10th SS 1 Mark questions and Answers (दहावी समाज विज्ञान 1 मार्क प्रश्न व उत्तरे )

  

 

 


 

10th SS 1 Mark questions and Answers (दहावी समाज विज्ञान 1 मार्क प्रश्न व उत्तरे )


परीक्षा बोर्ड – KSEEB बेंगळूरू


इयत्ता  दहावी 


विषय – समाज विज्ञान 


घटकानुसार महत्वाचे 1 गुणाचे प्रश्न 


प्रश्न निर्मिती – श्री.एस.बी.सदलगे सर (साई हायस्कूल मांगूर) 

 

 

 

 

 

राज्यशास्त्र 


 

 

3  

abc 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *