Lok Sabha Election-2024 Election Duty Honorarium

Election Duty Honorarium Lok Sabha Election-2024

सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक 2024 कर्मचाऱ्यांना मानधन

Lok Sabha Election-2024 Election Duty Honorarium

विषय:- निवडणूक कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्याबाबत.

दिनांक – 12.04.2024

संदर्भ:-
1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 40 ಚುಸಿನೇ 2018, ದಿನಾಂಕ:24-05- 2018, 2:08-08-2018, 02-01-2019 2 16-04-2019.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 437 ಚುಸಿಆ 2023, ದಿನಾಂಕ:26-04- 2023

वरील संबंधात, भारत निवडणूक आयोगाने निर्देशित केल्यानुसार निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्त केलेल्या विविध स्तरावरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे सुधारित मानधन (1) संदर्भित सरकारी आदेशांमध्ये निश्चित करण्यात आले आहे.

तसेच,सद्याच्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक-2024 मध्ये निवडणूक कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वर नमूद केलेल्या सरकारी आदेशांमध्ये विहित केलेल्या दरांनुसार मानधन द्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

पुढे, खालील अधिकारी/कर्मचारी ज्यांना पोस्टल मतदान म्हणजेच होम व्होटिंग आणि पोस्टल मतपत्र मतदान केंद्र (PVC) आणि सुविधा केंद्र (FC) वर नियुक्त केले आहे त्यांना खालील तक्त्यानुसार मानधन देण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे.

Polling Personnel (in Rs)

Si.No.TeamTraining1st Visit2nd VisitMax
1Polling Officer3503503501150
2Micro Observer5005005001500
3BLO on Home Voting Days350350700
4Group D on Home Voting Days200200400
5

सरकारी आदेश दिनांक: 24/05/2018

प्रस्तावात वर्णन केलेल्या बाबी लक्षात घेता, 2018च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सहभागी झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे खालील मानधन दर आणि भारत निवडणूक आयोगाने या दरांमध्ये पुढील सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

(A). MCC TEAM For 30 days

Sl.NoTeamPresent HonorariumRevised Honorarium
1Flying Surivillance Team12006000
2Static Surivillance Team12006000

(B). POLLING PERSONNEL (In Rs)

Si.No.TeamPresent HonorariumRevised Honorarium
1Presiding Officer/Counting Supervisors350500
2Polling Officer/Counting Assisstant250350
3Micro Observer10001500
4BLOs on Polling Day0350
5Group D150200

(C).Expenditure Monitoring Team

Lok Sabha Election-2024 Election Duty Honorarium

(D).Other Offices On Duty To Conduct Poll

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

PRO,APRO,PO यांच्यासाठी फ्लो चार्ट,भरलेले फॉर्म नमुने व कर्नाटक राज्य लोकसभा 2024 मतदान ट्रेनिंग

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 275

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *