INCOME TAX AY 2024-25 इन्कम टॅक्स

 2023-24 या आर्थिक वर्षात कोणत्या बेसिक पगारावर किती इन्कम टॅक्स भरावा लागेल.

 

INCOME TAX AY 2024-25 इन्कम टॅक्स

 

    दिनांक: 01-04-2020 पासून आयकर कायद्याच्या कलम 115BAC अंतर्गत आयकर दरात सवलत देऊन नवीन कर व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून कर आकारणीच्या दोन पद्धती लागू होतील. जुन्या आयकर पद्धतीमध्ये नियमांतर्गत लागू होणारी वजावट आणि सूट आणि वित्त कायदा 2020 मध्ये निर्धारित कर दरांचा समावेश आहे. दुसरी पद्धत म्हणजे कायद्याच्या कलम 115BAC अंतर्गत आकारले जाणारे नवीन दर, काही वजावट आणि सूट वगळून.
आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून, आयकर कायद्याच्या कलम 115BAC अंतर्गत एक उप-नियम (1A) घातला गेला आहे.ज्यानुसार कर आकारणीची नवीन पद्धत डीफॉल्ट इन्कम टॅक्स क्रेडिट असेल आणि कलम 115BAC (6) मध्ये प्राप्तिकर कायद्याची इच्छा असल्यास मिळकत भरण्याची जुनी पद्धत निवडण्याची तरतूद केली गेली आहे.आयकर अंतर्गत येणारे सर्व सरकारी कर्मचारी ज्यांना जुन्या आयकर दर पद्धतीचा पर्याय निवडायचा आहे त्यांनी त्यांच्या वेतनसंबंधी अधिकार्‍यांना दिनांक 20-11-2023 पर्यंत लेखी कळवावे. 

 


3. ज्या कर्मचाऱ्यांनी कायद्याच्या कलम 115BAC अंतर्गत लागू केलेल्या नवीन आयकर दराचा पर्याय निवडला आहे त्यांना खालील वजावट आणि सूट लागू होणार नाहीत.
Professional Tax (व्यवसाय कर)
 HRA (घरभाडे भत्ता)

  इतर विशेष भत्ते [कलम 10(14)]
  स्वतःच्या निवासासाठी घर बांधण्यासाठी/खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज 
• अनुबंध VI A सूट [कलम 80CCD(2) आणि 80JJAA वगळता]
 

 

खालील INCOME TAX CALCULATOR वर क्लिक करून मुलभूत माहिती टाईप करून आपण आपला TAX तपासू शकता.

 


INCOME TAX SLAB कसे आहेत याची माहिती घेऊया..
AY – 2024-25 FY- 2023-24

 

INCOME TAX AY 2024-25 इन्कम टॅक्स

 

INCOME TAX AY 2024-25 इन्कम टॅक्स

 

    A resident individual (whose net income does not exceed Rs. 5,00,000) can avail rebate under section 87A. It is deductible from income-tax before calculating education cess.The amount of rebate is 100 per cent of income-tax or Rs. 12,500, whichever is less.
 
    जुलै 2023 या महिन्यातील पगार अंदाजे धरून हा तक्ता तयार करण्यात आलेला आहे यामध्ये जुन्या इन्कम टॅक्स स्लॅब प्रमाणे इन्कम टॅक्स भरताना 80C मध्ये 1,50,000 + Standard Deduction 50000/- + Professional Tax यांची सवलत घेतल्यानंतर टॅक्सेबल इन्कम वरती किती टॅक्स भरावा लागेल याची माहिती तक्त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे.
    
New Tax Regime नवीन पद्धतीच्या इन्कम टॅक्स स्लॅब मध्ये फक्त स्टॅंडर्ड डिडक्शन 50 हजार इतकेच वजा करण्याची सवलत देण्यात आलेले आहे. हा तक्ता अंदाजे असून अचूक माहिती form 16 मध्ये समजेल. पण खालील तक्त्याप्रमाणे नोव्हेंबर-2०२३,डिसेंबर
-2०२३ जानेवारी-2०२4,फेब्रुवारी-2०२4 या चार महिन्यांमध्ये आपल्याला तक्त्यातील बेसिक नुसार बसणारा टॅक्स ची वसुली करण्यात येणार आहे.सदर माहिती अंदाजे असून प्रत्येकाच्या वेगवगळ्या आर्थिक गुंतवणूक व इतर कारणानुसार यामध्ये बदल होऊ शकतो.
बेसिक पगारानुसार आपला अंदाजे इन्कम टॅक्स खालीलप्रमाणे असेल (अंदाजे)

OLD TAX REGIME

SI.NO.

1

BASIC SALARY

30350

DA 38.75%

11761

HRA

2428

MA

200

IR

5160

MONTH TOTAL

49898

YEAR TOTAL

598778

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

204828

TAXABLE
INCOME

393950

TAX

0

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

548778

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

2

BASIC SALARY

31100

DA 38.75%

12051

HRA

2488

MA

200

IR

5287

MONTH TOTAL

51126

YEAR TOTAL

613515

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

204888

TAXABLE
INCOME

408627

TAX

0

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

563515

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

3

BASIC SALARY

31850

DA 38.75%

12342

HRA

2548

MA

200

IR

5415

MONTH TOTAL

52354

YEAR TOTAL

628253

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

204948

TAXABLE
INCOME

423305

TAX

0

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

578253

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

4

BASIC SALARY

32600

DA 38.75%

12633

HRA

2608

MA

200

IR

5542

MONTH TOTAL

53583

YEAR TOTAL

642990

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205008

TAXABLE
INCOME

437982

TAX

0

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

592990

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

5

BASIC SALARY

33450

DA 38.75%

12962

HRA

2676

MA

200

IR

5687

MONTH TOTAL

54974

YEAR TOTAL

659693

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205076

TAXABLE
INCOME

454617

TAX

0

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

609693

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

6

BASIC SALARY

34300

DA 38.75%

13291

HRA

2744

MA

200

IR

5831

MONTH TOTAL

56366

YEAR TOTAL

676395

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205144

TAXABLE
INCOME

471251

TAX

0

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

626395

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

7

BASIC SALARY

35150

DA 38.75%

13621

HRA

2812

MA

200

IR

5976

MONTH TOTAL

57758

YEAR TOTAL

693098

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205212

TAXABLE
INCOME

487886

TAX

0

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

643098

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

8

BASIC SALARY

36000

DA 38.75%

13950

HRA

2880

MA

200

IR

6120

MONTH TOTAL

59150

YEAR TOTAL

709800

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205280

TAXABLE
INCOME

504520

TAX

13404

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

659800

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

9

BASIC SALARY

36950

DA 38.75%

14318

HRA

2956

MA

200

IR

6282

MONTH TOTAL

60706

YEAR TOTAL

728468

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205356

TAXABLE
INCOME

523112

TAX

17122

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

678468

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

10

BASIC SALARY

37900

DA 38.75%

14686

HRA

3032

MA

200

IR

6443

MONTH TOTAL

62261

YEAR TOTAL

747135

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205432

TAXABLE
INCOME

541703

TAX

20841

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

697135

TAX

0

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

0

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

11

BASIC SALARY

38850

DA 38.75%

15054

HRA

3108

MA

200

IR

6605

MONTH TOTAL

63817

YEAR TOTAL

765803

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205508

TAXABLE
INCOME

560295

TAX

24559

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

715803

TAX

26580

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

6645

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

12

BASIC SALARY

39800

DA 38.75%

15423

HRA

3184

MA

200

IR

6766

MONTH TOTAL

65373

YEAR TOTAL

784470

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205584

TAXABLE
INCOME

578886

TAX

28277

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

734470

TAX

28447

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

7112

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

13

BASIC SALARY

40900

DA 38.75%

15849

HRA

3272

MA

200

IR

6953

MONTH TOTAL

67174

YEAR TOTAL

806085

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205672

TAXABLE
INCOME

600413

TAX

32583

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

756085

TAX

30609

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

7652

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

14

BASIC SALARY

42000

DA 38.75%

16275

HRA

3360

MA

200

IR

7140

MONTH TOTAL

68975

YEAR TOTAL

827700

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205760

TAXABLE
INCOME

621940

TAX

36888

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

777700

TAX

32770

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

8193

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

15

BASIC SALARY

43100

DA 38.75%

16701

HRA

3448

MA

200

IR

7327

MONTH TOTAL

70776

YEAR TOTAL

849315

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205848

TAXABLE
INCOME

643467

TAX

41193

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

799315

TAX

34932

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

8733

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

16

BASIC SALARY

44200

DA 38.75%

17128

HRA

3536

MA

200

IR

7514

MONTH TOTAL

72578

YEAR TOTAL

870930

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

205936

TAXABLE
INCOME

664994

TAX

45499

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

820930

TAX

37093

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

9273

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

17

BASIC SALARY

45300

DA 38.75%

17554

HRA

3624

MA

200

IR

7701

MONTH TOTAL

74379

YEAR TOTAL

892545

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206024

TAXABLE
INCOME

686521

TAX

49804

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

842545

TAX

39255

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

9814

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

18

BASIC SALARY

46400

DA 38.75%

17980

HRA

3712

MA

200

IR

7888

MONTH TOTAL

76180

YEAR TOTAL

914160

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206112

TAXABLE
INCOME

708048

TAX

54110

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

864160

TAX

41416

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

10354

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

19

BASIC SALARY

47650

DA 38.75%

18464

HRA

3812

MA

200

IR

8101

MONTH TOTAL

78227

YEAR TOTAL

938723

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206212

TAXABLE
INCOME

732511

TAX

59002

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

888723

TAX

43872

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

10968

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

20

BASIC SALARY

48900

DA 38.75%

18949

HRA

3912

MA

200

IR

8313

MONTH TOTAL

80274

YEAR TOTAL

963285

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206312

TAXABLE
INCOME

756973

TAX

63895

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

913285

TAX

46993

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

11748

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

21

BASIC SALARY

50150

DA 38.75%

19433

HRA

4012

MA

200

IR

8526

MONTH TOTAL

82321

YEAR TOTAL

987848

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206412

TAXABLE
INCOME

781436

TAX

68787

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

937848

TAX

50677

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

12669

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

22

BASIC SALARY

51400

DA 38.75%

19918

HRA

4112

MA

200

IR

8738

MONTH TOTAL

84368

YEAR TOTAL

1012410

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206512

TAXABLE
INCOME

805898

TAX

73680

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

962410

TAX

54362

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

13590

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

23

BASIC SALARY

52650

DA 38.75%

20402

HRA

4212

MA

200

IR

8951

MONTH TOTAL

86414

YEAR TOTAL

1036973

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206612

TAXABLE
INCOME

830361

TAX

78572

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

986973

TAX

58046

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

14511

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

24

BASIC SALARY

53900

DA 38.75%

20886

HRA

4312

MA

200

IR

9163

MONTH TOTAL

88461

YEAR TOTAL

1061535

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206712

TAXABLE
INCOME

854823

TAX

83465

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1011535

TAX

61730

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

15433

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

25

BASIC SALARY

55350

DA 38.75%

21448

HRA

4428

MA

200

IR

9410

MONTH TOTAL

90836

YEAR TOTAL

1090028

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206828

TAXABLE
INCOME

883200

TAX

89140

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1040028

TAX

66004

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

16501

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

26

BASIC SALARY

56800

DA 38.75%

22010

HRA

4544

MA

200

IR

9656

MONTH TOTAL

93210

YEAR TOTAL

1118520

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

206944

TAXABLE
INCOME

911576

TAX

94815

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1068520

TAX

70278

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

17570

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

27

BASIC SALARY

58250

DA 38.75%

22572

HRA

4660

MA

200

IR

9903

MONTH TOTAL

95584

YEAR TOTAL

1147013

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

207060

TAXABLE
INCOME

939953

TAX

100491

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1097013

TAX

74552

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

18638

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

28

BASIC SALARY

59700

DA 38.75%

23134

HRA

4776

MA

200

IR

10149

MONTH TOTAL

97959

YEAR TOTAL

1175505

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

207176

TAXABLE
INCOME

968329

TAX

106166

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1125505

TAX

78826

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

19706

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

29

BASIC SALARY

61150

DA 38.75%

23696

HRA

4892

MA

200

IR

10396

MONTH TOTAL

100333

YEAR TOTAL

1203998

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

207292

TAXABLE
INCOME

996706

TAX

111841

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1153998

TAX

83100

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

20775

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

30

BASIC SALARY

62600

DA 38.75%

24258

HRA

5008

MA

200

IR

10642

MONTH TOTAL

102708

YEAR TOTAL

1232490

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

207408

TAXABLE
INCOME

1025082

TAX

120025

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1182490

TAX

87374

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

21843

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

31

BASIC SALARY

64050

DA 38.75%

24819

HRA

5124

MA

200

IR

10889

MONTH TOTAL

105082

YEAR TOTAL

1260983

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

297524

TAXABLE
INCOME

1053459

TAX

128538

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1210983

TAX

92197

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

23049

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

32

BASIC SALARY

65500

DA 38.75%

25381

HRA

5240

MA

200

IR

11135

MONTH TOTAL

107456

YEAR TOTAL

1289475

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

207640

TAXABLE
INCOME

1081835

TAX

137051

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1239475

TAX

97895

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

24474

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

33

BASIC SALARY

83900

DA 38.75%

32511

HRA

6712

MA

0

IR

14263

MONTH TOTAL

137386

YEAR TOTAL

1648635

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

209112

TAXABLE
INCOME

1439523

TAX

244357

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1598635

TAX

179591

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

44898

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

34

BASIC SALARY

72500

DA 38.75%

28094

HRA

5800

MA

0

IR

12325

MONTH TOTAL

118719

YEAR TOTAL

1424625

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

208200

TAXABLE
INCOME

1216425

TAX

177428

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1374625

TAX

124925

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

31231

 

OLD TAX REGIME

SI.NO.

35

BASIC SALARY

69200

DA 38.75%

26815

HRA

5536

MA

0

IR

11764

MONTH TOTAL

113315

YEAR TOTAL

1359780

80C+HRA+PT+STD
DEDUCTION

207936

TAXABLE
INCOME

1151844

TAX

158053

NEW TAX REGIME

TAXABLE
INCOME

1309780

TAX

111956

APPROX
DEDUCTION PER MONTH

27989Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *