SSLC ANSWER SHEET SCAN COPY,RETOTALING & REVALUATION

मार्च/एप्रिल 2024 मध्ये झालेल्या SSLC परीक्षा-1 च्या उत्तरपत्रिकांची गुणपडताळणी,उत्तरपत्रिकांची स्कॅन प्रत किंवा पुन्हा पेपर तपासणी यासाठी अर्ज प्रक्रिया…

SSLC EXAM KARNATAKA

Applications for SSLC ANSWER SHEET SCAN COPY,RETOTALING & REVALUATION.

  • State – Karnataka
  • Board – KSEAB Bengaluru
  • Exam -SSLC exam- 1
  • Year – 2023-24
  • Result – Declared

मार्च/एप्रिल 2024 मध्ये झालेल्या SSLC परीक्षा-1 चा निकाल 09.05.2024 रोजी सकाळी 10.30 वाजता घोषित करण्यात आला आहे. परीक्षा बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्व विद्यार्थ्यांचे निकाल अपलोड करण्यात आले असून विद्यार्थी आपला रजिस्टर नंबर आणि जन्मतारीख टाईप करुन आपला निकाल घरबसल्या ऑनलाईन तपासू शकतात.तसेच 09.05.2024 रोजी 1.00 वाजेपर्यंत शाळेच्या लॉगिन मध्ये सर्व निकाल उपलब्ध होतील.संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक तो निकाल जाहीर करतील.

सर्व विद्यार्थ्यांनी निकाल तपासल्यानंतर जर आपल्या निकालाबाबत काही शंका असतील.तर ते आपल्या निकालाबाबत किंवा आपल्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पुन्हा मोजणी,उत्तरपत्रिकांची स्कॅन प्रत किंवा पुन्हा पेपर तपासणी यासाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.


ज्या विद्यार्थ्यांना मार्च/एप्रिल 2024 SSLC परीक्षा-1 च्या मूल्यमापन केलेल्या उत्तरपत्रिकांची स्कॅन प्रत (Scan Copy)/ गुणपडताळणी (Retataling) आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी Revaluation) अर्ज करायचा आहे ते ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

 

उत्तरपत्रिकेतील गुणांच्या पुन्हा मोजणीसाठी फक्त ऑनलाईन अर्ज करावा.

गुणपडताळणी किंवा पुनर्मूल्यांकन सेवेची मागणी करताना स्कॅन कॉपीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

वरीलप्रमाणे स्कॅन कॉपी / पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केल्यानंतर, अर्ज स्वीकृत झाल्याची माहिती नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर sms द्वारे पाठवली जाईल.

ज्या उमेदवारांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व विषयांची किंवा इच्छित विषयाची स्कॅन कॉपी प्राप्त केली आहे ते उत्तरपत्रिकेच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी विनामूल्य अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

अर्ज व अर्जाची फी.

पद्धत स्कॅन कॉपी एका विषयास पुनर्मूल्यांकन
ऑनलाईन₹ 410 + 10 (सेवा शुल्क)₹ 800 + 10 (सेवा शुल्क)
ऑफलाईन बंगलोर-वन/कर्नाटक-वन₹ 400 + 20 (सेवा शुल्क)₹ 800 + 20 (सेवा शुल्क)
ऑफलाईन युनियन बँक ऑफ इंडिया₹ 400 + 10 (सेवा शुल्क)₹ 800 + 10 (सेवा शुल्क)
   

APPLY NOW

CHECK SSLC EXAM-1 RESULT

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *