KALIKA CHETARIKE LEARNING OUTCOMES 5th MATHS (पाचवी गणित अध्ययन निष्पत्ती यादी)

 कलिका चेतरिके 2022

इयत्ता – पाचवी

विषय – गणित

अध्ययन निष्पत्ती यादी

KALIKA CHETARIKE LEARNING OUTCOMES 5th MATHS (पाचवी गणित अध्ययन निष्पत्ती यादी)
 

अध्ययन निष्पत्ती – 1: स्थानमुल्याचा उपयोग करून 9999 पर्यतच्या
संख्या वाचतात आणि लिहिणे.

अध्ययन निष्पत्ती – 2 : दैनदिन
जीवनाशी संबंधित
5 अकी
पर्यतच्या बेरजेच्या समस्या सोडवि
णे.

अध्ययन निष्पत्ती-3 : दैनदिन
जीवनाशी संबंधित
5 अकी
पर्यंतच्या वजाबाकीच्या समस्या सोडवि
णे.

अध्ययन निष्पत्ती – 4: दैनदिन
जीवनाशी संबधित तीन अकी संख्यांना दोन अंकी संख्यांनी गुण
णे.

अध्ययन निष्पत्ती-5: दैनंदिन
जीवनाशी संबंधित दोन-तीन अंकी संख्याना एक अंकी संख्यानी भाग
णे.

अध्ययन निष्पत्ती – 6 : प्रमाणित
भागाकार पद्धतीने एका संख्येला दुसऱ्या संख्येला भागतात. 

अध्ययन निष्पत्ती – 7 : अपूर्णाकामध्ये
दिलेली चित्रे आणि संग्रहित
| केलेल्या वस्तू ओळखून चिन्हांकित करणे.

अध्ययन निष्पत्ती – 8 : दिलेल्या
अपूर्णाकाचे समान अपूर्णाक ओळख
णे.

अध्ययन निष्पत्ती – 9 : लांबी, रुंदी, आकार, वेळेशी
संबंधित एककाचे रूपांतर करून गणितातील चार मूलभूत क्रियांचा वापर करून समस्या
सोडवि
णे.

अध्ययन निष्पत्ती – 10 वेगवेगळ्या
कोनाचे काटकोन
, लघुकोन
आणि विशालकोन यामध्ये वर्गीकरण कर
णे.

अध्ययन निष्पत्ती – 11 त्रिमितीय
आकृत्याची जालाकृती ओळख
णे.

अध्ययन निष्पत्ती – 12 : वेगवेगळ्या
प्रकारचे आकृतिबंध ओळख
णे.

अध्ययन निष्पत्ती – 13 : माहितीचा संग्रह करून तो चित्रालेखात आणि
स्तंभालेखात दर्शवून विश्लेषण कर
णे. 

वरील सर्व अध्ययन निष्पत्ती यादी PDF मध्ये डाऊनलोड करा..

KALIKA CHETARIKE LEARNING OUTCOMES 5th MATHS (पाचवी गणित अध्ययन निष्पत्ती यादी)

KALIKA CHETARIKE LEARNING OUTCOMES 5th MATHS (पाचवी गणित अध्ययन निष्पत्ती यादी)


*अध्ययन निष्पत्ती यादी PDF*
*इयत्ता – चौथी*
*विषय- मराठी,इंग्रजी,कन्नड, गणित,परिसर*

https://www.smartguruji.in/2022/10/kalika-chetarike-2022-learning-outcomes.html
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *