Eggs/Bananas for students in Karnataka….

        


      2022 23 या शैक्षणिक वर्षात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत 1ली ते 8वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना पूरक पौष्टिकांश स्वरूपात 46 दिवसांसाठी अंडी अथवा केळी/चिक्की वितरित करणे बाबत… 

परिपत्रक दि. 19.07.2022 

कांही महत्वाची माहिती पुढीलप्रमाणे 

2022 या शैक्षणिक वर्षात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत flexibility for innovative intervention उपक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांना पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एका दिवसाला 6/- रुपये प्रमाणे 46 दिवसांसाठी सहाय्यक पौष्टिक अंश स्वरूपात अंडी अथवा केळी/चिक्की वितरण करण्यासाठी खालील अटी सांगण्यात आल्या आहेत..

बिदर,बळ्ळारी,विजयनगर,कलबुर्गी,कोप्पळ,रायचूर यादगिरी आणि विजापूर जिल्ह्यातील पहिली ते आठवी पर्यंत शिकणाऱ्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना 46 दिवसांसाठी सहाय्यक पौष्टिकांश स्वरूपात अंडी अथवा केळी/चिक्की वितरित करण्यासाठी आवश्यक अनुदान 2022-23 सालातील प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत संबंधित वार्षिक क्रिया योजनेत दिलेल्या अनुमोदनाप्रमाणे केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार यांचा वाटा अनुक्रमे 60:40 प्रमाणे राहील.
बिदर,बळ्ळारी,विजयनगर,कलबुर्गी,कोप्पळ,रायचूर यादगिरी आणि विजापूर हे जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यातील पहिली ते आठवी पर्यंत शिकणाऱ्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना 46 दिवसांसाठी सहाय्यक पौष्टिक अंश स्वरूपात अंडी अथवा केळी/चिक्की वितरण करण्यासाठी आवश्यक अनुदान शिर्षक 2202-00-101-0-18 (2202-01 196-6-01) प्रमाणे शिल्लक अनुदानातून देण्यात येईल.

अंडी अथवा केळी/चिक्की खरेदी करण्याची प्रक्रिया शाळास्तरावर राहील तसेच चालू खरेदी नियमानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
चांगल्या दर्जाची अंडी अथवा केळी/चिक्की खरेदी करावी तसेच त्यांची सुरक्षितता व वितरण करण्यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी.

शाळा स्तरावरती प्रत्येक दिवशी अंडी अथवा केळी/चिक्की विद्यार्थ्यांना वितरण केलेची माहिती SATS MDM पोर्टल वरती संग्रहित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे.


सविस्तर माहितीसाठी परिपत्रक खालीलप्रमाणे  

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *