Class 8 Science Model Paper March 2023 आठवी विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

 ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲ

 

ಕೆಎಸ್‌ಕ್ಯುಎಎಸಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003. 

KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION AND ASSESSMENT BOARD KSQAAC,
Malleshwaram, Bengaluru-560003.

 

Class 8 Science Model Paper March 2023 आठवी विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

 

 

ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ – ಮಾರ್ಚ್ 2023

 
 

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ

 

 

 

Assessment – March 2023 Model Paper

 

 

 

Class: 8

 

 

 

Subject: SCIENCE
 

 

Marks: 40
 

 

Time: 2 Hours

 
 

I. प्रश्न
1 ते 20 साठी दिलेल्या चार पर्यायांमधून योग्य उत्तर निवडा आणि दिलेल्या जागेत वर्णमालेसह उत्तर लिहा.   [20 x 1 = 20]

1.पुढील चित्र कशाचे आहे.

A.अंतर्वक्र आरसा            

B.अंतर्वक्र भिंग               

C.बहिर्वक्र भिंग               

D. बहिर्वक्र आरसा
उत्तर:          

2.सौरमंडलातील लाल ग्रह कोणता?

   A.पृथ्वी                          

   B.मंगळ                         

  C.गुरु                                      

  D.नेपच्यून
  

 उत्तर: 

   


 

3.वाहन चालक आपल्या पाठीमागील वाहन किंवा दृश्य पाहण्यासाठी कोणता आरसा वापरतात?

    A.बहिर्वक्र आरसा,प्रकाश किरण मिळतात.(अभिसारी प्रकाश)   

    B.अंतर्वक्र आरसा,प्रकाश किरण बिंदूत मिळत नाहीत.

    C.सपाट आरसा,स्पष्ट प्रतिमा दिसते.

    D.अनियमित आरसा,दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात.

   उत्तर:           
4.धूमकेतूला तेजस्वी शिर आणि लांब शेपटी असण्याचे कारण

    A. धूमकेतूसूर्याजवळ येतो आणि शेपटीच्या आकारात वाढ होते.

    B. धूमकेतू चंद्राजवळ येतो आणि शेपटीच्या आकारात वाढ होते.

    C. धूमकेतू पृथ्वीजवळ येईपर्यंत हालचाल कमी होते.

    D. धूमकेतूचा सूर्याभोवती परिभ्रमण कालावधी कमी असतो.

  उत्तर: 

 
5. 
समुद्र किनाऱ्याजवळ राहणाऱ्या मच्छीमारांना हवामान खात्याने दिलेल्या चेतावणीची माहिती रेडिओ स्टेशनद्वारे देण्यात आली आहे की त्यांनी हवामानाच्या तीव्र परिस्थितीमुळे पुढील दिवस समुद्रात जाऊ नये. ही माहिती हवामान विभागाला देणारी खगोलीय वस्तू ही आहे.

 A. उल्का               

 B.चंद्र                     

 C. धूमकेतू                       

D. कृत्रिम उपग्रह
उत्तर: 

6. एक विद्यार्थी रात्री आकाशाचे निरीक्षण करत होता.कल्पना करा की त्याने ताऱ्यांच्यामध्ये रेषा काढली    असता तयार झालेली आकृती शिकारी तारकापुंजाची असल्यास खालीलपैकी ते कोणते तारकापुंज आहे?

A. ग्रेट बियर (सप्तर्षी)        

B. ओरिऑन            

C. कॅसिओपेईया                

D.लिओ मेजर
उत्तर: 

7. खाली दिलेली कोणती क्रिया डोळ्यांसाठी चांगली आहे?

A. अंधुक प्रकाशात पुस्तके वाचणे                       

B. डोळ्यात धूळ गेल्यास डोळे चोळणे.

C. उघड्या डोळ्यांनी सूर्य किंवा प्रखर प्रकाश  पाहणे.      

D. कमीत कमी अंतरावरून पुस्तक वाचणे

उत्तर:

8. एक पांढरा प्रकाश किरण प्रिझममधून जातो आणि वेगवेगळ्या भागात पसरतो.या याचे कारण म्हणजे

A. प्रकाशाचे अपवर्तन    

B. एकत्र येणारा
प्रकाश
         

C. प्रकाशाचे अपस्करण       

D. प्रकाशकिरण एकमेकांवर आदळणे..

 

9. खालीलपैकी ज्वलनशील (लवकर पेट घेणारा) पदार्थ ओळखा.

A. दगड                  

B.काच                   

C.सुकलेले गवत                

D. लोखंडी खिळे
उत्तर:             
 

10. खालीलपैकी उत्तम विद्युत वाहक कोणता?

A.तांब्याची तार         

B. स्टील पिन           

C. लोखंडी खिळे                

D. मॅग्नेशियम वायर

उत्तर:

11. ही घटना ओळखा.

Class 8 Science Model Paper March 2023 आठवी विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

 

A. तरंग                  

B.वादळ                  

C. वीज                   

D.भूकंप

उत्तर:  

12. खालीलपैकी प्रज्वलित होण्यासाठी अधिक वेळ घेणारी सामुग्री-

A. लाकडी ओंकडा              

B. सोडियम             

C. कागद                

D. स्वयंपाकाचा गॅस
उत्तर:  

13. सहलीला जाणारे विद्यार्थी श्रवणबेळगोळमधील गोमटेश्वर मूर्तीच्या डोक्यापेक्षा धातूची पाईप उंच असल्याचे पाहतात.त्या धातूच्या पाईपचे कार्य काय?

 

Class 8 Science Model Paper March 2023 आठवी विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

 

 

A. आकाशातील विजेपासून विद्युत निर्मिती करण्यासाठी

B. आकाशातील विजेचे प्रमाण वाढवणे

C. विजेपासून मूर्तीचे रक्षण करणे

D. मूर्तीवर येणारा प्रकाश परावर्तित करणे.
उत्तर: 

14. केरोसीनमध्ये(रॉकेल) साठवलेले सोडियम प्रयोगशाळेत  काढण्याची सूचना शिक्षक विद्यार्थ्यांना देतात. कारण हवेत सोडियम-

A. बाष्पीभवन                    

B. वेगाने जळते                  

C. हळूहळू जळते               

D.विरघळते
उत्तर:
 

15. याला पेशीतील “जिवित पदार्थ” म्हणतात.

A. पेशीकेंद्र                        

B.पेशी भित्तिका                  

C. जीव द्रव्य                      

D. पेशी द्रव
उत्तर:

16. दिलेल्या चित्रात अलैंगिक पुनरुत्पादनाचा प्रकार कोणता?

Class 8 Science Model Paper March 2023 आठवी विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

A. मुकुलायन          

B. द्वि विभाजन

C.विखंडन               

D. बाह्य फलन
उत्तर:

17.वैयक्तिक स्वच्छता राखण्यासाठी डॉक्टरांनी दिलेली सूचना कोणती ?

A. पौष्टिक आहार घ्या         

B. शारीरिक व्यायाम करा    

C. औषधे घेणे          

D.दररोज अंघोळ करा
उत्तर:

18. एका मुलाला शिक्षकाकडून समजले की प्रौढ बेडूक टॅडपोल (अळी)तून बाहेर पडतात.जे उडी मारू शकतात आणि पोहू शकतात. या प्रक्रियेचे कारण आहे.
A. 
रूपांतरण किंवा कायापालट       

B. आंतर फलन       

C. बाह्य फलन                   

D. मुकुलायन

19. जागरूक ग्राहक पेट्रोल आणि डिझेलऐवजी इलेक्ट्रिक कार गाडी खरेदी करतो यामागचे कारण हे आहे..

A. खर्च कमी आहे.    

B. वाहन चालवताना मोठा आवाज निर्माण होतो.

C.जास्त वेगाने गाडी चालवता येते             

D. वायू प्रदूषण होत नाही
उत्तर:
 

20. दूरचित्रवाणीवरील बातम्या पाहताना विद्यार्थ्याला माहिती मिळते की,ग्लोबल वार्मिंग कमी करण्यासाठी पावले उचलली.खालीलपैकी संबंधीत कृती ही आहे..

A.सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर,ऊर्जेचा पर्यायी स्रोत

B. जीवाश्म इंधन वापरणे.

C. वैयक्तिक वाहने वापरण्याचे महत्त्व.

D. इमारतींमध्ये जास्तीत जास्त काचेच्या खिडक्या वापरणे.
उत्तर:

II. दिलेल्या जागेत 21 ते 28 प्रश्नांची उत्तरे द्या.

21. वायू प्रदूषण म्हणजे काय?वायू प्रदूषणाची कोणतीही दोन कारणे सांगा.                             गुण

                    
किंवा

 

            धुके म्हणजे कायधुके कसे निर्माण होतात?

22. पौगंडावस्थेत पोहोचल्यावर मुलींमध्ये कोणते संप्रेरक तयार होण्यास सुरुवात होते.त्याचे कोणतेही एक कार्य लिहा.      गुण

                                              किंवा

किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्याच्या विकासात कोणती दोन वैशिष्ट्ये लिहा?
 


23. 
भूकंप म्हणजे काय?भारतातील कोणत्याही दोन क्षेत्रांची नावे सांगा जी धोक्याच्या क्षेत्रात येतात. गुण

                             
किंवा

भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी वापरल्या जाणारे स्केल (मापन) कोणते?किती तीव्रतेचा भूकंप विनाश होण्यास कारणीभूत असतो?

24. पेट्रोल सारखे जलद ज्वलनशील इंधन विझवण्यासाठी वापरण्यात येणारे सर्वोत्कृष्ट एक्टिंग्विशर कोणते आहेते अग्निशामक का वापरले जाते? 2 गुण

                    
किंवा

वस्तू जाळण्यास समर्थन देणारे कोणतेही तीन वैज्ञानिक घटक लिहा.

25. एक किरण आकृती काढा जो परावर्तनाचा कोन दाखवतो जेव्हा घटनांचा कोन 40° असतो. गुण

                                                 किंवा

अनियमित पृष्ठभागावर पडणार्‍या प्रकाशकिरणांची घटना आणि परावर्तन दर्शविणारा आकृती काढा.

        26. साधारणपणे,सायकल रिम्सवर क्रोमियमचा लेप असतो.याची कारणे द्या. गुण

किंवा

      आजकाल लोखंडी पूल दीर्घकाळ टिकणारे आहेत”. या वाक्याचे समर्थन करा.

 

 


 

27. सूर्यमालेतीलजीवन अस्तित्वात असलेल्या एकमेव ग्रहाचे नाव सांगा.त्या ग्रहावरील जीवसृष्टीच्या  अस्तित्वासाठी जबाबदार घटकांची यादी करा.       गुण

                    किंवा

सूर्यमालेतील सर्वात बाहेरील ग्रह कोणते आहेतकोणत्याही दोन ग्रहांचे कोणतेही एक वैशिष्ट्य लिहा.

28. वनस्पती पेशीची आकृती काढा आणि खालील भाग दाखवा. गुण

(i) पेशी भित्ती

(ii) पेशी केंद्र

(iii) रिक्तिका

(iv) प्रकाश संश्लेषण करणारे पेशी अंगक
 

 Class 8 Science Model Paper March 2023 आठवी विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

 

आठवी विज्ञान विषयाची प्रश्नपत्रिका pdf मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी CLICK HERE वर स्पर्श करा…

Class 8 Science Model Paper March 2023 आठवी विज्ञान नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

5वी वार्षिक परीक्षा 2023 बोर्ड नमुना प्रश्नपत्रिका
विषय – गणित
✳️मराठी माध्यम नमुना प्रश्नपत्रिका

नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

इयत्ता – 8

✳️ माध्यम – Kannada, Marathi,English Etc.

https://www.smartguruji.in/2023/02/class-8-model-paper-march-2023.html

अध्ययन पुनर्प्राप्ती कार्यक्रमां

तर्गत नवीन अध्ययन पुस्तिका देण्यात आल्या आहेत.त्यातील अध्ययन कृती सोडवून उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.ही सर्व उत्तरे नमुनादाखल असून याचाच वापर करावा असा कोणताही आग्रह नाही…

इयत्ता – आठवी
विषय – विज्ञान
 

नमुना उत्तरांसाठी अध्ययन निष्पत्ती क्रमांकावर स्पर्श करा..

 
  

 

 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *