Bridge Course CLASS 8 Competencies 8वी गणित अपेक्षित सामर्थ्य यादी

BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU

सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.

Bridge Course CLASS 8 Competencies 8वी गणित अपेक्षित सामर्थ्य यादी

सेतुबंध 2023-24

विषय –  गणित           

इयत्ता – आठवी

   अपेक्षित सामर्थ्य यादी

 

1) स्थानमूल्य वापरून 99,999 पर्यंत संख्या वाचणे आणि लिहिणे.

2) पूर्णांकांची संकल्पना व त्यावर बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या मुलभूत क्रिया वापरणे.

3) भूमितीच्या मूलभूत संकल्पना आणि कोनाचा अर्थ, प्रकार आणि रचना पद्धत जाणून घेणे.

4) अपूर्णांकांची मूळ संकल्पना समजून घ्या आणि अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी करणे आणि विशिष्ट अपूर्णांकांवर गुणाकार आणि भागाकार क्रिया करणे.

5)बैजिक राशींमध्ये गणितातील मूळ संकल्पना वापरणे.

6) घातांकांचा अर्थ,घातांक संख्या ओळखून गुणक स्वरूपात दिलेली संख्या घातांक स्वरूपात व घातांक स्वरूपातील दिलेली संख्या विस्तारीत स्वरूपात लिहिणे.

7) त्रिकोण आणि चतुर्भुजांचे क्षेत्रफळ,द्विमितीय अर्थ, संकल्पना आणि परिमिती काढणे.

8) दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे वापरून स्तंभालेख व द्वीस्तंभालेख रचने व विवरण करणे.

9) दैनंदिन जीवनातील सोप्या समीकरणांच्या स्वरूपात आणि सोपी गणिते सोडवा.

10) टक्केवारी,शेकडा नफा,शेकडा तोटा,सरळव्याज काढणे.

प्रश्नपत्रिका PDF डाऊनलोड करा. 

 

अधिकृत कन्नड साहित्य पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा… – CLICK HERE

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *