KGID Premium Chart KGID विमा हफ्ता

 कर्नाटक सरकार जीवन विमा: वेतन बिलांमध्ये अनिवार्य जीवन विमा प्रीमियम कपातीबाबत…

 

1. कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य जीवन विमा नियमावलीच्या नियम 8 नुसार प्रत्येक राज्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी यांनी आपल्या वेतन श्रेणीच्या सरासरी वेतनाच्या किमान 6.25% मासिक विमा प्रीमियम भरणे अनिवार्य आहे.कर्नाटक सरकारच्या विमा विभागामध्ये त्याच्याकडे असलेल्या वेतनश्रेणीतील किमान वेतनाचा जीवन विमा घेणे अनिवार्य आहे.अनिवार्य जीवन विमा नियमांचा नियम 6 (1) नुसार 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही जीवन विमा पॉलिसी मंजूर केली जाणार नाही.

2. पडताळणीनंतर असे देखील आढळून आले आहे की, 31-03-2024 अखेर वयाची 50 वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वगळून,राज्य सरकारचे सुमारे 72,754 अधिकारी/कर्मचारी विमा विभागाकडून जीवन विम्याचा लाभ घेत नाहीत तसेच अनिवार्य जीवन विमा नियमांमध्ये नमूद केल्यानुसार सरासरी पगाराच्या 6.25% चा किमान मासिक विमा प्रीमियम भरत नाहीत.याबाबत सविस्तर माहिती kgidonline.karnataka.gov.in/kgid-note वर उपलब्ध आहे.

3. अनिवार्य जीवन विमा नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेनुसार वेतन व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी वेतन अंतिम करताना कर्मचाऱ्यांच्या पगारात विम्याच्या प्रीमियमची टक्केवारी जमा केली गेली आहे याची खात्री करून घ्यावी.कर्नाटक वित्त संहितेच्या अनुच्छेद 26 (1) नुसार सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रीमियम भरणा झाले आहे का याची खात्री करावी.

4. या संदर्भात कोषागारांमध्ये वेतन बिले भरण्याचा निर्णय घेताना,कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य जीवन विमा नियमांच्या नियम 8 नुसार प्रत्येक पात्र अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून किमान विमा प्रीमियम कापला जाईल याची खात्री करण्यासाठी. नॉन-डिडक्शन किंवा कमी वजावटीच्या बाबतीत, हरकत घेणे आणि बिल मागे घेणे – सुचवले.

5. वरील वेबसाइट तपासल्यावर असे आढळून आले की कोषागार विभागाच्या 200 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी पगाराच्या 6.25% किमान मासिक जीवन विमा प्रीमियम भरणा केली आहे आहे का किंवा मासिक जीवन विमा भरत नसतील तर त्वरित कारवाई करावी.

6. kgidonline.karnataka.gov.in/kgid-note या वेबसाईटवर कोषागार (Treasury) विभागाचे निरीक्षण केल्यानंतर 200 अधिकारी/कर्मचारी आपल्या पगाराच्या 6.25% पेक्षा कमी जीवन विमा भारतात असे दिसून आले आहे.अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यावर त्वरित कारवाई करावी.

Premium Chart

Si.No.Basic SalaryMinimum KGID Policy(₹)
117000-289501440
218600-326001600
319950-379001810
421400-420001980
523500-476502220
625800-514002410
727650-526502510
830350-582502770
933450-626003000
1036000-675503240
1137900-708503400
1240900-782003720
1343100-839003940
1445300-883004180
1548900-927004430
1652650-971004680
1756800-996004890
1861150-1021005100
1967550-1046005380
2070850-1071005560
2174400-1096005750
2282000-1177006240
2390500-1233006680
2497100-1413007450
25104600-1506007980
   

 


Circular

Premium Chart

CHECK DUMMY KGID & OTHERS

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.