोने

4. सौर ऊर्जा

9. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालवलेले सरकार म्हणजे……….सरकार म्हणतात.

1. लोकशाही सरकार
2. हुकूमशाही सरकार
3. समतावादी
4. यापैकी नाही.

10. या खंडात जगातील सर्वात उंच पर्वत शिखर आहे.
11. युरोप
12. आशिया
13. आफ्रिका
14. उत्तर अमेरिका

II खालील प्रश्नांची दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे द्या.
1. नकाशा तयार करण्यासाठी आवश्यक घटक कोणते आहेत?
2. राष्ट्रध्वजाच्या संहितेची यादी करा.

III खालील प्रश्नांची तीन किंवा चार वाक्यात उत्तरे द्या.
1. हरप्पा संस्कृतीचे शहरी नियोजन आणि सध्याचे शहरी नियोजन यांच्यातील समानतेची यादी करा.
2. खालील नकाशावर खालील ठिकाणे दाखवा.

Bridge Course Model Pre Test 7th SS


A. हळेबिडू
B. श्रीरंग
C. कांची

Share your love

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *