EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23
 सन २०२२-२३ शाळा शैक्षणिक दाखल्यांचे नमुने 
EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

 

सर्व शिक्षकवृन्दाना नमस्कार,२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे.गेल्यावर्षीप्रमाणे यावर्षीही मुख्याध्यापक व शिक्षकांना आवश्यक शालेय शैक्षणिक दाखल्यांचे नमुने उपलब्ध करताना होता आहे.वार्षिक शैक्षणिक क्रिया योजना (DSERT) ,शाळा वेळापत्रक २०२२-२३ (DSERT) ,मूल्यमापन वेळापत्रक २०२२-२३ (DSERT),कलिका चेतरीके २०२२-२३ (अध्ययन पुनर्प्राप्ती) ,दाखली मागणी पत्र ,प्रवेश अर्ज  (1st,LKG-UKG) ,वेळापत्रक इत्यादी सर्व नमुना दाखले असून यामध्ये आवश्यक तो बदल करून यांचा वापर करावा… 
 

विद्याप्रवेश वेळापत्रक पहिली  ते तिसरी 

   वेळ – 9.30  ते 4.45

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23
 

वेळापत्रक (पाचवी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (सहावी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (सातवी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (आठवी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23
 

वेळापत्रक (पहिली)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (दुसरी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (तिसरी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (चौथी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

अध्ययन निष्पत्ती आधारित

वार्षिक अंदाज पत्रक (पहिली ते आठवी)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23
मूल्यमापन (परीक्षा) वेळापत्रक २०२२-२३ (DSERT)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

शाळा पंचांग २०२२-२३

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

दाखली मागणी पत्र    

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (Blank)PRIMARY 

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

वेळापत्रक (Blank)HIGH SCHOOL

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

सामुहिक वेळापत्रक (1-5) (Blank- A3 SIZE)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23
  

सामुहिक वेळापत्रक  (1-7)(Blank- A3 SIZE)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

सामुहिक वेळापत्रक  (1-8)(Blank- A3 SIZE)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

प्रवेश अर्ज  (1st,LKG-UKG) ENGLISH

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

प्रवेश अर्ज  (1st,LKG-UKG) KANNADA

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

प्रवेश अर्ज  (2-12) ENGLISH

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

प्रवेश अर्ज  (2-12) KANNADA

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23
विद्यार्थी संचयिका (Child Profile)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

शालेय मंत्रीमंडळ

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

SAP (शाळा शैक्षणिक योजना)

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

शाळा अभिवृद्धी योजना (SDP) 

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23
 

Teacher Profile

 EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

 

1ली ते 12वी पाठ्यपुस्तके 

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

कलिका चेतरीके मूल्यमापन व पाठ योजना नमुना

EDUCATIONAL DOCUMENTS 2022-23

*2022-23 वर्षाचे मुल्यमापन वेळापत्रक*
*इयत्ता 4थी ते 10वी*
 
*2022-23 मध्ये 1ली ते 10 वी शाळेची वेळ असेल 10.00 ते 4.20*
 
असे असेल नियोजन
 
*16 मे 2022 पासून शाळा सुरू*
 
*येत्या शैक्षणिक वर्षात क्रियाकलाप व No Bag Day साठी उपक्रम यादी*
 
*शाळेतील राष्ट्रीय दिन व इतर कार्यक्रमाचे नियोजन*
 
 
*2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा,मूल्यमापन,प्रतिभा कारंजी,क्रीडा स्पर्धा व इतर उपक्रम नियोजन*
 
 
 
*सन 2022-23 शैक्षणिक वर्ष नियोजन*
*महिनावार शाळा चालू दिवस व सुट्टीचे दिवस*
 
 
 


 

 

 
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *