BRIDGE COURSE CLASS 5 MARATHI Pre Test Model Question Paper सेतूबंध 5वी मराठी पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

सेतूबंध म्हणजे काय?

    सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंध कधी करता येईल?

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीत? पुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती?
हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

सेतुबंध का करावा? (Importance of bridge course)

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेत? कसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणी, घटक चाचणी,तोंडी प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

      किंकनी समाजाच्या राजा राणीला सुंदर जन्मला ते बाळ मोठे झाले तरी एक हसले नव्हते. खूप औषध उपचार केले तरी सुटली नाही मुली ची ही बघून राजा फार झाला. काही करून युवराजज्ञीच्या चेहऱ्यावर बघायला इच्छुक झाला. युवराज्ञीला विविध प्रकारचे तरी ती हसली नाही. हास्यविनोद हसली नाही शेवटी तिच्यासाठी एक कुत्र्याचे पिल्लू दररोज त्याच्याबरोबर युवराज्ञी खुशीने हसून आनंदी झाली त्यामुळे सर्वजण आनंदी झाले.

21). मुलांना खालील परिस्थिती ऐकण्यास सांगा आणि मुलांना परिस्थितीनुसार प्रश्न तयार करण्यास सांगा.
एके दिवशी गावातील सर्व मुले एकत्र आली आणिामी येणारा सण उत्साहात साजरा करण्याबाबत चर्चा केली सर्वांच्या चेहऱ्यावर उत्साह होता ही चर्चा गाव प्रमुखाने ऐकली त्यांचा उत्साह पाहिला आणि तेथे येऊन त्याने या प्रकरणाबद्दल विचारले त्यांनीही आनंदाने चर्चेत भाग घेतला तो आपले अनुभव सांगत होता आणि सण कसा साजरा करायचा सांगत असतानाच असताना एक गोंडस लहानएक गोंडस लहान मूल तेथे आले आणि विचारले कुठल्या सणासाठी एवढा बोलताय सर्वांनी मिळून गणपती बाप्पा मोरया असा जय घोष केला आणि नाचू लागले
.

इयता – 3री सेतुबंध साहित्य – CLICK HERE

इयता – 2री सेतुबंध साहित्य – CLICK HERE

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *