KARNATAKA CLASS 9 Social Science ASSESSMENT 2024 MODEL QUESTION PAPER मुल्यांकन परीक्षा – 2024

मुल्यांकन परीक्षा – 2024

नमुना प्रश्नपत्रिका (भाषांतर)

Assessment – March 2024

Model Paper

KARNATAKA CLASS 9 Social Science ASSESSMENT 2024 MODEL QUESTION PAPER मुल्यांकन परीक्षा – 2024

इयत्ता – नववी

विषय – समाज विज्ञान 

(KSEAB बोर्डाकडून प्रकाशित झालेल्या नमुना प्रश्नपत्रिकेचे भाषांतर असून आपल्या सोयीसाठी देत आहोत.)

इयत्ता 9 वी अभ्यासक्रम व गुण विभागणी मुल्यांकन परीक्षा 2024

प्रश्नपत्रिका प्रश्न व गुणांची विभागणी खालीलप्रमाणे -:  

बहुपर्यायी प्रश्न 1 मार्क – 8 प्रश्न – एकूण 8 गुण

एका वाक्यात उत्तरे  1 मार्क – 8  प्रश्न – एकूण 8 गुण

तीन – चार वाक्यात उत्तरे  2 मार्क – 8 प्रश्न – एकूण 16 गुण 

तीन ते सहा वाक्यात उत्तरे  3 मार्क – 9 प्रश्न – एकूण 27 गुण 

आठ ते दहा वाक्यात उत्तरे 4 मार्क -4 प्रश्न – एकूण 16 गुण 

नकाशा व स्थळांची नावे  1 प्रश्न –  एकूण 1+4 गुण 

एकूण – 80 गुणांची प्रश्नपत्रिका

I.खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्न/अपूर्ण विधानांसाठी चार पर्याय दिले आहेत.योग्य
पर्याय निवडा आणि प्रश्न क्रमांक
1 ते 16 साठी योग्य पर्यायासह संपूर्ण उत्तर लिहा.                                                                           [८ x १ = ८]
1. कर्कोटा
साम्राज्याचा संस्थापक

A.
ललितादित्य                         

B. राजा दुर्लभवर्धन                   

C. उदयादित्य                            

D. वज्रादित्य

उत्तर  ____________________

2. शिवाजीचे सैनिक या प्रकारच्या युद्धात निपुण होते.

A.
गनिमी कावा                       

B. चक्रव्यूह                               

C. लढाऊ-कुस्ती                      

D. तोफांचे युद्ध

उत्तर____________________

3. राज्य
विधिमंडळाचे
वरिष्ठ सभागृह

A.
विधानसभा                          

B. लोकसभा                                         

C. राज्यसभा                            

D. विधान परिषद

उत्तर ____________________

4. हा भारतीय समाजाचा आधारस्तंभ
आहे

A.
शहरी समुदाय          

B. आदिवासी समुदाय                            

C. ग्रामीण समुदाय                  

D. नगर समुदाय

उत्तर____________________

5. “कर्नाटकाचे
जैवविविधता क्षेत्र

A.
मलनाड                   

B. किनारपट्टीचा प्रदेश                          

C. उत्तरेकडचे पठार                   

D. दख्खनचे पठार

उत्तर____________________

6. कर्नाटकात
सर्वाधिक धबधबे असलेला जिल्हा.

A.
उत्तरा कन्नड            

B. मंगळुरु                                            

C. उडुपी                                   

D. बेळगावी

उत्तर____________________

7. रिझर्व्ह
बँक ऑफ इंडियाची स्थापना वर्षात झाली.

A.
1947                                   

B. 1935                                                

C.
1962                                   

D. 1986

उत्तर____________________

8. 20
लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तू किंवा सेवांच्या तक्रारी
येथे
नोंदवल्या
जातात.

A.
राष्ट्रीय आयोग                     

B. तालुका ग्राहक  मंच                         

C.
राज्य आयोग                         

D. जिल्हा ग्राहक मंच

उत्तर____________________

II. पुढील
प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येक वाक्यात द्या:
                                             [८ x १ = ८]

9.
गुरु नानक यांच्या शिकवणीचा संग्रह असलेला ग्रंथ कोणता?

10.
अहम ब्रह्मास्मि” असे कोणी म्हटले?

11.
समाजीकरण म्हणजे काय?

12.
कौटुंबिक वातावरणात मूल कोणती मूल्ये शिकते?

13.
सिंचन शेतीची व्याख्या करा.

14.
उत्पादनाचे घटक कोणते आहेत?

15.
कारवारजवळील नौदल तळ काय म्हणून ओळखला जातो?

16.
बाजार म्हणजे काय?

III. खालील प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येकी तीन ते चार
वाक्यात द्या
                [८ x २ = १६]

17.
फ्रेंच क्रांतीला जबाबदार आर्थिक घटक कोणते?

18.
लोक अदालती स्थापन करण्याचा उद्देश काय आहे?

19.
भारतीय जमातींचे भौगोलिकदृष्ट्या वर्गीकरण कसे केले जाते?

20.
भारतातील कर्नाटकचे भौगोलिक स्थान स्पष्ट करा.

21.
मँगनीजचे उपयोग सांगा.

22.
कर्नाटकातील साखर उद्योग कावेरी,
कृष्णा आणि तुंगा भद्राच्या पाणलोट क्षेत्रात का केंद्रित आहेत?

23.
श्रम विभागणी उत्पादन वाढीसाठी कशी मदत करते?

24.
उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनाचे  निर्णय घेताना कोणते घटक लक्षात घेतले पाहिजेत?

IV. खालील प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येकी पाच ते सहा
वाक्यात द्या: [९
x ३ = २७]

25.
ख्रिश्चन धर्माच्या लोकप्रियतेची कारणे कोणती?

26.
माध्वाचार्यानी कोणते सिद्धांत मांडले?

27.
भौगोलिक संशोधनासाठी कारणीभूत घटक कोणते?

28.
भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे
कशी
मदत करतात?

29.
अविभक्त कुटुंबाच्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन करा.

30.
सदाहरित जंगले कर्नाटकातील पानझडी जंगलांपेक्षा किती वेगळी आहेत?

31.
जलविद्युत निर्मितीमध्ये कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर आहे.हे स्पष्ट करा?

32.
कर्नाटकात फुलशेती हा एक प्रमुख व्यवसाय आहे– कसे?

33.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात विक्री व्यवस्थेचे महत्त्वाचे आहे – कसे?

V. पुढील प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येकी आठ ते दहा
वाक्यात द्या : [४
x ४ = १६]

34.
रॉबर्ट स्युल यांच्या मते – “कृष्णदेवराय एक असामान्य योद्धा होते” –या विधानाचे स्पष्टीकरण
करा.

35.
मोगल काळात अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्योगांची भूमिका महत्वाची होती.स्पष्ट करा.

36.
भारतातील राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रक्रिया स्पष्ट करा.

37.
कर्नाटकातील रस्ते वाहतूक व्यवस्था रेल्वेपेक्षा चांगली आहे. स्पष्ट करा.

VI. 38. कर्नाटकचा नकाशा काढून  खालील ठिकाणे दाखवा. 1 + 4 = 5

अ) बंडीपुर

ब) दांडेली

क) मंगलोर

ड) बिदर

 

प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करा

नववी पाठ्यपुस्तकातील विभागाची उत्तरे या एकाच पेजवरती उपलब्ध होतील…

स्वाध्याय पाहण्यासाठी पाठांच्या नावावरती स्पर्श करा… 

KARNATAKA CLASS 9 Social Science ASSESSMENT 2024 MODEL QUESTION PAPER मुल्यांकन परीक्षा – 2024 
मराठी भाग – 1  –  CLICK HERE
 
मराठी भाग – 2  –  CLICK HERE
 
विज्ञान भाग – 1  –  CLICK HERE
 
विज्ञान भाग – 2  –  CLICK HERE
 
ENGLISH PART – 1  –  CLICK HERE
 
ಕನ್ನಡ  –   CLICK HERE
 
 
Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *