GANIT SARAV PDF गणित सराव pdf

गणित हा विषय माणसाला पद्धतशीर बनवतो. गणित आपले जीवन व्यवस्थित करते . गणिताद्वारे विकसित केले जाणारे काही गुण म्हणजे तर्कशक्ती, सर्जनशीलता,समस्या सोडवण्याची क्षमता इत्यादी.असा बहुपयोगी गणित विषय सरावाशिवाय विद्यार्थ्याना समजण अशक्य असतं.म्हणून ह सराव सोपा करण्यासाठी  उपयुक्त PDF आपणा सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्याना नक्की आवडतील.

मराठी,इंग्रजी,परिसर विषयाचे साहित्य PDF मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी येथे स्पर्श करा..

प्राथमिक शिक्षणापासून अंकाची ओळख (चढता – उतरता क्रम,स्थान व स्थानमुल्य,सुटे दशक इत्यादी ) गणितातील चार मुलभूत क्रिया( बेरीज,वजाबाकी,गुणाकार,भागाकार) ,मापने (लिटर,मीटर,सेंटीमीटर,किलोग्रॅम) घड्याळ इत्यादी महत्वाचे घटक असून यांचा चांगला व योग्य सराव होणे आवश्यक आहे.म्हणून य घटकांचा सराव करण्यासाठी उपयोगी PDF खालील लिंकमध्ये दिल्या आहेत त्या सहज प्रिंट काढून देता येतील.या PDFमध्ये प्रत्येक घटकाची 100 हून अधिक उदाहरणे देण्यात आली आहेत.

संख्या अंकात लिहा 2 अंकी, संख्या अक्षरात  लिहा 2 अंकी, संख्या अक्षरात
लिहा 3 अंकी, लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 2 अंकी, लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 3 अंकी, लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा, पुढची,मधली व मागची संख्या (2 अंकी) 3अंकी, पुढची,मधली व
मागची संख्या (4 अंकी), चढता – उतरता क्रम (2 अंकी),
चढता – उतरता क्रम (4 अंकी), स्थान,स्थानमुल्य ओळखा 3 अंकी , सुटे दशक ओळखा…

अ.क्र.घटकाचे नावडाउनलोड लिंक
411 अंकी बेरीजDOWNLOAD
422 अंकी बेरीजDOWNLOAD
433 अंकी बेरीजDOWNLOAD
444 अंकी बेरीजDOWNLOAD
452 अंकी बेरीज हातच्याची बेरीज DOWNLOAD
463 अंकी बेरीज हातच्याची बेरीज DOWNLOAD
474 अंकी बेरीज हातच्याची बेरीज DOWNLOAD
485 अंकी बेरीज हातच्याची बेरीज DOWNLOAD
अ.क्र.घटकाचे नावडाउनलोड लिंक
491 अंकी वजाबाकीDOWNLOAD
502 अंकी वजाबाकीDOWNLOAD
513 अंकी वजाबाकीDOWNLOAD
524 अंकी वजाबाकीDOWNLOAD
532 अंकी वजाबाकी हातच्याची वजाबाकी DOWNLOAD
543 अंकी वजाबाकी हातच्याची वजाबाकी DOWNLOAD
554 अंकी वजाबाकी हातच्याची वजाबाकी DOWNLOAD
565 अंकी वजाबाकी हातच्याची वजाबाकी DOWNLOAD
अ.क्र.घटकाचे नावडाउनलोड लिंक
571 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने गुणनेDOWNLOAD
582 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने गुणनेDOWNLOAD
593 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने गुणनेDOWNLOAD
604 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने गुणनेDOWNLOAD
अ.क्र.घटकाचे नावडाउनलोड लिंक
612 अंकी संख्याDOWNLOAD
623 अंकी संख्याDOWNLOAD
634 अंकी संख्याDOWNLOAD
645 अंकी संख्याDOWNLOAD
अ.क्र.घटकाचे नावडाउनलोड लिंक
65घड्याळ बेरीजDOWNLOAD
66घड्याळ वजाबाकीDOWNLOAD
67मीटर बेरीजDOWNLOAD
68मीटर वजाबाकीDOWNLOAD
69लिटर बेरीजDOWNLOAD
70लिटर वजाबाकीDOWNLOAD
71किलोग्रॅम बेरीजDOWNLOAD
72किलोग्रॅम वजाबाकीDOWNLOAD
Share your love

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.