Class 6-8 CCE Assessment Time Table 2023-24 Revealed!” 6 वी ते 8 वी वार्षिक मूल्यमापन प्रक्रिया वेळापत्रक 2023- 24

 The Karnataka School Annual Assessment Time Table 2023-24 Revealed!

Class 6-8 CCE Assessment Time Table 2023-24 Revealed!" 6 वी ते 8 वी वार्षिक मूल्यमापन प्रक्रिया वेळापत्रक 2023- 24

 

 वार्षिक मूल्यमापन प्रक्रिया प्रक्रिया  वेळापत्रक 2023- 24

इयता – 6 वी ते 8 वी 

    2023-24 या शैक्षणिक वर्षात कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ते 10 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाच्या संदर्भात, संदर्भ-1 ने वार्षिक शैक्षणिक नुसार शाळांमध्ये अभ्यासक्रम शिकवणे आणि मूल्यमापन संदर्भात कार्यसूची व मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित करण्यात आली आहेत.

1. राज्यातील शासकीय,अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 29/05/2023 पासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये, कलिका चेतरिके उपक्रम राबवून अध्ययनातील कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न करून संदर्भ पत्र – 2 नुसार सेतुबंध कार्यक्रम जून महिन्यात आयोजित करण्यात आला होता.इयत्ता 1 ते 5 च्‍या कृती पुस्तिका सेतुबंध साहित्याचा समावेश करण्‍यात आला आहे आणि इयत्ता 6 ते 10 च्‍या वर्गासाठी सेतुबंध साहित्य तयार करून DSERT वेबसाइटवर प्रकाशित करण्‍यात आले आहे.2. संदर्भ-1 नुसार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये वार्षिक पाठ नियोजन करून विद्यार्थ्यांचे रूपनात्मक मूल्यांकन आणि संकलित मूल्यांकन आयोजित करून विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रगतीचे दाखलीकरण करणे.
2023-2024 या शैक्षणिक वर्षात सेतुबंध कार्यक्रम,रूपनात्मक मूल्यांकन आणि संकलित मूल्यांकन आयोजित करण्याचे वेळापत्रक दिले आहे. या वेळापत्रकानुसार शाळा स्तरावर विहित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करणे.

 

6 वी ते 8 वी साठी
मुल्यांकन वेळापत्रक –
  

विवरण

गुण

कृती घेण्याचा कालावधी

सेतुबंध

सेतुबंध शिक्षणाचा मूळ उद्देश
म्हणजे वयोगट आणि वर्गानुसार मुलांचे शिकणे आणि क्षमता ओळखून पुढील शिक्षणाची
तयारी करण्यासाठी शिकलेल्या आणि शिकलेल्या संकल्पनांमधील अंतर एकमेकांशी जोडणे
हा आहे.या संदर्भात अपेक्षित अध्ययन सामर्थ्य पाहून मागील वर्ग आणि संबंधित वर्गातील
सध्याच्या सेतुबंध शिक्षणासाठी अपेक्षित अध्ययन सामर्थ्य यादी तयार करण्यात आली
आहे. तसेच सदर अपेक्षित अध्ययन सामर्थ्य यादीनुसार अपेक्षित अध्ययनांश यादी तयार
करण्यात आली आहे.

जून महिन्यातील पहिले 15 दिवस सेतुबंध शिक्षण आयोजित करून साफल्य परीक्षेवर आधारित शैक्षणिक
क्रिया योजना तयार करून विद्यार्थ्यांची प्रगती
SAP मध्ये नोंद करणे.

जून 2023

रुपणात्मक मूल्यमापन (FA) 1 

इयत्ता 6वी ते 8वी वर्गांसाठी विषयानुसार प्रारंभी 25
टक्के अभ्यासक्रम
FA1 साठी घ्यावा.

या कालावधीत झालेल्या घटक परीक्षा,केलेले गृहपाठ,कृती,प्रकल्प आणि इतर लेखी व तोंडी
परीक्षा आधारित प्राप्त केलेल्या अध्ययन निष्पत्ती यांचे एकत्रीकरण करून एकूण 10
गुणात रुपांतर करणे.

10

जुलै
2023

रुपणात्मक मूल्यमापन (FA) 2

इयत्ता 6वी ते 8वी वर्गांसाठी विषयानुसार FA1 नंतरचा
25 टक्के अभ्यासक्रम
FA-2 साठी
घ्यावा.

या कालावधीत झालेल्या घटक परीक्षा,केलेले गृहपाठ,कृती,प्रकल्प आणि इतर लेखी व तोंडी
परीक्षा आधारित प्राप्त केलेल्या अध्ययन निष्पत्ती यांचे एकत्रीकरण करून एकूण 10
गुणात रुपांतर करणे.

10

सप्टेंबर
2023

संकलनात्मक मूल्यमापन (SA) –1

संबंधित इयत्तांना निर्धारित 50% इतका अभ्यासक्रम SA-1 साठी घ्यावा.

40 गुण (लेखी परीक्षा ) + 10 गुण (तोंडी परीक्षा)= 50 गुणांची परीक्षा घेऊन त्याचे 30 गुणांमध्ये
रुपांतर करणे.

30

ऑक्टोबर
2023

रुपणात्मक मूल्यमापन (FA) 3
6वी व 7वी वर्गांसाठी विषयानुसार FA-2 नंतरचा
30 टक्के अभ्यासक्रम
FA-3 साठी
घ्यावा.
8वी वर्गांसाठी विषयानुसार FA-2 नंतरचा 40 टक्के अभ्यासक्रम FA-3 साठी घ्यावा.
या कालावधीत झालेल्या घटक परीक्षा,केलेले गृहपाठ,कृती,प्रकल्प आणि इतर लेखी व तोंडी
परीक्षा आधारित प्राप्त केलेल्या अध्ययन निष्पत्ती यांचे एकत्रीकरण करून एकूण 10   गुणात रुपांतर करणे.

10

डिसेंबर
2023

रुपणात्मक मूल्यमापन (FA) 4 –

 

6वी व 7वी वर्गांसाठी विषयानुसार FA-3 नंतरचा 30 टक्के अभ्यासक्रम FA-4 साठी घ्यावा.

 

8वी वर्गांसाठी विषयानुसार FA-3 नंतरचा 10 टक्के अभ्यासक्रम FA-4 साठी घ्यावा.

या कालावधीत झालेल्या घटक परीक्षा,केलेले गृहपाठ,कृती,प्रकल्प आणि इतर लेखी व तोंडी
परीक्षा आधारित प्राप्त केलेल्या अध्ययन निष्पत्ती यांचे एकत्रीकरण करून एकूण 10
गुणात रुपांतर करणे.

10

 फेब्रुवारी 2024

संकलनात्मक मूल्यमापन (SA) –2

संबंधित
इयत्तांना निर्धारित 50% इतका अभ्यासक्रम
SA-2 साठी घ्यावा.
40 गुण (लेखी परीक्षा ) + 100 गुण (तोंडी परीक्षा)= 50 गुणांची परीक्षा घेऊन त्याचे 30 गुणांमध्ये रुपांतर करणे.
इंग्रजी
भाषा परीक्षा –10 गुण लेखी परीक्षा +
40
गुण तोंडी परीक्षा)
= 50 गुणांची परीक्षा
घेऊन त्याचे 20 गुणांमध्ये रुपांतर करणे.
SA-1 साठी  निर्धारित
केलेल्या 50% अभ्यासक्रमानंतरचा उरलेला 50% अभ्यासक्रम
SA-2 साठी घ्यावा.

30

मार्च 2024

वार्षिक निकाल

एकूण 100

गुण

दि. 08/04/2023 रोजी समुदायदत्त शाळा कार्यक्रमात निकाल जाहीर
करणे.Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *