Class 8 MARATHI Model Paper March 2023 आठवी मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका 2 2023

 ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲ

ಕೆಎಸ್‌ಕ್ಯುಎಎಸಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003.KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION AND ASSESSMENT BOARD KSQAAC,
Malleshwaram, Bengaluru-560003.
Class 8 MARATHI Model Paper March 2023 आठवी मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका 2 2023
  ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ – ಮಾರ್ಚ್ 2023   
  Assessment – March 2023 Model Paper 2
   
  Class: 8
   
  Subject: MARATHI
   
  Marks: 40
   
  Time: 2 Hours  I.प्रश्न 1 ते 20 साठी दिलेल्या चार पर्यायांमधून योग्य उत्तर निवडा आणि दिलेल्या जागेत वर्णमालेसह उत्तर लिहा.   [20 x 1 = 20]

  1.घरासमोर शाळा आहे.

    वरील वाक्यातील ‘समोर’ हे काय आहे?
  A.विशेषण       

  B.सर्वनाम                   

  C.उभयान्वयी अव्यय                            

  D.शब्दयोगी अव्यय

  2.वृक्ष आपल्या जीवनात खूप महत्त्वाचे आहेत. (या वाक्यातील वृक्ष या शब्दाचा स्त्रीलिंगी शब्द कोणता?)
  A.झाड            

  B.वेल                           

  C.झुळूक                                              

  D.मूळ

  3.‘आपले चिमुकले हात बुडवून त्याने बैलांच्या पाठीवर पंजे मारले.’

  वरील वाक्यातील ‘हात’ शब्दाचा समानार्थी शब्द हा आहे.

  A.पाय                         

  ब.पाणी                         

  C.नमस्कार                                          

  D.कर

  4.’मी चित्र काढत होतोया वाक्यातील काळ ओळखा. वरील वाक्यातील काळ ओळखा-

  A. वर्तमानकाळ        

  B. भूतकाळ              

  C. भविष्यकाळ                             

  D. अपूर्ण भूतकाळ

     5.बाबा खूप रागीट आहेत. वरील वाक्यातील रागीटचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

  A.तापट                         

  B.शीघ्रकोपी                  

  C.मऊ                                     

  D.प्रेमळ

             
  6.’वीरमरणहा शब्द या शब्दसमूहास वापरला जातो.

  A.आजारपणात
  आलेले मरण
                             

  B.रणांगणात लढताना आलेले मरण

  C.अपघातात
  आलेले मरण
                                  

  D.भांडणात आलेले मरण

  7.शंकरास पूजिले सुमनाने शंकरास पुजिले सु-मनाने

  वरील ओळीत एकसारखी अक्षरे आलेली आहेत.(सुमनाने, सु-मनाने).तर हा कोणता अलंकार आहे.

  A.अनुप्रास अलंकार                  

  B.यमक अलंकार                     

  C.श्लेष अलंकार                      

  D.उपमा अलंकार

  8.’शक्य शक्यतेचा विचार न करता बोलणे या अर्थाची म्हण ओळखा.

  A.उचलली जीभ लावली टाळ्याला         

  B.उतावीळ नवरा गुडघ्याला बाशिंग

  C.पी हळद हो गोरी                                

  D.उथळ
  पाण्याला खळखळाट फार

  9.अतिशय आनंद होणे या अर्थाचा वाक्प्रचार हा आहे.

  A.आकाश
  ठेंगणे होणे.
                 

  B.उखळ पांढरे होणे.       

  C.आनंद गगनात न मावणे.                   

  D.छाती फुटणे
  10. ( . ) या चिन्हास पूर्णविराम म्हणतात तर ( , )या चिन्हास काय म्हणतात?

  A.प्रश्न चिन्ह                 

  B.अर्धविराम                  

  C.स्वल्पविराम              

  D.अपूर्णविराम
   
  11.कर्नाटकाला किती ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले आहेत?
  A.सात             

  B.आठ                                      

  C.पाच                                      

  D.चार

   
  12.चावला साप मोठा काळा

  दोन बाया होत्या सांगत

  फणा काढून मारला त्यांनी

  हळूच गेला निघून रांगत
        वरील ओळीत दोन बाया काय काय चावला असं सांगत आल्या?
  A.विंचू

  B.किडा                                     

  C.साप                                     

  D.वाघ 


  13.शिदोऱ्या सोडूनि खडकावरी | एकीकडे गोपहारी |

  एकीकडे बैसल्या वज्रनारी |

  परी सन्मुख हारी सकळांही ||

   शिदोऱ्या सोडून कोठे बसले?

  A.झाडावर
                          

  B.खडकावर                               

  C.शेतात                       

  D.घरात

  14.ऐसे केले या गोपाळे । नाही सोवळे ओवळे

  काटे केतकीच्या झाडा । आत जन्मला केवडा

              
  केतकीच्या झाडात काय जन्मला?
   
  A.केवडा                                   
   
  B.केतकी                                  
   
  C.सोवळे                      
   
  D.गोपाळ
   


  15.हाताने केलेल्या कलेच्या कामास काय म्हणतात?

  A.गायन कला             

  B.अभिनय       

  C.हस्तकला
      

  D.शिल्पकला  

             


  16. मुस्लीम धर्माचा पवित्र ग्रंथ कोणता?

  A.ग्रंथ साहेब    

  B.कुराण
           

  C.पुराण
            

  D.भगवद्गीता

   
  17. बुद्धांनी कोणत्या धर्माची स्थापना केली?

  A.हिंदू धर्म       

  B.जैन धर्म       

  C.बौद्ध धर्म      

  D.शिख धर्म

   
  18.बुरुड – टोपल्या,बोरी, परडी बनविणे.
  सुतार – लाकडी वस्तू बनविणे.
  गवंडी – ……

  A.घराचे दरवाजे बनविणे.                      

  B.लोखंडी वस्तूची कामे करणे.

  C.बांधकामाशी संबंधीत कामे करणे.    

  D.चित्र काढणे.
  19.चर्च मध्ये कोणत्या धर्माचे लोक जातात?

  A.शिख

  B.ख्रिश्चन          

  C.मुस्लीम

  D.बौद्ध
  20.सर्वत्र निसर्ग सुकतो,पाणी टंचाई (या नैसर्गिक आपत्तीचे वारणान करणारा शब्द हा आहे.)

  A.महापूर
          

  B.दुष्काळ
         

  C.वादळ          

  D.भूस्सखलन

   

  दोन – तीन वाक्यात उत्तरे लिहा. 

  21.हिंदू धर्माचे लोक कोणकोणते सण साजरे करतात?    2 गुण

  22.आपण शाळेत कोणकोणते सण किती तारखेला साजरे करतो? 2 गुण

  23.तुझ्या गावात/शहरात कोणकोणत्या जाती धर्माचे लोक राहतात?  2 गुण

  24.मोबाईल चे 5 तोटे सांगा?      2 गुण

  25.गोलातील शब्द वापरून वाक्य बनवा.     2 गुण
    पाणी        नख         पारणे       थक्क                          

  पाच ते सहा वाक्यात उत्तरे लिहा.

  26.धाकट्या भावाला व्यायामाचेमहत्त्व पटवून देणारे पत्र लिहा.   3  गुण

  उत्तर :


  प्रेषक,

                            नाव –


  शाळा –
  ………………………………………….…….

                     
  मु.पो…………………… ता. …………………

                                  पिन कोड –

                                                दि. –
  …………………………

      चि. ………………………..

     ………………………………………शुभाशीर्वाद

    कालच ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………व्यायामाशिवाय  ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                   कळावे,

                                                                          तुझा दादा,

    प्रति,

    पत्ता –
   

  27. खालील चित्र पाहून 5 ओळी माहिती लिहा. 3 गुण

  Class 8 MARATHI Model Paper March 2023 आठवी मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका 2 2023

   

   

   

   

   

   

   

  28. एका तळ्यात होती, बदके पिले सुरेख        4 गुण

  होते कुरूप वेडे,पिल्लू तयात एक

  कोणी न त्यास घेई, खेळावयास संगे

  सर्वाहुनी निराळे, ते वेगळे तरंगे

  दावुनी बोट त्याला, म्हणती हसून लोक

  आहे कुरूप वेडेपिल्लू तयात एक 

             वरील ओळींचा अर्थ तुमच्या शब्दात लिहा.
   

  Class 8 MARATHI Model Paper March 2023 आठवी मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका 2 2023

  आठवी मराठी विषयाची प्रश्नपत्रिका pdf मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी CLICK HERE वर स्पर्श करा…

  Class 8 MARATHI Model Paper March 2023 आठवी मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका 2 2023

  5वी वार्षिक परीक्षा 2023 बोर्ड नमुना प्रश्नपत्रिका
  विषय – गणित
  ✳️मराठी माध्यम नमुना प्रश्नपत्रिका

  नमुना प्रश्नपत्रिका 2023

  इयत्ता – 8

  ✳️ माध्यम – Kannada, Marathi,English Etc.

  https://www.smartguruji.in/2023/02/class-8-model-paper-march-2023.html

  अध्ययन पुनर्प्राप्ती कार्यक्रमां

  तर्गत नवीन अध्ययन पुस्तिका देण्यात आल्या आहेत.त्यातील अध्ययन कृती सोडवून उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.ही सर्व उत्तरे नमुनादाखल असून याचाच वापर करावा असा कोणताही आग्रह नाही…

  इयत्ता – आठवी
  विषय – मराठी
  नमुना उत्तरांसाठी अध्ययन निष्पत्ती क्रमांकावर स्पर्श करा..
   

  Share your love

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *