CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी

Table of Contents
   


  वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी 

  शैक्षणिक वर्ष 2023-24

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी

  दिनांक 30.03.2023 रोजीच्या अधिकृत आदेशानुसार राज्यातील सर्व सरकारी,अनुदानित,विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी शाळा दैनंदिन वेळापत्रक खालील प्रमाणे देण्यात आले असून त्याप्रमाणेच इयत्ता 1ली ते 8वी चे वर्ग वेळापत्रक नमुना उपलब्ध करून देत आहोत.
  (सदर वेळापत्रक शिक्षण विभागाच्या दिनांक 30.03.2023 रोजीच्या आदेशानुसार असून हे वेळापत्रक फक्त नमुन्यादाखल देत आहोत.)
  (सदर वेळापत्रक आपल्या सोयीप्रमाणे लिहिता येईल यासाठी शेवटी वेळापत्रकाचा कोरा नमुना pdf स्वरूपात देण्यात आला आहे.)

   

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी

  अधिकृत आदेश प्रत डाऊनलोड करा.


   

  सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील उपक्रम सुरू होत असून राज्यभर एकसमान आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी वार्षिक शैक्षणिक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये वार्षिक/मासिक पाठांचे वाटप, सहपाठ्य कृती चाचणी आणि मूल्यमापन विश्लेषण,दर्जेदार शिक्षणासाठी परिणामाभिमुख उपक्रमांचे व्यवस्थापन आणि विविध शालेय स्तरावरील CCE उपक्रमांचे नियोजन आणि तयारी असे नियोजन करण्यात आले आहे. 
  शालेय कर्तव्याचे दिवस
  प्रथम सत्र दिनांक 29.05.2023 ते 07.10.2023 पर्यंत

  द्वितीय सत्र दिनांक 25.10.2023 ते 10.04.2024पर्यंत

   

  सुट्टी कालावधी

  दसरा सुट्टी दिनांक 08.10.2023 ते 24.10.2023 पर्यंत


  उन्हाळी सुट्टी
   दिनांक 11.04.2023 ते 28.05.2023 पर्यंत
   

  वेळापत्रकाबद्दल मुलभूत माहिती -: 

   
  राज्यातील सर्व सरकारी,अनुदानित,विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी शाळा दैनंदिन वेळापत्रक :-  

   

  9.30 ते 9.40  स्वच्छता 

   

  9.40 ते 9.50  परिपाठ 

   

  9.50 ते 10.00 क्षीरभाग्य

   

  अध्यापन तासिका खालील वेळापत्रकाप्रमाणे –

   

  प्राथमिक शाळा १ली ते 7वी/8वी दैनंदिन वेळापत्रक माहिती-

   

  तासिका 

  वेळ

  पहिली तासिका 

  10.00  ते  10.40

  दुसरी तासिका

  10.40  ते  11.20

  लहान सुट्टी 

  11.20   ते  11.30 

  तिसरी तासिका

  11.30   ते  12.10 

  चौथी तासिका

  12.10   ते  12.50 

  जेवणाची सुट्टी 

  12.50  ते  1.30

  पाचवी तासिका

  1.30   ते  2.10 

  सहावी तासिका

  2.10   ते  2.50 

  लहान सुट्टी 

  2.50   ते  3.00

  सातवी तासिका

  3.00   ते  3.40 

  आठवी तासिका

  3.40   ते  4.20

   

  नली-कली वर्ग असल्यास एकूण ८० मिनिटांच्या 4 तासिका वरील वेळापत्रकाप्रमाणे घ्याव्यात. 

   
   

  माध्यमिक शाळा (HIGH SCHOOL)  8वी ते 10 वी 

  तासिका 

  वेळ

  पहिली तासिका 

  10.00  ते  10.45

  दुसरी तासिका

  10.45  ते  11.30

  लहान सुट्टी 

  11.30   ते  11.40 

  तिसरी तासिका

  11.40   ते  12.25

  चौथी तासिका

  12.25   ते  01.10

  जेवणाची सुट्टी 

  01.10  ते  1.55

  पाचवी तासिका

  1.55   ते  2.40 

  सहावी तासिका

  2.40  ते  3.25

  लहान सुट्टी 

  3.25   ते  3.35

  सातवी तासिका

  3.35   ते  4.20   वर्गवार PDF वेळापत्रक -:

  वर्गाच्या नावाखाली दिलेल्या डाऊनलोड बटन वर क्लिक करा..
   
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  वर्ग वेळापत्रक नमुना – LEGAL SIZE
   
  सामुहिक वेळापत्रक नमुना – A3 SIZE
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇

  इयत्ता – पहिली वेळापत्रक

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇


  इयत्ता – दुसरी वेळापत्रक

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – तिसरी वेळापत्रक

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – चौथी वेळापत्रक

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – पाचवी वेळापत्रक

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 


  &nb
  sp;

  इयत्ता – सहावी वेळापत्रक

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 
   

  इयत्ता – सातवी वेळापत्रक

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 

  इयत्ता – आठवी वेळापत्रक

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 
   

  वर्ग वेळापत्रक कोरा नमुना

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 


   

  सामुहिक वेळापत्रक

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
   
   

  1ली ते 5वी सामुहिक वेळापत्रक

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  1ली ते 7वी सामुहिक वेळापत्रक

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   
   

  1ली ते 8वी सामुहिक वेळापत्रक

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇   

  1ली ते 5वी सामुहिक वेळापत्रक (कोरा नमुना)

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  1ली ते 7वी सामुहिक वेळापत्रक (कोरा नमुना)

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  1ली ते 8वी सामुहिक वेळापत्रक (कोरा नमुना)

   
  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇
   

  वार्षिक अंदाज पत्रक

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
  ●═══════〇═══════〇 ●═══════〇

  सेतुबंध प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका

  CLASS TIME TABLE PERIOD DISTRIBUTION GENERAL TIME TABLE वर्ग वेळापत्रक,सामुहिक वेळापत्रक व तासिका विभागणी
   ●═══════〇〇═══════● 〇═══════●═══════●


  Please Visit Our YouTube Channel SmartGuruji

  https://youtube.com/@smartguruji2022

  ●═══════〇═══════●
  अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्या.

  https://www.smartguruji.in

  https://www.smartguruji.net

  ●═══════〇═══════●
   

   

   
   
   

  Share your love
  Smart Guruji
  Smart Guruji
  Articles: 263

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *