Bridge Course 8th SS Competencies 8वी समाज विज्ञान सामर्थ्य यादी

सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.


BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU

Bridge Course 8th SS Competencies 8वी समाज विज्ञान सामर्थ्य यादीसेतुबंध कार्यक्रम

            इयत्ता – आठवी                 

विषय – समाज विज्ञान  

अपेक्षित अध्ययन सामर्थ्य यादी 

BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU

2.
इतिहासाच्या अभ्यासाचे विविध आधार ओळखणे
आणि त्यांचे वर्गीकरण करणे.

4. प्राचीन संस्कृतीच्या विकासाची कारणे आणि त्यासाठी जबाबदार नद्या आणि जगातील समाज आणि संस्कृतीला त्यांचे योगदान यांचे विवरण करणे.

7. भारतात नवीन धर्मांच्या उदयाची कारणे सांगणे व त्यामध्ये झालेल्या बदलांचे परिशीलन करणे.

13.महिला सबलीकरण आणि पर्यावरण चळवळीसाठी सरकारने उचललेली पावले उदाहरणांसह स्पष्ट करणे.
14. 
भारताचे राष्ट्रगीत,राष्ट्रचिन्ह,राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय सण ओळखणे.
17. 
बाल हक्क व मानवी हक्क यामधील फरक सांगणे आणि त्यांचे महत्त्व समजून घेणे.

18. आशियातील प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्ये असलेले महासागर,नद्यापर्वतमैदाने आणि सीमावर्ती प्रदेश ओळखणे. 


22.
चिन्हांचा वापर करून नकाशावरील भौगोलिक
ठिकाणे दाखवणे. नकाशाचे विविध प्रकारात वर्गीकरण करणे. नकाशासाठी आवश्यक घटक
ओळखणे. उदा: मापन
,अंतर,
दिशा आणि चिन्हे.

सामर्थ्य यादी PDF डाऊनलोड करा. 

 

अधिकृत कन्नड साहित्य पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा… – CLICK HEREShare your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *