2nd SEM EXAM MODEL QUESTION PAPERS MARATHI (द्वितीय सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका)

2nd SEM EXAM MODEL QUESTION PAPERS MARATHI (द्वितीय सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका)

 

नमुना प्रश्नपत्रिका पाहण्यापूर्वी – 

सर्व शिक्षक वृन्दाना नमस्कार,मराठी शिक्षकाना जास्तीत जास्त डिजिटल साहित्य PDF स्वरूपात पोहचवण्याचा आमचा कायम प्रयत्न असतो.म्हणून  FA1,FA2 परीक्षेच्या नमुना प्रश्नपत्रिकानंतर यावर्षी द्वितीय सत्र परीक्षेच्या नमुना प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देताना आनंद होता आहे.या सर्व प्रश्नपत्रिका नमुना म्हणून आपणास नक्की उपयुक्त ठरतील.तसेच आपल्या ऑफिसकडून आलेल्या आदेशानुसार व नियमानुसार सदर प्रश्नपत्रिका असतीलच असे नाही.पहिली ते आठवीच्या एकूण जवळ जवळ 50 हून अधिक विषयाच्या प्रश्नपत्रिका एकट्याने करणे शक्य नाही.यासाठी अनेक ज्ञात अज्ञात शिक्षक शिक्षिकांचे अमुल्य सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले आहे.या प्रश्नपत्रिका निर्मिती करताना ज्या शिक्षकांनी आपले अमुल्य सहकार्य व मार्गदर्शन केल त्यांचे आम्ही आभारी आहोत.

    सदर प्रश्नपत्रिका अनेक शिक्षकांच्या मदतीने नील नकाशानुसार काढण्याचा प्रयत्न केला असून त्यांचा वापर करण्यापूर्वी  नील नकाशा व इतर बाबींची पडताळणी करूनच यांचा वापर शाळेत करावा की नको याचा निर्णय आपण स्व -जबाबदारीने करावा. धन्यवाद… 
सदर कार्याबद्दल शंका,मार्गदर्शन व इतर बाबींसाठी कमेंट करा..Click Here
 
प्रश्नपत्रिका अभ्यासक्रम – द्वितीय सत्र 
प्रश्नपत्रिका गुण – 40 
सहावी ते आठवी पर्यंत इयत्तानिहाय व विषय निहाय प्रश्नपत्रिका खालील प्रमाणे –
 
 
  

 

 

1.6वी मराठी  Model 1  DOWNLOAD

 

2.6वी मराठी Model 2  DOWNLOAD

 

3.6वी इंग्रजी( TL). DOWNLOAD

 

4.6वी इंग्रजी Answer key  DOWNLOAD

 

5.6वीइंग्रजी  Blue print DOWNLOAD

 

6.6वी कन्नड (SL) DOWNLOAD

 

7. 6वी विज्ञान  DOWNLOAD

 

8. 6वी गणित  DOWNLOAD

 

9. 6वी समाज विज्ञान  Model 1  DOWNLOAD

 

10. 6वी समाज विज्ञान Model 2  DOWNLOAD

 

11.6वी शा.शि. (P.E.) DOWNLOAD

12. 6वी चित्रकला DOWNLOAD

परीक्षा रेकॉर्ड व निकाल करण्यासाठी उपयुक्त PDF साठी येथे स्पर्श करा – CLICK HERE

 

 

अ.

नं.

विषय 

प्रश्नपत्रिका 

लिंक 

1

मराठी 

DOWNLOAD

2

इंग्रजी( TL)

DOWNLOAD

3

इंग्रजी 

Answer key 

DOWNLOAD

4

इंग्रजी 

Blue print

DOWNLOAD

5

इंग्रजी 

ORAL QUESTION

DOWNLOAD

6

कन्नड 

DOWNLOAD

7

विज्ञान 

DOWNLOAD

8

गणित 

DOWNLOAD

9

समाज विज्ञान 

DOWNLOAD

10

शा.शि. (P.E.)

DOWNLOAD

11

चित्रकला 

DOWNLOAD

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

अ.

नं.

विषय 

प्रश्नपत्रिका 

लिंक 

1

मराठी 

DOWNLOAD

2

इंग्रजी( SL)

DOWNLOAD

3

इंग्रजी  ( SL)

QUESTION WEIGHTAGE

DOWNLOAD

4

इंग्रजी ( SL)

Blue print

DOWNLOAD

5

इंग्रजी( TL)

DOWNLOAD

6

इंग्रजी ( TL) 

Answer key 

DOWNLOAD

7

इंग्रजी  ( TL)

Blue print

 

इंग्रजी ( TL) ORAL QUESTION PAPER

DOWNLOAD

DOWNLOAD

8

कन्नड (TL)

DOWNLOAD

 

 

9

 

 

विज्ञान (30 गुण)

Model 1 

(30 Marks)

DOWNLOAD

(40 Marks)

DOWNLOAD

10

गणित 

DOWNLOAD

11

समाज विज्ञान 

Model 1

DOWNLOAD

Model 2 

DOWNLOAD

12

शा.शि. (P.E.)

DOWNLOAD

13

चित्रकला 

DOWNLOAD

 

 
परीक्षा रेकॉर्ड व निकाल करण्यासाठी उपयुक्त PDF साठी येथे स्पर्श करा – CLICK HERE
 
पहिली  ते पाचवी प्रश्नपत्रिकांसाठी – CLICK HERE
 
 
Share your love

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *