CCE TIME TABLE – 2023 2024CCE  TIME TABLE – 2023 – 2024  
STATE – KARNATAKA 
DEPARTMENT –SCHOOL EDUCATION & LITERACY
YEAR – 2023-24 
SUB. – EVALUATION,SEMESTER EXAM,FORMATIVE ASSESSMENT 

 

CCE TIME TABLE - 2023 2024

 

2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील कांही महत्वाच्या तारखा व मूल्यमापन संबंधी प्रश्नपत्रिका गुण विभागणी,परीक्षा नियोजन,विषयानुसार गुणांची विभागणी,लेखी,तोंडी परीक्षा गुण विभागणी इत्यादी वर्षभराची माहिती एकाच लिंकमध्ये …
 


शालेय कर्तव्याचे दिवस
प्रथम सत्र दिनांक 29.05.2023 ते 07.10.2023 पर्यंत

द्वितीय सत्र दिनांक 25.10.2023 ते 10.04.2024पर्यंत

 

सुट्टी कालावधी

दसरा सुट्टी दिनांक 08.10.2023 ते 24.10.2023 पर्यंत


उन्हाळी सुट्टी
 दिनांक 11.04.2023 ते 28.05.2023 पर्यंत
 

परीक्षा नियोजन 2023-24 

सत्र

परीक्षा

कालावधी

प्रथम

रुपनात्मक- 1 (FA-1)

18.07.2023
TO 20.07.2023

रुपनात्मक- 2 (FA-2)

06.09.2023
TO 07.09.2023

संकलित – 1 (SA-1)

29.09.2023
TO 07.10.2023

द्वितीय

रुपनात्मक- 3 (FA-3)

26.12.2023 TO 28.12.2023

रुपनात्मक- 4 (FA-4)

04.02.2023
TO 06.02.2023

संकलित – 2(SA-2)

15.03.2023
TO 30.03.2023वार्षिक पाठ विभागणी 2023 -24 

CLASS

SEM.
1

SEM. 2

TOTAL

FA-1

FA-2

SA-1

FA-3

FA-4

SA-2

1

20%

30%

50%

30%

20%

50%

100%

2

20%

30%

50%

30%

20%

50%

100%

3

20%

30%

50%

30%

20%

50%

100%

4

25%

25%

50%

30%

20%

50%

100%

5

25%

25%

50%

30%

20%

50%

100%

6

25%

25%

50%

30%

20%

50%

100%

7

25%

25%

50%

30%

20%

50%

100%

8

25%

25%

50%

30%

20%

50%

100%वार्षिक मूल्यमापन गुण विभागणी 2023 -24

CCE TIME TABLE - 2023 2024

 

प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र मूल्यमापन 

विषयवार व इयत्तावार प्रश्नपत्रिका गुण विभागणी 
CCE TIME TABLE - 2023 2024

 

CCE TIME TABLE - 2023 2024

 

  
2023-24 या शैक्षणिक वर्षासाठी अनेक उपयुक्त कागदपत्रे PDF स्वरुपात उपलब्ध आहेत

CCE मूल्यमापन वेळापत्रक ⭕शैक्षणिक वर्ष 2023-24⭕

FA1,FA2,SA1,FA3,FA4,SA2 संबंधी मार्गदर्शक मुद्दे
 
1ली ते 5वी
 
6वी ते 8वी


 


c
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *