Bridge Course 8th Marathi Competencies 8वी मराठी सामर्थ्य यादी


सेतूबंध हा कार्यक्रम वैज्ञानिक,अचूक आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे.तो एक प्रक्रिया म्हणून न घेता, मागील वर्गातील अध्ययन आणि पुढील वर्गातील अध्ययन यांना जोडण्याचा प्रयत्न असावा आणि विद्यार्थ्याची प्राप्त सामर्थ्ये समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समस्या विद्यार्थ्यामध्ये किंवा शिक्षकांमध्ये असू शकते.ती समस्या किंवा कमतरता शोधण्याचे प्रयत्न सेतुबंधासारख्या कार्यक्रमाने शक्य झाले पाहिजे.त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक बळकट केली पाहिजे.या संदर्भात सेतुबंधाचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले तर काही अध्ययनातील अडथळे टाळता येतील आणि अध्ययनाची सोय करता येईल.

सेतूबंध म्हणजे काय?

सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंधचे टप्पे कोणकोणते? (Steps of bridge course)

⇒`नैदानिक (पूर्व) परीक्षे’चे नियोजन आणि आयोजन

⇒प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे /अध्ययन कमतरतेचे विश्लेषण करणे.

⇒परिहार बोधन नियोजन आणि अंमलबजावणी

⇒साफल्य परीक्षेद्वारे पुन्हा एकदा प्राप्त सामर्थ्य तपासणे.

⇒येथे प्रामुख्याने नैदानिक (पूर्व) परीक्षा आणि साफल्य परीक्षा अशी दोन साधने आहेत.सेतुबंध कार्यक्रमानंतर ज्या विद्यार्थ्याने क्षमता गाठली नाही,अशा विद्यार्थ्याना निरंतर परिहार बोधन अध्यापनाचे नियोजन करावे.

Bridge Course 8th Marathi Competencies 8वी मराठी सामर्थ्य यादी

 

 

सेतुबंध कार्यक्रम

            इयत्ता – आठवी                 

विषय – मराठी  

अपेक्षित अध्ययन सामर्थ्य यादी 01 परिचित/अपरिचित परिस्थिती,संभाषण ऐकणे आणि संवेदनशील प्रतिसाद द्या.

02 परिस्थिती आणि घटनांबद्दल अस्खलितपणे आणि स्पष्टपणे बोलणे.सुविचार, म्हणी, वाक्प्रचार भाषणात वापरणे.

03.मुद्रित अन्य विषयातील मजकूर आणि हस्तलिखित वाचून त्यावर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.

04.साध्या कृतीचे सरळ भाषेत लेखन करणे आणि नियम समजून घेणे.

05.कथा नाटकांमध्ये रूपांतरित,नाटकांना कथांमध्ये रूपांतरित करणे आणि कवितांचा सारांश लिहिणे.

06. पत्रलेखन प्रवास लेखन यामध्ये विविध लेखन चिन्हांचा वापर करणे.

 

अधिकृत कन्नड साहित्य पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा… – CLICK HERE 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *