NMMS PRACTICE TEST-19 MAT |NMMS सराव चाचणी-19 मानसिक योग्यता चाचणी

 8TH MAT Test Practice Test 

विभाग – MAT  मानसिक योग्यता चाचणी 

NMMS परीक्षेसाठी महत्वाचे प्रश्न

NMMS PRACTICE TEST-19 MAT |NMMS सराव चाचणी-19 मानसिक योग्यता चाचणी

NMMS परीक्षा सरावासाठी समावेश असणारी ही सराव परीक्षा आपल्याला सर्व परीक्षेच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.तरी जास्तीत वेळा ही टेस्ट सोडवून सराव करावा.

संख्या संबंध  म्हणजे तुलना.दिलेल्या जोडीतील संबंध शोधून पुढील जोडीला समान संबंध लागू करून दिलेल्या पर्यायामधून उत्तर निवडावे. 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *