School grant 2022-23 released.. 

SCHOOL GRANT FOR YEAR 2022-23 HAS RELEASED 

School grant 2022-23 released..

 

School grant 2022-23 released..
  

STATE – KARNATAKA 

SCHEME – SCHOOL GRANT 

YEAR – 2022-23

CIRCULAR DATE – 04.01.2023

FORMAT  – PDF 

DOWNLOAD LINK – AVAILABLE

 
     सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या व्यवस्थापनासाठी संदर्भ सभेच्या इतिवृत्तानुसार, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण रु. 14375.80 लाख मंजूर करण्यात येणार आहेत.पहिल्या टप्प्यात 25% वाटा म्हणून 1981.12 लाख जारी करण्यात आले आहेत.उर्वरित 1612.82 लाख 31,286 शाळांसाठी (प्राथमिक आणि माध्यमिक) तक्ता-1 मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रु. 1612.82 लाख K2 PFMS द्वारे संबंधित क्षेत्र शिक्षणाधिकारी आणि BRC यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे.
 
तक्ता-1 प्रमाणे पटसंख्येनुसार पहिल्या हफ्त्यातील 25 टक्के जमा होणारे अनुदान खालीलप्रमाणे 
 
1 ते 30 पटसंख्येच्या शाळा               0.0
 
31 ते 100  पटसंख्येच्या शाळा      1250/-
 
101 ते 250   पटसंख्येच्या शाळा      7500/-
 
251 ते 1000 पटसंख्येच्या शाळा     13750/-
 
1000 पेक्षा जास्त  पटसंख्येच्या शाळा     20000/-
 
 

 

विद्यार्थी संख्येच्या आधारे जमा झालेले अनुदान नियमानुसार खालील कारणांसाठी वापरावे..
1) ऑफिस रेकॉर्ड बुक्स (नोंदणी बुक, पत्रके, हजेरी बुक, हस्तांतरण पत्र स्कोअरबोर्ड, इ.)
2) वर्गासाठी आवश्यक असलेले साहित्य (चॉक, डस्टर इ.)
3) अध्यापन साहित्य तयार करणे,अध्यापन साहित्य खरेदी करणे.
4) इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती (दार, खिडकी, शौचालय)
5) शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
6) फर्निचरची दुरुस्ती
7) क्रीडा साहित्य खरेदी/दुरुस्ती
8) वीज / टेलिफोन बिल भरणे.
9) दैनिक वृत्तपत्र आणि साप्ताहिक वृत्तपत्र खर्च
10) शाळा स्वच्छता खर्च.
    जमा केलेल्या शाळा अनुदानाच्या 10 टक्के रक्कम शाळेच्या स्वच्छता उपक्रमांसाठी अनिवार्यपणे वापरली जाणे आवश्यक आहे आणि ही रक्कम इतर कोणत्याही उपक्रमांसाठी वापरता येणार नाही. शाळा खोली व परिसर स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे.शाळा SDMC बैठक आयोजित करा, चर्चा करा, आवश्यक स्वच्छता साहित्य खरेदी करणे…अधिक सविस्तर माहितीसाठी खाली आदेश पहावा…

School grant 2022-23 released..

वरील माहितीच्या अधिकृत आदेशासाठी CLICK HERE वर स्पर्श करा..

School grant 2022-23 released..

 NISHTHA 4.0 Course – ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಣ
Quiz Answers 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *