Implementation of the Government Order dated 20/04/2021 for primary and secondary schools in the state…..
⇒⇒22 एप्रिल 2021 ते 04 मे 2021 पर्यंत 10 वी वर्गातील विद्यार्थ्यांसह सर्व विद्यार्थ्याना सुट्टी..सदर काळात 10 वी साठी ऑनलाईन किंवा दूर शिक्षण चालू …..⇒⇒ इयत्ता 1ली ते 10 वी च्या  शिक्षकांना 27-04-2021 ते 04-05-2021 पर्यंत शाळेत जाण्यास सूट देण्यात आली आहे. या कालावधीत इयत्ता दहावीला (एसएसएलसी) शिकवणारे शिक्षक ऑनलाईन / टेलिफोनद्वारे शिकण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी  संपर्क साधावा.⇒⇒20/04/2021 च्या आदेशाप्रमाणे  इयत्ता पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यागम अंतर्गत घेण्यात आलेल्या  शैक्षणिक उपक्रमांच्या आधारे निकाल कार्य 30 एप्रिल 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते ते कार्य 26/04/2021 पर्यंत पूर्ण केले पाहिजे. असा सविस्तर आदेश खालील प्रमाणे..Implementation of the Government Order dated 20/04/2021 for primary and secondary schools in the state.....

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *