Bridge Course CLASS 8 Pre Test Science 8वी विज्ञान पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.


BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU

Bridge Course CLASS 8 Pre Test Science 8वी विज्ञान पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 

 सेतुबंध कार्यक्रम

            इयत्ता – आठवी                 

विषय – विज्ञान  

पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका  

BASED ON Sethubandha Literature By DSERT BANGALURU 

1. प्रकाश संश्लेषण क्रियेदरम्यान सोडलेला वायू …..
अ) ऑक्सिजन
ब) कार्बन डायऑक्साइड
क) नायट्रोजन
ड) कार्बन
2.
पावसाचे पाणी गोळा करून वापरण्याच्या पद्धतीला……… म्हणतात.
a)
पुनः चक्रिकरण
b)
पावसाचे पाणी संकलन
c)
वाळवंटीकरण
d)
निर्जलीकरण
3.
वातावरण स्वच्छ ठेवण्यात वनस्पती महत्वाची भूमिका कशी बजावतात?
4.
खरी प्रतिमा निर्माण करणार्‍या आरशांची आणि भिंगाची नावे लिहा.
5.
बहिर्वक्र भिंग आणि साध्या भिंगामधील एक भौतिक फरक सांगा.
6.
लिंबूमध्ये असलेल्या आम्लाचे (Acid) नाव लिहा.
7.
जर कर्नाटक परिवहन बसला बंगळुरूपासून 350 किमी अंतरावर असलेल्या मंगलोरला पोहोचण्यासाठी 7 तास लागतात,तर बसची वेळ काढा.
8.
विद्युत मंडळाची एक योजनाबद्ध आकृती काढा व भागांना नावे द्या.
9.
आपण आयोडीनयुक्त मीठ का खावे?
10.
लोकर निर्मितीचे विविध टप्पे लिहा.
11.
खालील उदाहरणांचे सरळरेशीय गती आणि वर्तुळाकार गती मध्ये वर्गीकरण करा.
A)
घड्याळाच्या लंबकाची हालचाल.
B)
सरळ रस्त्यावर कारची हालचाल.
C)
घड्याळात मिनिट हाताची हालचाल.
D)
चालताना हातांची हालचाल.
E)
पृथ्वीभोवती चंद्राची गती.
F)
सरळ पुलावरून ट्रेनची हालचाल.

12.
खालील उदाहरणांचे भौतिक बदल आणि रासायनिक बदलांमध्ये वर्गीकरण करा.
a)
पाण्याच्या वाफेचे पावसाच्या ढगात रुपांतर होते.
b)
दुधाचे दही.
c)
कापूर जळणे.
d)
बर्फ पाण्यात वितळणे.
e)
मेणबत्ती जाळणे.

प्रश्नपत्रिका PDF डाऊनलोड करा. 

 

अधिकृत कन्नड साहित्य पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा… – CLICK HEREShare your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *