Bridge Course Class 7 Science Post Test Model Question Paper

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीत? पुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती? हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेत? कसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणी, घटक चाचणी,तोंडी प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

1. खालील खाद्यपदार्थांचे वनस्पती स्रोत आणि प्राणी स्त्रोतांमध्ये वर्गीकरण करा.
    मध, गाजर,तांदूळ, दूध
2. मिश्रहारी प्राण्याचे एक उदाहरण लिहा.
3. तंतूंचे प्रकार सांगा.
4. पदार्थ वेगळे करण्याच्या काही पद्धतींचा नावे लिहा.
5. परिवर्तनीय बदल म्हणजे काय?
6. झुडुपांची उदाहरणे लिहा.
7. वनस्पतीची सुबक आकृती काढून भागांना नावे द्या.
8. प्राण्यांनी हालचालीसाठी वापरलेल्या शरीराच्या अवयवांची नावे लिहा.
9. गतीच्या प्रकारांची नावे लिहा.
10. सूर्य स्वयंप्रकाशी नक्षत्र आहे का?
11. पारदर्शक आणि अपारदर्शक वस्तूंची उदाहरणे लिहा.
12. चुंबकीय पदार्थ म्हणजे काय
13. साध्या विद्युत मंडळाचे चित्र काढा.
14. जलचक्र म्हणजे काय?
15. प्रदूषणाचे प्रकार सांगा.
16. हवेतील घटकांची नावे सांगा,
17. प्रदूषण रोखण्यासाठी विद्यार्थी म्हणून तुमची भूमिका काय आहे?
18. मांसाहारी प्राणी म्हणजे काय?
19. जीवनसत्व A ने समृद्ध असलेल्या कोणत्याही दोन खाद्यपदार्थांची नावे द्या.
20. हिरव्या वनस्पतीची 2 उदाहरणे लिहा.

Share your love

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *