Primary HM And Teachers,High School Teachers Excess Transfer Guidelines 2022 

प्राथमिक मुख्याध्यापक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा अतिरिक्त शिक्षकांचे समर्पक रेशनलायझेशन प्रक्रियेचे मार्गसूची आणि वेळापत्रक..

  


विषय – 2022 23 सालातील सरकारी प्राथमिक शाळा मुख्याध्यापक तसेच प्राथमिक शाळा शिक्षक आणि माध्यमिक शाळा शिक्षकांमधील अतिरिक्त शिक्षक प्राधान्यक्रमावर जाणुन घेणेबाबत..

विषयाशी संबंधित सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे तसेच
शाळेमध्ये मंजुर हुद्द्यांपेक्षा कार्यरत शिक्षकांची संख्या जास्त असल्यास सदर कार्यरत ज्यादा शिक्षकांना अतिरिक्त शिक्षक समजून त्यांचे स्थलांतर करणे.या संदर्भात कर्नाटक राज्य नागरी सेवा [शिक्षक बदली नियमन]कायदा,2020 [कर्नाटक कायदा 2020 क्रमांक:04] तसेच कर्नाटक राज्य नागरी सेवा [शिक्षक बदली नियमन] कायदा-2020 -10(1) ते (7) नियमांतर्गत अतिरीक्त झालेल्या कोणत्या शिक्षकाना सूट द्यावी आणि कोणत्या शिक्षकाना अतिरिक्त शिक्षक ठरवून त्यांचे स्थळांतर करावे याविषयी शिक्षक बदली नियम-2020 च्या नियम 11 आणि 12 मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.त्यानुसार,या प्रक्रियेसाठी पात्र शिक्षक ठरवून वरील नियमांनुसार पात्र शिक्षकांना सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

कर्नाटक राज्य नागरी सेवेच्या शिक्षक बदली कायदा-2020 च्या कलम 10(1) अंतर्गत,खालील प्रकरणांशी संबंधीत सक्षम अधिकाऱ्याकडून साक्षांकित प्रमाणपत्र सादर केल्यावर अतिरिक्त बदली प्रक्रियेतून सूट दिली जाते.
1) पती/पत्नी/मुलांना जीवघेणा आजार असल्यास

2)पती/पत्नी/मुले यापैकी कोणास 40% पेक्षा अधिक अपंगत्व असल्यास

3.)12 वर्षांखालील आश्रित मुलांसह विधवा/विधुर/घटस्फोटित शिक्षक/शिक्षिका

4)पती/पत्नी संरक्षण दलात असल्यास

5) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अनुदानित संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे विवाहित प्रकरण (पती/पत्नी कार्य करत असलेल्या तालुक्यामध्ये नियुक्ती)

6) महिला शिक्षकांच्या बाबतीत ज्यांची वयोमर्यादा 50 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.पुरुष शिक्षकांच्या बाबतीत 55 वर्षांपेक्षा जास्त वयोमर्यादा असलेल्यांसाठी

7) गर्भवती शिक्षिका किंवा 1 वर्षाखालील मुलासह महिला शिक्षिकावर वर्णन केलेल्या सवलतीवर दावा करण्यासाठी शिक्षक बदली नियम-2020 च्या नियम 10(2) मध्ये सवलत किंवा प्राधान्यासाठी सादर सक्षम अधिकार्‍ यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रमाणपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे-
1) पती/पत्नी/मुलांना जीवघेणा आजार असल्यास – जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण पत्र

2)पती/पत्नी/मुले यापैकी कोणास 40% पेक्षा अधिक अपंगत्व असल्यास – जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण पत्र

3)12 वर्षांखालील आश्रित मुलांसह विधवा/विधुर/घटस्फोटित शिक्षक/शिक्षिका – जोडीदाराचा मृत्यू दाखला किंवा पुनर्विवाह बद्दल दंडाधिकारी यांचेकडून Affidavit

4)पती/पत्नी संरक्षण दलात असल्यास – Commanding Officer अथवा Director सैनिक कल्याण मंडळ यांचेकडून प्रमाणपत्र

5) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अनुदानित संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे विवाहित प्रकरण (पती/पत्नी कार्य करत असलेल्या तालुक्यामध्ये नियुक्ती) –नियुक्ती प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र

6) महिला शिक्षकांच्या बाबतीत ज्यांची वयोमर्यादा 50 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. – सेवा पुस्तकाप्रमाणे DDO यांचेकडून मिळणारे प्रमाणपत्र.

7) पुरुष शिक्षकांच्या बाबतीत 55 वर्षांपेक्षा जास्त वयोमर्यादा असलेल्यांसाठी- सेवा पुस्तकाप्रमाणे DDO यांचेकडून मिळणारे प्रमाणपत्र.

8) गर्भवती शिक्षिका – जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण पत्र

9) मुलांसह घटस्फोटित शिक्षिका –कोर्ट डिक्री आणि आश्रित मुलाबाबत दंडाधिकारी यांचे प्रतिज्ञापत्र आणि पुनर्विवाह नाही.जर मुस्लिम असल्यास मशीद समितीने दिलेले उपनाव,तलाक-नामा किंवा तलाक-ए-मुबारत आणि आश्रित मूल आणि पुनर्विवाह न करण्याबाबत मॅजिस्ट्रेटचे प्रतिज्ञापत्र…वरती वर्णन केलेल्या प्राधान्यांसाठी विकृत प्रमाणपत्रांचे सादर केल्यासच अतिरीक्त यादीतून सवलत मिळण्यासाठी दावा ग्राह्य मानला जाईल. यादी अंतिम केल्यानंतर वेळी वरील सवलतीसाठी दावा करण्याची संधी मिळणार नाही.

सेवेचा किमान कालावधी पूर्ण केलेल्या प्रत्येक शिक्षकाला बदली प्रक्रिया नियंत्रण अधिकाऱ्याने सूचित केलेल्या कालमर्यादेत विनंती(Request) बदली आणि/किंवा सुव्यवस्थित/झोनल बदलीतून सूट मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची संधी दिली जाईल.1) शिक्षकाच्या बदलीसाठी विनंती करणारा अर्ज सादर करताना, नियम 10 अंतर्गत संबंधित कागदपत्रांसह कायद्याच्या कलम 10 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही श्रेणी अंतर्गत प्राधान्याचा दावा देखील केला जाऊ शकतो;

2) नियम 10 मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित कागदपत्रांसह पुरेशा पूनर्नियोजन/झोनल बदलीतुन सूट मिळण्यासाठी अर्ज देखील ऑनलाइन अर्ज करावे.

3) प्राधान्य किंवा सवलतीसाठी कालमर्यादेत दावा न केल्यास,नंतरच्या टप्प्यावर त्याचा विचार केला जाणार नाही; आणि
4) जे शिक्षक समायोजन किंवा अतिरिक्त शिक्षक बदलीसाठी निवडले आहेत ते शिक्षक विनंती (Request) बदलीसाठी अर्ज करू शकतात.शिक्षकांची योग्य पुनर्नियुक्ती किंवा विभागीय बदली करण्यापूर्वी, ते कार्यरत असलेल्या शाळेवर आधारीत त्यांची पात्रता आणि सेवा अंक यांचा विचार करावा.

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी वेळापत्रक खालीलप्रमाणे –

विवरण

दिनांक

अतिरिक्त यादीतून सवलतीसाठी योग्य दाखल्यांसह ऑनलाइन अर्ज करणे  

09/12/2022  ते

17/12/2022

अर्जांचे परिशीलन

13/12/2022 ते 19/12/2022

अतिरिक्त यादीतून सवलत मिळालेल्या शिक्षकांची तात्पुरती यादी

20/12/2022

तात्पुरत्या अतिरिक्त यादीबद्दल आक्षेप असल्यास 3 कार्यालयीन दिवसाच्या आत
संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवणे

21/12/2022

ते 27/12/2022

 

टीप- अंतिम अतिरिक्त शिक्षक यादी व counselling वेळापत्रक कांही दिवसात जाहीर केले जाईल.. 
 
अधिक सविस्तर माहितीसाठी कृपया खालील अधिकृत आदेश पहावा… 

CLICK HERE TO DOWNLOAD

  

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.