INDEPENDENCE DAY KANNADA SPEECH 2 ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ 2 

 INDEPENDENCE DAY KANNADA SPEECH 

ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ 

INDEPENDENCE DAY KANNADA SPEECH 2 ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ 2


       ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ,ಅತಿಥಿಗಳೇ,ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಇಂದು ನಾವು ……ನೆಯ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

   ಆಜ ನಾವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಲದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

        ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಳಿದ್ದ ಜನರು ಒಂದು ಸಮನಾಗಿ, ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಸೇರಿ, ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

        ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸಮರಸತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಹಾಗೂ ಸಮರಸ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸೋಣ.

        ಆಓ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮಿಡಿಯೋಣ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸೋಣ.

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *