पाचवी 14. आता उठवू सारे रान (2.ATA UTHAVU SARE RAN)

 

14. आता उठवू सारे रान

कवी – साने गुरुजी.

अ. नवीन
शब्दांचे अर्थ.

किसान
शेतकरी

मजूर
काबाड कष्ट करणारा

ठाण मांडणे
एकाच ठिकाणी बसून रहाणे (पण येथे या कवितेत ठाण म्हणजे निश्चयाने सांगणे
असा अर्थ घ्यावा.)

कंबर कसणे
निर्धार करणे.

आ. खालील
प्रश्नांची उत्तरे लिही

1.शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी काय करायचे आहे?

उत्तर – शेतकऱ्यांच्या
राज्यासाठी प्राण पणाला लावायचे आहेत.

2. एकजुटीची मशाल घेऊन कोण कंबर कसणार आहेत?

उत्तर – किसान व
मजूर एकजुटीची मशाल घेऊन कंबर कसणार आहेत.

3. दाणादाण कोणाची उडणार आहे?

उत्तर – अडवणूक करणाऱ्यांची
दाणादाण उडणार आहे.

4.स्वातंत्र्याचे गान शेतकरी कसे गाणार आहेत?

उत्तर – हातात
तिरंगी झेंडा घेऊन शेतकरी स्वातंत्र्याचे गान गाणार आहेत.
इ. वाक्यात
उपयोग कर

1.ठाण मांडणे

निश्चय करणे

शेतकरी आपल्या
मागण्यांसाठी ठाण मांडून बसले.

2. कंबर
कसणे
– निर्धार करणे

विद्यार्थ्यांनी
परीक्षेचा अभ्यास करांसाठी कंबर कसली.

3. प्राणपणाला
लावणे
– शक्य ते सर्व करणे

भारताला
स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी भारतीयांनी प्राण पणाला लावले.

1.    रान पेटविणे – खूप कष्ट करणे

सुधीरने परीक्षा पास होण्यासाठी जीवाचे रान
केले.

उ. या कवितेत काही शब्द परकीय भाषेतील
आहेत.

उदा.     किसान  – हिंदी                      

मशाल – अरबी

मजूर – फारसी

बेडी  – हिंदी
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *