INDEPENDENCE DAY KANNADA SPEECH 1 ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ 1 

 INDEPENDENCE DAY KANNADA SPEECH 

ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ 

INDEPENDENCE DAY KANNADA SPEECH 1 ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ 1    ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ,ಅತಿಥಿಗಳೇ,ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಇಂದು ನಾವು ……ನೆಯ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

    ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ದಿನವು ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಹಲವಾರು ವೀರ ಮಹಾಪುರುಷರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

    ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ವೀರ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು.
 


    ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮರಸತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿಂತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಾಗಿಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಬೇಕು.

    ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೌನವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ.

ಜಯ ಹಿಂದ್!

ವಂದೇ ಮಾತರಮ್!

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *