6TH SS VARSHIK ANDAJ PATRAK & WORK DONE (सहावी समाज वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE)

 


6TH SS VARSHIK ANDAJ PATRAK & WORK DONE (सहावी समाज वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE)अध्ययन पुनर्प्राप्ती उपक्रमांतर्गत यावर्षी सामर्थ्य आधारित वार्षिक अंदाज पत्रक तयार केल्या सर्व शिक्षकाना त्याचा फायदा होणार आहे.या उद्देशाने कांही वार्षिक अंदाज पत्रके तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.. अंदाज पत्रकातील पाठ व सामर्थ्य विभागणी अंदाजे केलेली असते त्यामुळे या विभागणीत बदल होऊ शकतो.

टीप- सदर अंदाज पत्रक नमुना स्वरुपात देत आहोत.. 

इयत्ता – सहावी   

विषय – समाज विज्ञान   

 

6TH SS VARSHIK ANDAJ PATRAK & WORK DONE (सहावी समाज वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE)
वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE नमुना (BLANK FORMAT)

 

6TH SS VARSHIK ANDAJ PATRAK & WORK DONE (सहावी समाज वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE)
सामर्थ्य आधारित अंदाज पत्रक & Work Done नमुना
 
इयत्ता – 1ली ते 8 वी
2022-23 शैक्षणिक दाखले नमुने
2022-23 शैक्षणिक वर्षासाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांना उपयुक्त….
शैक्षणिक क्रिया योजना(DSERT)
No Bag Day उपक्रम यादी
वेळापत्रक नमुने (1-8)
सामूहिक वेळापत्रक
दाखला मागणी पत्र
वार्षिक अंदाज पत्रक
SAP,SDP,CHILD PROFILE
  GENERAL TIME TABLE
सुधारीत शाळा वेळापत्रक
शालेय मंत्रिमंडळ
इत्यादी नमुने डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर स्पर्श करा…

 

 
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *