10ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ (10th CLASS BRIDGE COURSE HANDBOOKS 2022-23)

     


ಕಳೆದ ಎರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದನ್ನು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇತುಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ 10ನೇಯ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಘಟಿಸಲಾದ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

FIRST LANGUAGE KANNADA 

 

SECOND LANGUAGE ENGLISH 

 

THIRD LANGUAGE HINDI

 

MATEMATICS 

 

SCIENCE 

 

SCIENCE ENGLISH MEDIUM 

 

SOCIAL SCIENCE KALIKA CHETARIKE 2022-23

CLASS 4-9

Sub- ENGLISH

TEACHER HANDBOOKS

https://bit.ly/39giolt

Student Workbooks

https://bit.ly/3kt3avW

⚜️
 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.