NMMS exam Blood Relations नाते संबंध

8TH NMMS EXAM GMAT 

विभाग – GMAT  मानसिक योग्यता चाचणी 

NMMS परीक्षेसाठी महत्वाची माहिती व स्पष्टीकरणNMMS exam Blood Relations नाते संबंध

NMMS परीक्षेत नातेसंबंध या घटकावर प्रश्ने येतात त्यासाठी खालील कांही दिलेले नातेसंबंध यादी दिलेली आहे.ते पाठ करून अथवा सराव करून खालील उदाहारे सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.
  

 •  माझ्या आई वडीलांचा मुलगा -: मी
 •  माझ्या आई वडीलांची मुलगी-: मी
 • आईचा भाऊ          -: मामा
 • वडिलांचा भाऊ,     -: काका
 • आईची बहिण        -: मावशी
 • आईचे किंवा वडिलांचे वडिल -:  आजोबा
 • आईची किंवा वडिलांची आई -:  आजी
 • वडिलांची बहिण    -: आत्या
 • मामाची पत्नी       -: मामी
 • काकाची पत्नी      -: काकू
 • मावशीचे पती / आत्याचे पती -: काका
 • मुलीचा नवरा जावई
 • मुलाची बायको     -: सून
 • नवऱ्याची
  बहिण
       -: नणंद
 • नवऱ्याचा भाऊ        : दीर 
 • भावाची बायको     -: भावजय
 • पती /
  पत्नीचे आईवडील
  -: सासूसासरे
 • पत्नीचा
  भाऊ / बहिण
       -: मेव्हणा / मेव्हणी
 • बहिणीचा नवरा     -: भाऊजी
 • काकाचा
  मुलगा / मुलगी
          -: चुलत
  भाऊ / बहिण
 • आत्याचा
  मुलगा / मुलगी
          -: आते
  भाऊ / बहिण
 • मामाचा मुलगा / मुलगी -: मामे भाऊ / बहिण
वरील नातेसंबंध समजून घेतल्यानंतर खालील स्पष्टीकरणासह दिलेली उदाहरणे पाहा व सराव टेस्ट सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

 

1)अनिता हरीशला म्हणाली, “माझी आई तुझ्या वडिलांची मुलगी आहे” तर तुझी आई माझ्या वडिलांची कोण ?
1) आई
2) सासू
3) आजी
4) आत्या

स्पष्टीकरण व उत्तर – 
    अनिताची आई – हरीशच्या वडिलांची मुलगी…..म्हणजे हरीश अनिताचा मामा.
    मामाची आई तिच्या वडिलांची – सासू
पर्याय  -: 2) बरोबर

2) मनोजचे वडिल हे हर्षदाचे मामा आहेत. तर मनोजची आई हर्षदाच्या आईची कोण?
1) बहिण
2) भाचा
3) वहिनी
4) मामी

स्पष्टीकरण व उत्तर – 
        मनोजचे वडिल हर्षदाच्या आईचे → भाऊ …
        
मनोजची आई हर्षदाच्या आईची – वहिनी
पर्याय 3) बरोबर 


3) P हे R चे वडील आहेत.S हा Q चा मुलगा आहे.T हा P चा भाऊ आहे.R ही S ची बहीण आहे.मग Q चे T शी नाते काय?
(अ) पत्नी
(ब) वहिनी
(क) दीर
(ड) सून

स्पष्टीकरण व उत्तर –  

NMMS exam Blood Relations नाते संबंध

4) गुप्तेदादा एका स्त्रीकडे पाहून म्हणाले, “हिची सासू माझ्या आईला सासूबाई म्हणते ” तर ती
स्त्री गुप्तेदादाची कोण
?
A)  मुलगी
B) पत्नी
C)  नात
D) सून 

त्या स्त्रीची
सासू गुप्तेदादाच्या आईला सासूबाई म्हणते म्हणजे…

त्या स्त्रीची सासू ही –
गुप्तेदादाची पत्नी असेल. ..

ती स्त्री गुप्तेदादाची
सून..

उत्तर : पर्याय (D) सून


नातेसंबंध या घटकाचा सराव चांगला व्हावा यासाठी खालील दिलेल्या लिंकवर स्पर्श करून आकर्षक ऑनलाईन टेस्ट सोडवा..

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *