दहावी मराठी सराव टेस्ट


अ.नं

टेस्टचे  नाव

1

मराठी नमुना प्रश्नपत्रिका २०२१

2

मराठी बोर्ड प्रश्नपत्रिका एप्रिल  २०१९  

3

मराठी व्याकरण एकत्रित सराव टेस्ट

4

मराठी व्याकरण एकत्रित सराव टेस्ट

5

मराठी व्याकरण एकत्रित सराव टेस्ट

6

मराठी व्याकरण एकत्रित सराव टेस्ट

7

लिंग विचार

8

विराम चिन्हे

9

विरुद्धार्थी शब्द

10

समानार्थी शब्द

11

वचन बदला

12

शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द 1

13

शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द 2

14

शब्दांच्या जाती

15

नाम

  

16

सर्वनाम

17

विशेषण

18

क्रियापद

19

क्रियाविशेषण अव्यय

20

शब्दयोगी अव्यय

21

उभयान्वयी अव्यय

22

केवलप्रयोगी अव्यय

23

शब्दांच्या जाती एकत्रित चाचणी

24

प्रयोग 1

25

प्रयोग 2

26

संधी

27

अलंकार

28

मराठी गद्य लेखक / लेखिका

29

मराठी कविता व साहित्य प्रकार

30

वचन 2

31

म्हणी व त्याचे अर्थ

32

मराठी वर्णमाला

33

समानार्थी शब्द

34

विरुद्धार्थी शब्द

35

विरुद्धार्थी शब्द  2

36

समानार्थी शब्द

37

व्याकरण एकत्रित टेस्ट

38

म्हणी पूर्ण करा….

39 

 अनंतशक्ती परमेश्वरु 

40 

 वसईचा वेढा

41

 विद्यार्थ्यानो! जागृत व्हा..

 42

 सराव टेस्ट 

43 

 मराठी सर्व पाठ व कविता  

44  

 मराठी सराव टेस्ट 1 40 गुण 

45 

 मराठी सराव टेस्ट 2 40 गुण 

46 

 मराठी सराव टेस्ट 3 40 गुण  (DDPI office Belgavi)Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *