FA 2 /Formative Assessment 2 Oct -2021(रुपनात्मक मूल्यमापन 2 )

            


Formative Assessment-2 प्रश्नपत्रिका 

खालील प्रश्नपत्रिका फक्त नमुन्यासाठी असून शिक्षक यामध्ये आपल्याला आवश्यक तो बदल करून घेऊ शकतील.

DSERT कडून आलेल्या सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२१ पर्यायी शैक्षणिक नियोजनानुसार आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार तयार केलेल्या आहेत.

सर्व प्रश्नपत्रिका 15 गुणांच्या असून सहावी व आठवी गणित वगळता सर्व विषयाच्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरासाठी जागा दिलेली आहे.विद्यार्थ्याना सहज प्रिंट काढून देता येतील…

दिनांक 11 ऑगस्ट 2021 रोजी प्रकाशित कर्नाटक शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार 2021-22 सालातील कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळेत पहिली ते दहावीचे परीक्षा वेळापत्रकाप्रमाणे 28/10/2021 ते 30/10/2021 पर्यंत FA-2  परीक्षा घ्यायची असून त्यासाठी नमुना म्हणून खालील प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या आहेत. वेळापत्रकासाठी येथे स्पर्श करा.. Click here

❋❃इयत्ता –
चौथी
❀✿

FA-2 प्रश्नपत्रिका

मराठी

परिसर अध्ययन

गणित

 

❀✿इयत्ता – पाचवी
❀✿

FA- 2 प्रश्नपत्रिका

मराठी

परिसर अध्ययन

गणित
❀✿ इयत्ता – सहावी
❀✿  

FA-2 प्रश्नपत्रिका

मराठी

ENGLISH (TL)

गणित 

विज्ञान

समाज विज्ञान

 

❀✿ इयत्ता – सातवी
❀✿

FA- 2  प्रश्नपत्रिका

ENGLISH

मराठी

गणित

विज्ञान

समाज विज्ञान

❀✿ इयत्ता – आठवी
 
❀✿

FA- 2  प्रश्नपत्रिका

ENGLISH

मराठी

गणित

विज्ञान

समाज विज्ञानShare your love

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.