BRIDGE COURSE CLASS 4 Pre Test MATHS Model Question Paper सेतूबंध 4थी गणित पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

सेतूबंध म्हणजे काय?

    सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंध कधी करता येईल?

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीत? पुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती?
हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

सेतुबंध का करावा? (Importance of bridge course)

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेत? कसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणी, घटक चाचणी,तोंडी प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

1.274 ही संख्या अक्षरात लिहा.
2.852 या संख्येत 5 चे स्थानमूल्य लिहा.
3.454, 950, 555, 893 या संख्या चढत्या क्रमात लिहा.

4.

5.बेरीज करा. 757 + 136
6.छोटूच्या ग्रंथालयात 435 पुस्तके आहे.त्याच्या आईने त्याला परत 235 पुस्तके घेऊन दिली तर आता त्याच्याकडे एकूण पुस्तके किती?

7.

8.

9. दिशाकडे 675 गोळ्या होत्या त्यापैकी तिने 273 गोळ्या मित्रांना वाटल्या तर तर तिच्याकडे शिल्लक गोळ्या किती?

10.खालील चित्रात ससे बसले आहेत.त्यांचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

1. सस्यांचे गट किती आहेत? –

2. एका गटात किती ससे आहेत?

3. एकूण सस्यांची संख्या किती? –

11. गुणाकार करा.    234 x 2

12.एका शाळेच्या पिशवीची किंमत 213 आहे.तर अशा 3 पिशव्यांची किंमत किती?

13. 24 मणी 3 हारात समान येतील असे चित्र काढा.

14. भागाकार करा.
15.एका बॉक्समध्ये 45 पेन आहेत.ते 5 मुलांना समान वाटल्यास प्रत्येकाला किती पेन मिळतील.

16. रंगवलेला भाग अपूर्णांकात लिहा.

17. खालील चित्राचा अर्धा भाग रंगवा.

18.खालील चित्राचा  भाग रंगवा.

19.  या पट्टीची लांबी =  ———–  से.मी.

20.  खालील चित्र पाहून रिकाम्या जागा भरा.

21. घड्याळात दाखवलेली वेळ लिहा.

22. गाजर कोणत्या घनाकृतीचे उदाहरण आहे? –

23. एक भूमिती पेटी ठेवून त्याचे स्केच काढल्यास कोणती आकृती मिळते?

24. एक आयत काढा.

25. रचना पाहून रिकाम्या जागी येणारे चित्रा काढा.

26. रचना पाहून रिकाम्या जागा भरा.

27. संख्या रचना पाहून रिकाम्या जागा भरा.

        400, 500, 600, ______, 800

28. फळांचे कोष्टक पाहून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

   सर्वात जास्त फळाखाली ü अशी खुण करा.

29. सर्वात कमी फळाखाली ü अशी खुण करा.

30. कोणती फळे समसंख्येत आहेत?

इयता – 3री सेतुबंध साहित्य – CLICK HERE

इयता – 2री सेतुबंध साहित्य – CLICK HERE

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *