KARTET 2024 APPLICATION NOTIFICATION SYLLABUS कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024

KARTET 2024 APPLICATION NOTIFICATION SYLLABUS

कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 (KARTET 2024)

 

KARTET 2024 APPLICATION NOTIFICATION SYLLABUS कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024

 

Karnataka Teacher Eligibility Test (KARTET 2023) as a necessary Teacher Eligibility Test for the upcoming teacher recruitment in Karnataka.So candidates can apply through online mode before 15.05.2024. Useful information in detail as below...

Important Dates -:

अर्जास प्रारंभ दिनांक –  15/04/2024 

 

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख- 15/05/2024

 

चलन द्वारे अर्जाची फी भरण्याची अंतिम तारीख  – 16/05/2024 (बँक वेळेत)
 परीक्षा प्रवेश पत्र उपलब्ध –  20/06/2024 ते 29/06/2024 
 
परीक्षा दिनांक-  30/06/2024
 

कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 (KARTET 2024) साठी शालेय व साक्षरता विभाग कर्नाटक यांच्या www.schooleducation.kar.nic.in या वेबसाइटवर पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.उमेदवारांना दिनांक: 15/04/2024 ते  15/05/2024 पर्यंत विहित शुल्कासह ऑनलाइन अर्ज करण्याची परवानगी आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना सूचित करण्यात येते की त्यांनी वेबसाइटवर दिलेल्या सूचना डाऊनलोड कराव्यात, त्या नीट वाचून समजून घ्याव्यात आणि त्यानुसार योग्य तयारीसह ऑनलाइन अर्ज सबमिट करावा.

KARTET 2024 अधिसूचनेत पात्रता निकष,अर्ज प्रक्रिया, परीक्षा पॅटर्न आणि महत्त्वाच्या तारखा आहेत,विषय,अभ्यासक्रम इत्यादी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.KARTET 2023 ची चांगली तयारी करण्यास आवश्यक माहिती खालीलप्रमाणे -:

ऑनलाईन अर्ज -:
1.ज्या उमेदवारांना कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2023 साठी दिनांक: 15/04/2024 ते  15/05/2024 पर्यंत विभागीय वेबसाइट WWW.schooleducation.kar.nic.in द्वारे ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे.

 

2. उमेदवाराने संपूर्ण तपशीलांसह ऑनलाइन अर्ज भरताना स्वत:चे चे छायाचित्र (5kb ते 50kb) आणि स्वाक्षरी (5kb ते 40kb) JPEG स्वरूपात स्कॅन करावे.

3, ऑनलाइन अर्जामध्ये सर्व आवश्यक माहिती पूर्णपणे भरल्यानंतर,उमेदवारांनी त्यांच्या नोंदणी क्रमांकासह आणि संपूर्ण तपशीलांसह अर्जाच्या संगणकाद्वारे तयार केलेल्या प्रतची प्रिंट आउट काढावी.

 

परीक्षा शुल्क –

Category -GM,2A,3A,3B


Paper 1 Or Paper 2- 700.00

Both Paper 1 & Paper 2- 1000.00

Category -SC/ST/Cat. 1


Paper 1 Or Paper 2- 350.00

Both Paper 1 & Paper 2- 500.00

विशेष गरजा असलेल्या उमेदवारांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे.

 

KARTET 2024 APPLICATION NOTIFICATION SYLLABUS कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024

 

Hall ticket (प्रवेश पत्र)

KARTET-2024 परीक्षेचे प्रवेश पत्र
दिनांक  : 
20/06/2024 ते 29/06/2024  पर्यंत https://sts.karnataka.gov.in/TET/LoginPage.aspx या लिंकवर ऑनलाइन उपलब्ध होतील.अर्जात सादर केलेली माहिती ही प्रवेशपत्रातील नोंद असेल.त्यामुळे उमेदवारांची माहिती,छायाचित्र आणि स्वाक्षरी याबाबत काही विसंगती आढळल्यास ती दुरुस्त करण्याची संधी नाही आणि या संदर्भात उद्भवणाऱ्या समस्यांसाठी CAC, बेंगळुरू जबाबदार राहणार नाही.

 शिक्षक पात्रता परीक्षेचे स्वरूप:

कर्नाटक शिक्षक पात्रता चाचणी प्रश्न पुस्तिकेत प्रति प्रश्न एक गुणासह एकूण 150 बहुपर्यायी प्रश्न असतील(MCQ).प्रत्येक प्रश्नाला चार पर्याय असतील.

कोणतेही नकारात्मक मूल्यमापन नाही.(Negative Evaluation)

कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षेत 2 पेपर असतील.

पेपर-1: इयत्ता 1 ते 5 शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी, पेपर-2: इयत्ता 6 ते 8 शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी,

टीप: जर उमेदवाराला 2 स्तरांवर (1 ते 5 आणि 6 ते 8) वर्गात शिकवायचे असेल तर त्याने वरील दोन्ही परीक्षांना बसणे अनिवार्य आहे.

 पात्रता (Qualifications)

(NCTE) नुसारNCTE-Reg1018/1135/2018-US
(Regulation Section)-HQ Dated-04/08/2022 d des “as per dictionary meaning, the word “pursuing” means undergoing and/or proceeding further. Therefore, a candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing teacher training course (TTC) can be said to be “pursuing” such teacher training course and shall be eligible to appear in TET examination, irrespective of the fact that whether, by the last date specified for filling up the online form for TET examination he has, in fact, appeared in the examination of the concerned teacher training course and the result is awaited. “Pursuing” the requisite teacher training course is sufficient to make such a candidate eligible to appear in the TET examination. Therefore, on a fair reading of Clause 5(ii) of the NCTE guidelines, a person who has been admitted in TTC and is pursuing, he/she can appear in the TET examination”. यानुसार आवश्यक किमान अर्हता खालीलप्रमाणे -:

Paper-1: Minimum Qualification Required: (For Class 1 to 5)

Must have secured 50% marks in PUC/ Senior Secondary (Equivalent) Examination And Two years D.EL.Ed. Candidates who have passed Or appearing in final second year of the course (by whatever name it may be called)

OR

Candidates who must have secured at least 50% marks in PUC / Senior Secondary (Equivalent) Examination and who have passed Or Appearing in final year of four years Bachelor in Elementary Education (B.EL.Ed).

OR

Candidates who have secured at least 50% marks in Senior Secondary (Equivalent) Examination and have passed Or appearing in two years Diploma in Education (Special Education).

OR

Must have secured minimum 50% marks in graduation and two years D.EL.Ed. Candidates who have passed or appearing the second year of the course (by whatever name it may be called) Or appeared

OR

Candidates who must have secured at least 50% marks in graduation and have passed or appearing in B.ED degree.

 

Paper-2: Minimum Qualification Required: (For Class 6 to 8)

Candidates who must have secured at least 50% marks in graduation and who have passed Or appearing in the second year/final year of two years D.EL.Ed course (by whatever name it is called).

Or

Candidates who must have secured at least 50% marks in graduation and who have passed Or appearing in B.ED degree.

Or

PUC / Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in the final year of 4- year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed).
Or
Candidates who must have secured at least 50% marks in graduation and who have passed Or appearing in two year B.ED (Special Education) degree

सूचना:-


1) अनुसूचित जाती (SC)/अनुसूचित जमाती (ST)/Cat-1/विशेष गरजा असलेल्या उमेदवारांना निर्धारित पात्रतेमध्ये विहित केलेल्या पात्र गुणांमध्ये 5% सवलत देण्यात आली आहे.

2) NCTE ने मान्यता दिलेला डिप्लोमा/पदवी अभ्यासक्रमास KARTET परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांच्या पात्रतेमध्ये विचार केला जाईल.तथापि रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया (RCI) द्वारे मान्यताप्राप्त शिक्षण पदविका (विशेष शिक्षण) आणि B.Ed (विशेष शिक्षण) पदवी देखील विचारात घेतली जाईल.

3) वरील किमान पात्रता फक्त भाषा, गणित, विज्ञान आणि समाज विज्ञान विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांना लागू आहे.

4) ज्या उमेदवारांकडे वरीलपैकी कोणतीही किमान पात्रता नाही ते कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षेला बसण्यास पात्र नाहीत.

 

 विषय व अभ्यासक्रम –

SI.NO

SUBJECT

Q.NO.

TOTAL MARKS

1

Language 1 (Compulsory)

30 MCQ

30

2

Language 2 (Compulsory)

30 MCQ

30

3

CHILD Develpment & Curriculum (Compulsory)

30 MCQ

30

4

Maths 

30 MCQ

30

5

EVS

30 MCQ

30

6

SOCIAL SCIENCE (For blind students instead of Maths & Science)

60 MCQ

60

TOTAL

150

150

 

 

PAPER – 2  Teachers teaching class 6 to 8 
EXAM TIME 2.30 HOURS
 
Subjects & Marks 

SI.NO

SUBJECT

Q.NO.

TOTAL MARKS

1

Language 1 (Compulsory)

30 MCQ

30

2

Language 2 (Compulsory)

30 MCQ

30

3

CHILD Develpment & Curriculum (Compulsory)

30 MCQ

30

4

Maths & Science (For Maths,Science Teachers)

60 MCQ

60

5

SOCIAL SCIENCE (For Social Science Teachers)

60 MCQ

60

TOTAL

150

150

 

प्रश्नांचे स्वरूप आणि व्याप्ती – 

पेपर – 1 

भाषा-1 संबंधित प्रश्न अध्यापन माध्यमाच्या कुशलतेवर आधारित असतील.

भाषा-2 शी संबंधित प्रश्न त्या भाषेतील मूलभूत घटक,संवाद आणि आकलन क्षमतेवर आधारित असतील.

भाषा निवडताना भाषा – 1 व्यतिरिक्त उपलब्ध इतर भाषा पर्यायांपैकी कोणताही एक निवडावा आणि तो दृढीकरण पृष्ठावर प्रविष्ट करावा.भाषा-1 आणि भाषा-2 ही एकच भाषा नसावी याची काळजी घ्यावी. उमेदवारांनी त्यांच्या ऑनलाइन अर्जामध्ये भाषा-1 आणि भाषा-2 स्पष्टपणे नमूद करावे.

बाल विकास आणि मानसशास्त्र अभ्यासक्रमावरील प्रश्न 6 ते 11 वयोगटातील मुलांचे मानसशास्त्र आणि अध्यायान व अध्यापनावर आधारित असतील.

गणित आणि परिसर अध्ययन विषयाशी संबंधित प्रश्नांमध्ये विषयाच्या मूलभूत संकल्पना,समस्या सोडवण्याचे कौशल्य आणि भाषा अध्यापनशास्त्र आकलन यांचा समावेश असेल.

पेपर-1 मधील सर्व प्रश्न NCERT/ राज्याच्या इयत्ता 1 ते 8 च्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतील.प्रश्नांची काठीण्य पातळी माध्यमिक स्तरापर्यंत (इयत्ता 10 वी पर्यंत) मर्यादित आहे.

अंध: उमेदवारांना (दृष्टीहीन) गणित आणि पर्यावरण अभ्यास पेपरऐवजी सामाजिक शास्त्राच्या पेपरमध्ये 60 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.


 

पेपर – 2
भाषा-१ शी संबंधित प्रश्न हे शिक्षणाच्या माध्यमातील भाषा अध्यापनावर आधारित असतील.

भाषा-2 शी संबंधित प्रश्न त्या भाषेतील मूलभूत घटक,संवाद आणि आकलन क्षमतेवर आधारित असतील.

भाषा निवडताना भाषा – 1 व्यतिरिक्त उपलब्ध इतर भाषा पर्यायांपैकी कोणताही एक निवडावा आणि तो दृढीकरण पृष्ठावर प्रविष्ट करावा.भाषा-1 आणि भाषा-2 ही एकच भाषा नसावी याची काळजी घ्यावी. उमेदवारांनी त्यांच्या ऑनलाइन अर्जामध्ये भाषा-1 आणि भाषा-2 स्पष्टपणे नमूद करावे.

बाल विकास आणि मानसशास्त्र अभ्यासक्रमावरील प्रश्न 11 ते 14 वयोगटातील मुलांचे मानसशास्त्र आणि अध्यायान व अध्यापनावर आधारित असतील.यात वेगवेगळ्या शिक्षणाची पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांच्या गरजा आणि त्यांचे शिक्षण सुधारण्यासाठी शिक्षकांना काय माहित असणे आवश्यक आहे हे समाविष्ट आहे.

 

गणित, विज्ञान आणि समाज विज्ञान विषयाशी संबंधित प्रश्न त्या विषयाच्या मूलभूत संकल्पना, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि समस्या सोडवण्याचे कौशल्य आणि भाषा अध्यापनशास्त्र आकलन यांचा समावेश असेल. गणित आणि विज्ञान विषयावर प्रत्येक विषयास 30 गुणांचे प्रश्न असतील.

यात वेगवेगळ्या शिक्षणाची पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांच्या गरजा आणि त्यांचे शिक्षण सुधारण्यासाठी शिक्षकांना काय माहित असणे आवश्यक आहे हे समाविष्ट आहे.

यामध्ये विविध शिक्षण पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांच्या गरजा आणि त्यांच्या शिकण्याच्या पातळीला प्राधान्य देण्यासाठी शिक्षकांना माहित असणे आवश्यक असलेल्या विषयांचा समावेश आहे.

पेपर-2 मधील सर्व प्रश्न NCERT/ राज्याच्या इयत्ता 6 ते 10 च्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतील.प्रश्नांची काठीण्य पातळी उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत (इयत्ता 12 वी पर्यंत) मर्यादित आहे.

 

प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम:

भाषा विषयां व्यतिरिक्त कन्नड, इंग्रजी, उर्दू, तामिळ, तेलुगू, हिंदी आणि मराठी माध्यमांमध्ये सर्व विषयांचे प्रश्न छापले जातील.

 

पात्रता गुण आणि कर्नाटक शिक्षक पात्रता चाचणी प्रमाणपत्र:

 अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे GM/2A/ 2B/ 3A/3B गटातील उमेदवारांनी कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षेत किमान 60% पात्रता गुण प्राप्त केले पाहिजेत.

SC/ ST /Cat -1 आणि विशेष गरजा असलेल्या उमेदवारांनी कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षेत किमान 55% पात्रता गुण प्राप्त केले पाहिजेत.

शिक्षक पात्रता परीक्षेत किमान पात्रता गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांना संगणकीकृत गुणपत्रिका वितरित केली जाईल.सेंट्रल एनरोलमेंट युनिटद्वारे या संदर्भात छापील गुणपत्रिका वितरित केली जाणार नाही.वैकल्पिकरित्या उमेदवार वेबसाइटवर दिलेल्या लिंकद्वारे सुरक्षित संगणकीकृत प्रमाणपत्र-प्रत मिळवू शकतात.पात्र उमेदवार ऑनलाइन अर्जानुसार नोंदणी/अर्ज क्रमांक आणि उमेदवाराची जन्मतारीख टाकून संगणकीकृत प्रमाणपत्र मिळवू शकतात.

निकाल जाहीर झाल्यावर आठवड्यांनंतर उमेदवारांना शिक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर प्रदान केलेल्या दोन लिंकद्वारे त्यांची प्रमाणपत्रे आवश्यक तितक्या वेळा प्राप्त करू शकतात.वारंवार संपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधण्याची गरज नाही. प्रमाणपत्रावर मुद्रित केलेला QR कोड स्कॅन करून प्रमाणपत्राच्या सत्यतेची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.

उमेदवारांनी हे लक्षात ठेवावे की “कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षेतील पात्रता हा शिक्षक म्हणून नियुक्तीचा एक भाग आहे आणि नियुक्तीचा अधिकार नाही”.

 

कर्नाटक शिक्षक पात्रता चाचणी (KARTET) प्रमाणपत्राची वैधता:

कर्नाटक शिक्षक पात्रता चाचणी प्रमाणपत्र आजीवन वैध (Lifetime Validity) आहे.

उमेदवार कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण प्राप्त करण्यासाठी कितीही वेळा अर्ज करू शकतात.

 

महत्त्वाच्या सूचना:

उमेदवारांनी केवळ ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. उमेदवारांना प्रवेशपत्रदेखील ऑनलाइन प्राप्त करावे.

अर्ज दिनांक:  15.05.2024 पर्यंत ऑनलाइन सादर करावेत.अंतिम तारखेनंतर अर्ज करता येणार नाही. पोस्ट किंवा अन्य पद्धतीने सादर केलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.अर्ज करताना, ऑनलाइन अर्जात नमूद केलेले आरक्षण, जन्मतारीख, अर्हता आणि वयातील सवलत इत्यादीसाठी उमेदवाराने सादर केलेले तपशीलच विचारात घेतले जातील.

उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्जात भरलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांना पात्रता परीक्षा लिहिण्यासाठी प्रवेशपत्रे दिली जातील. त्यामुळे विहित पात्रतेची माहिती, विहित शैक्षणिक पात्रता गुण,अर्जामध्ये आरक्षणानुसार योग्य माहिती, जन्मतारीख इ देणे ही उमेदवारांची जबाबदारी असेल. अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती दिलेल्या माहितीच्या बाबतीत पुढील कारवाईसाठी उमेदवार जबाबदार असतील.ऑनलाइन अर्जात सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे किंवा परीक्षेत परीक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव उमेदवाराला दिलेले पात्रता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे अधिकार विशेष अधिकारी,CAC कडे असतील.

उमेदवारांनी सादर केलेल्या ऑनलाइन अर्जाची प्रत, प्रवेशपत्र, शुल्क भरलेले चलन प्रत आणि इतर कागदपत्रांसह शिक्षकांसाठी पात्रता चाचणी प्रक्रिया ते पूर्ण होईपर्यंत सुरक्षित ठेवावे.

KARTET 2024 Notification & Syllabus,Reference Books,Model Question Papers link given below….

 

Model Q.P. 01

 

CLICK HERE

 

Model Q.P. 02

CLICK HERE

 

Model Q.P. 03

CLICK HERE

 

Model Q.P. 04

CLICK HERE

 

Model Q.P. 05

CLICK HERE

 

Model Q.P. 06

CLICK HERE

 

Model Q.P. 07

CLICK HERE

Reference Books

 

CLICK HERE

 

KARTET Syllabus

CLICK HERE

KARTET 2024 Notification

CLICK HERE

 

 

Important Dates -:

अर्जास प्रारंभ दिनांक –  15/04/2024 

 

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख- 15/05/2024

 

चलन द्वारे अर्जाची फी भरण्याची अंतिम तारीख  – 16/05/2024 (बँक वेळेत)
 परीक्षा प्रवेश पत्र उपलब्ध –  20/06/2024 ते 29/06/2024 
 
परीक्षा दिनांक-  30/06/2024

 

 
IMP LINKS RELATED TO KARTET – 

 

DetailsLinks
KARTET 2024 NotificationClick Here
Application Link to Apply               Click Here
KARTET Syllabus                           Click Here
KARTET Reference Books             Click Here
KARTET Paper 2 Previous QP        Click Here
KARTET Paper 1 Previous QP        Click Here

 

KARTET 2023 Key Answers          Click Here

DOWNLOAD KARTET PASSING CERTIFICATES Click Here

 

 

 

 

 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *