DASARA HOLIDAY STUDY CLASS – 7 दसरा सुट्टीतील अभ्यास इयत्ता – सातवी

दसरा सुट्टी दि. 08.10.2023 ते 24.10.2023 पर्यंत विद्यार्थ्यांनी करावयाचा अंदाजित अभ्यास – 

इयत्ता – सातवी 

विषय -मराठी,इंग्रजी,गणित,विज्ञान,समाज विज्ञान 


 

इयत्ता – सातवी         विषय – मराठी       सुट्टीतील अभ्यास 

⭆दररोज एक पान शुद्धलेखन

दररोज 10 विरुद्धार्थी शब्द लिहिणे.

दररोज 10समानार्थी शब्द लिहिणे.

दररोज 10 एकवचन अनेकवचन शब्द लिहिणे.

दररोज 5 म्हणी लिहिणे.

माझी शाळा,माझे शिक्षक,माझ्या गावातील जत्रा,माझ्या सभोवतालचा परिसर या विषयावरती 5 ते 10 ओळी निबंध लिहिणे.

25 वाक्य तयार करणे.

एकूण 100 नवीन शब्दार्थ लिहिणे.

एकूण 100 जोडशब्द लिहिणे.

तुम्ही ऐकलेली एक बोधकथा लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. पाठ 1 ते 10 वरील प्रत्येक पाठावरील 5 प्रश्नोत्तरे लिहिणे.

इयत्ता – सातवी         विषय – ENGLISH       सुट्टीतील अभ्यास 

1. Read & write vowels & consonants daily one time. ( A – Z) (a -z )

2. Daily 1 page handwriting.

3. Read & write daily 5 English words with pronunciation & Marathi meaning

4. Read & write daily 5 opposite words.

5. Read & write 10 singular & plural forms.

6. Read & write 5 colors name.

7. Read & write One – Hundred numbers.

8. Write an essay. ‘My school. in 10-15 sentences.

9. Write a letter to your class teacher for asking 2 days leave.

10. Write any 30  three (3) letter words (Ex. bat,cat,vat….)


इयत्ता – सातवी         विषय – समाज विज्ञान        सुट्टीतील अभ्यास आपला जिल्हा व तालुक्याचे नाव लिहा.

कर्नाटकातील जिल्ह्यांची नावे लिहा.

भारतातील घटकराज्यांची नावे लिहा.

कर्नाटकाचा नकाशा काढा.

भारताचा नकाशा काढा.

कर्नाटकातील नद्यांची नावे लिहा.

केंद्रशासित प्रदेशांची नावे लिहा.

स्वातंत्र्यसैनिकांची चित्रे चिकटवून त्यांची नावे लिहा. कर्नाटकातील प्रेक्षणीय स्थळांची नावे लिहा.

कर्नाटकातील ज्ञानपीठ प्रशस्ती विजेत्यांची चित्रे चिकटवून त्यांची नावे लिहा.

कर्नाटकमधील प्रसिद्ध देवालयांची नावे लिहा.

आपल्या संविधानातील मूलभूत हक्क लिहा.

आपल्या संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये लिहा.

पृथ्वी ग्लोबचे चित्र काढा. 


इयत्ता – सातवी         विषय – विज्ञान       सुट्टीतील अभ्यास 


वैज्ञानिकांची चित्रे गोळा करून त्यांनी लावलेले शोध लिहा.

प्रयोगाची चित्रे काढा [प्रत्येक प्रकरणातील प्रयोगाशी संबंधित चित्रे] व भागांना नावे द्या.

तुमच्या पुस्तकातील प्रत्येक पाठावरील 1 गुणाचे प्रश्न आणि 2 गुणांचे प्रश्न लिहा.

इयत्ता – सातवी         विषय – गणित       सुट्टीतील अभ्यास 


दोन ते 30 पाढे लिहा दररोज एक वेळा.

गणितातील मूलभूत क्रिया बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार दररोज 5 उदाहरणे.

पुस्तकातील संख्या घेऊन चढता क्रम उतरता क्रमाची उदाहरणे सोडवणे.

लसावी आणि मसावी दररोज दोन दोन उदाहरणे

रोमन संख्या I ते C पर्यंत एकूण 5 वेळा.

चौकोन,आयत,त्रिकोण,घन,घनायत,गोल,शंकू,सिलेंडर समांतर चतुर्भुज या आकृत्या काढणे.

अपूर्णांक : समान अपूर्णांक, ऋण अपूर्णांक आणि मिश्र अपूर्णांक (प्रत्येकी 3-3 उदाहरणे लिहा.)
 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.