Bridge Course CLASS 8 Pre Test SS 8वी समाज विज्ञान पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिकासेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.

BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU

Bridge Course CLASS 8 Pre Test SS 8वी समाज विज्ञान पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 सेतुबंध कार्यक्रम

            इयत्ता – आठवी                 

विषय – समाज विज्ञान  

पूर्व परीक्षा / साफल्य परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका  

BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU 

1. खालील विधानांची योग्य उत्तरे निवडा आणि लिहा.
1.
इतिहासाच्या अभ्यासात मौखिक आधाराचे उदाहरण…….
अ) कायदे
ब) महाभारत
क) लावणी
ड) स्मारके
2.
आपला राष्ट्रीय पक्षी ……… आहे.
अ) पोपट
ब) मोर
क) गरुड
ड) कोकिळा
3.
बंगालचे प्रसिद्ध संत………
अ) कबीर
ब) रामानंद
क) रोहीदास
ड) चैतन्य
||.
पहिल्या जोडीच्या संबंधित उत्तराप्रमाणे,दुसऱ्या जोडीशी संबंधित
उत्तर लिहा.

4.
धर्म उपासना: धार्मिक अधिकार..: मत व्यक्त
करणे:-

5.
इंदिरा गांधी: राजकीय क्षेत्र: पीव्ही
सिंधू :-

6.
समाजवादी सरकार : चीन : लोकशाही सरकार :-
III.
खालील प्रश्नांची एका वाक्यात
उत्तरे द्या
,
7.नाईल नदीला
इजिप्शियन संस्कृतीचे वरदान का म्हटले जाते
?
8. 1857
च्या बंडातील सर्वात शूर
बंडखोर असे कोणाला म्हटले गेले
?
9.
जीना कोण होते?
10.
भारताला द्वीपकल्प असे का म्हणतात?
IV.
खालील प्रश्नांची दोन-तीन वाक्यात उत्तरे
द्या

11.
तुम्ही अनुभवलेल्या कोणत्याही चार
हक्कांची नावे सांगा.

12. 1857
च्या उठावाचे तात्कालिक कारण
सांगा.

V.
खालील प्रश्नांची आठ-दहा
वाक्यात उत्तरे द्या
.
13. गौतम
बुद्धांनी शिकवलेली तत्त्वे सांगा आणि ती आजच्या समाजासाठी का आवश्यक आहेत
?याचे विश्लेषण करा?
14.
भारताचा सुबक भौगोलिक नकाशा
काढा आणि खालील ठिकाणे दाखवा.

1) गंगा

2)
कन्याकुमारी
3)
बंगलोर
4)
पाल्कची समुद्रधुनी

प्रश्नपत्रिका PDF डाऊनलोड करा. 

 

अधिकृत कन्नड साहित्य पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा… – CLICK HEREShare your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *