SSLC RESULT 2023 RELATED CIRCULAR SSLC ANSWER SHEET SCAN COPY,RETOTALING,REVALUATION

SSLC उत्तरपत्रिकांची स्कॅन प्रत,उत्तरपत्रिका गुण पुनर्मोजणी (Retotaling) आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी (Revaluation) ऑनलाईन अर्ज –  SSLC RESULT 2023 RELATED CIRCULAR SSLC ANSWER SHEET SCAN COPY,RETOTALING,REVALUATION

   
   

   विषय: मार्च/एप्रिल 2023 मध्ये आयोजित SSLC मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे आणि निकाल यादी पडताळणीबाबत.

      मार्च/एप्रिल 2023 मध्ये आयोजित वर्ष 2022-23 साठी SSLC. मुख्य परीक्षेची निकाल यादी बोर्डाच्या वेबसाइटच्या शाळेच्या लॉगिनमध्ये अपलोड केली जाईल.शाळांच्या मुख्याध्यापकांना परीक्षेचा निकाल बोर्डाच्या https://kseab.karnataka.gov.in/ या वेबसाईट लॉगिनद्वारे डाउनलोड करता येईल.
      लॉगिनद्वारे डाउनलोड केलेला निकाल दिनांक:08.05.2023 रोजी दुपारी 01.00 वाजता शाळेत प्रदर्शित करावा.
  परीक्षा नोंदणी क्रमांक व जन्म तारीख यांच्या सहाय्याने विद्यार्थी त्यांचा वैयक्तिक निकाल https://karresults.nic.in या वेबसाईट वर पाहू शकतात.
  मार्च/एप्रिल 2023 S.S.L.C. मुख्य परीक्षेच्या मूल्यमापन केलेल्या

  उत्तरपत्रिकांची स्कॅन प्रत

  उत्तरपत्रिका गुण पुनर्मोजणी (Retotaling) आणि

  पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

  ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी वेळापत्रक –

  उत्तरपत्रिकांची स्कॅन प्रत, उमेदवारांनी पुनर्गणना (Retotaling) आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी (Revaluation) ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे.

  1.उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन केलेल्या प्रतीसाठी अर्ज करण्याची सुरुवात तारीख – 08.05.2023

  2.उत्तरपत्रिकेच्या स्कॅन प्रतसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 14.05.2023

  3.ज्यांना ऑनलाइन बँकिंग सुविधा उपलब्ध नाही त्यांनी ऑनलाइन उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन केलेल्या प्रतीसाठी अर्ज केल्यानंतर ऑफलाइन चलन शुल्क B1/K/Gram डाउनलोड करून बँकेत पैसे भरण्याची शेवटची तारीख: 15.05.2023

  4.उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्गणनेसाठी (Recounting) अर्ज करण्यास प्रारंभ तारीख – 15.05.2023

  5.उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मोजणीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 21.05.2023

  6.उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी (Revaluation) अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 15.05.2023

  7.उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख – 21.05.2023

  8.डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ऑनलाइन बँकिंग सुविधा नसलेल्यांना उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केल्यानंतर ऑफलाइन चलन डाउनलोड करून आणि अर्जाची फी B1/Karnataka 1/Gram1 च्या सहाय्याने भरण्याची अंतिम तारीख- 22.05.2023
  सुचना – 
  उत्तरपत्रिका पुनर्गणनेसाठी थेट अर्ज करता येणार नाही. कारण पुनर्मोजणी करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित विषयाच्या उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत घेणे आवश्यक आहे.स्कॅन प्रत मिळाल्यानंतर गुणांच्या गणनेत काही तफावत आहे का? याची खातरजमा करूनच फेरमोजणीसाठी अर्ज सादर करावा.फेरमोजणीसाठी आलेल्या अर्जांची प्रत्यक्ष पावती रद्द करण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांना फेरमोजणी हवी आहे त्यांनी ऑनलाइन अर्ज करावेत.पुनर्गणना विनामूल्य आहे आणि कोणतेही वेगळे शुल्क नाही.फेरमोजणी गुणांच्या गणनेत काही तफावत आढळल्यास सुधारित निकाल यादी तपासून संबंधित शाळा व विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती पाठविली जाईल.

      
  पुनर्मूल्यांकनासाठी थेट व प्रत्यक्षरित्या अर्ज प्राप्त करणे रद्द करण्यात आले आहे.पुनर्गणना किंवा पुनर्मूल्यांकन सेवेचा लाभ घ्यायचा असल्यास स्कॅन केलेली प्रत स्कॅन कॉपी देखील मिळवणे आवश्यक आहे.स्कॅन कॉपी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अर्ज लिंक व माहिती https://kseeb.karnataka.gov.in वर उपलब्ध आहे.

      
  डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ऑनलाइन बँकिंग (कर्नाटक-वन) द्वारे विहित शुल्क भरून ऑनलाइन अर्ज करून सबमिट करता येईल.


      ज्यांच्याकडे डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन बँकिंग सुविधा नाही त्यांनी चलन डाउनलोड केल्यानंतर युनियन बँक ऑफ इंडिया / बंगलोर-वन/कर्नाटक-वन/ग्राम सेवा केंद्र येथे शुल्क भरुन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि वरीलप्रमाणे पुनर्मूल्यांकन /पुनर्गणनासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर अर्ज स्वीकृत झाल्याची माहिती नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे पाठविली जाईल.

  ज्या उमेदवारांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व विषयांची किंवा इच्छित विषयाची स्कॅन कॉपी प्राप्त केली आहे ते उत्तरपत्रिकेच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

  खाली नमूद केल्याप्रमाणे विहित शुल्कासह ऑनलाइन अर्ज करावा.स्कॅन कॉपी / पुनर्मूल्यांकनासाठीचे अर्ज निर्धारीत तारखेनंतर ऑनलाइन स्वीकारले जाणार नाहीत.

  शुल्क तपशील (FEE PARTICULARS):

  स्कॅन कॉपी आणि पुनर्मूल्यांकन शुल्क तपशील:

  ऑनलाईन K1 च्या सहाय्याने अर्ज शुल्क केल्यास
  उत्तर पत्रिका स्कॅन कॉपी प्रति Fee- 410/-
  उत्तर पत्रिका पुनर्मूल्यांकन प्रति Fee- 810/-

  ऑफलाईन चलनने K1 / Gram 1 / B1 च्या सहाय्याने अर्ज शुल्क केल्यास
  उत्तर पत्रिका स्कॅन कॉपी प्रति Fee – 420/-
  उत्तर पत्रिका पुनर्मूल्यांकन प्रति Fee- 820/-

  ऑफलाईन चलनने युनियन बँक ऑफ इंडिया मध्ये सहाय्याने अर्ज शुल्क केल्यास
  उत्तर पत्रिका स्कॅन कॉपी प्रति Fee – 410/-
  उत्तर पत्रिका पुनर्मूल्यांकन प्रति Fee- 810/-

       स्कॅन कॉपीसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका स्कॅन करून बोर्डाच्या वेबसाईटवर अपलोड केल्या जातील. उत्तरपत्रिका अपलोड केलेली माहिती विद्यार्थ्यांनी अर्जामध्ये दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर तो पाठवली जाईल.ही माहिती मिळाल्यानंतर विद्यार्थी बोर्डाच्या वेबसाइटवरून उत्तरपत्रिका डाउनलोड करू शकतात.

  शाळेना सुचना – 

      मार्च/एप्रिल 2023 S.S.L.C. मुख्य परीक्षा शाळानिहाय निकाल यादी बोर्डाच्या https://kseeb,karnataka.gov.in या वेबसाइटच्या शाळेच्या लॉगिनवरून डाउनलोड करावी आणि खालील मुद्यांच्या आधारे शाळेतील सर्व परीक्षार्थींचे निकाल आणि इतर गुण तपासावे आणि पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी.

  1. शाळेशी संबंधित सर्व प्रकारच्या उमेदवारांचे निकाल प्राप्त झाले आहेत याची तपासणी आणि खात्री करणे.

  2. कोणत्याही विद्यार्थ्याचा निकाल जाहीर न झाल्यास किंवा निकाल रोखून ठेवल्यास, निकाल जाहीर झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत कारणांसह मंडळ निरीक्षकांशी पत्र किंवा दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधल्यास आवश्यक कारवाई केली जाईल.

  3, निकाल यादीत पुनरावृत्तीत झालेल्या उमेदवारांपैकी कोणताही उमेदवार पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या विषयात गैरहजर असेल’ आणि निकाल अनुत्तीर्ण झाल्यास किंवा राखून ठेवल्यास मुख्याध्यापकांनी मागील प्रयत्नांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराच्या निकाल यादीची प्रत बोर्डाकडे निकाल जाहीर झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत पाठवावी आणि फेरतपासणीचा प्रस्ताव सादर करावा.

   
  4. प्रकाशित झालेला निकाल तात्पुरता आहे आणि बोर्डाने उमेदवाराला दिलेली गुणपत्रिका प्रत्येक विद्यार्थ्याचा खरा निकाल अंतिम असेल.

  5. शाळानिहाय एकत्रित निकाल यादीतील विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक निकालाच्या रकान्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी “P” आणि अनुत्तीर्ण होण्यासाठी “F” असा शेरा देण्यात आला आहे.

  निकाल,उत्तरपत्रिका स्कॅन प्रत मिळवणे,उत्तरपत्रिकांचे पुन्हा मूल्यांकन करणे आणि पुन्हा मोजणी करणे यासाठी अर्ज करण्याच्या कोणत्याही माहितीसाठी खालील हेल्पलाइन क्रमांकांवर कॉल करून माहिती मिळवता येईल. 080-23310075, 080-23310076

   

  APPLY FOR PHOTO COPY CLICK HERE

   

  उत्तरपत्रिकांची स्कॅन प्रतसाठी अर्ज करण्यास लिंक CLICK HERE

   

  CLICK HERE FOR APPLICATION STATUS – CLICK HERE


   
  अधिकृत आदेश प्रत खालीलप्रमाणे
   

  SSLC 2023 निकाल जाहीर
  Reg.No.च्या सहाय्याने निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंकवर स्पर्श करा..

  https://www.smartguruji.in/2023/05/karnataka-sslc-result-2023-check-your.html


   
  Share your love
  Smart Guruji
  Smart Guruji
  Articles: 275

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *