SSLC ONLINE TEST SUB. S.S.

 

State – Karnatak 

Exam – SSLC BOARD EXAM 

TEST FORMAT – OBJECTIVE TYPE 

MEDIUM – MARATHI 

SSLC परीक्षेची तयारी करण्यासाठी सराव करणे गरजेचे असते..यासाठी अनुभवी व तज्ञ शिक्षकांनी  तयार केलेली व आवश्यक प्रश्नांचा समावेश असलेल्या ऑनलाईन सराव विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेची तयारी करताना उपयोगी पडतील..

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.