BRIDGE COURSE CLASS 5 EVS PRE TEST – POST TEST

    सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीत? पुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती?
हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेत? कसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणी, घटक चाचणी,तोंडी प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

1. सजीवांची दोन वैशिष्ट्ये लिहा.
2. सजीव आणि निर्जीव असे वर्गीकरण करा.
मधमाशी, खेळणी, डास, केळी, बेडूक, विहीर, पाणी, दगड.
3. जलप्रदूषणामुळे होणाऱ्या रोगांची यादी करा.
4. उन्हाळ्यात तुम्ही खाल्लेले अन्न आणि कपडे कोणते?
5. धान्य, भाजीपाला आणि तेलबिया मध्ये वर्गीकरण करा.
शेंगदाणे, वाटाणा, नाचणी, मुळा, गहू, तीळ
6. खालील जुळवा.
A. डोळा a. अन्न चावणे
B.जीभ b. वास घेणे
C.दात c. चवीनुसार
D.नाक d. पाहण्यासाठी
7. कार्बन डायऑक्साइड सोडण्यास मदत करणाऱ्या शरीराच्या अवयवाचे नाव सांगा.
8. रस्ता ओलांडताना तुम्ही कोणते सुरक्षिततेचे उपाय कराल?
9. तुम्ही घरी, गावात साजरे करत असलेल्या सणांची यादी बनवा.
10. आपल्या राज्यातील अभयारण्यांची नावे सांगा

1. निर्जीवांची दोन वैशिष्ट्ये लिहा.
2 मधमाशांचे उपयोग लिहा.
3. मातीच्या उपयोगांची यादी करा.
4. हिवाळ्यातील वातावरणाचे वर्णन करा.
5.
6. घामाचा स्त्राव होण्यास मदत करणाऱ्या शरीराच्या अवयवाचे नाव सांगा.
7. ट्रॅफिक सिग्नलमधील बल्बच्या रंगांची नावे लिहा.
8. राष्ट्रीय सण व त्यांचे दिवस यांच्या जोड्या जुळवा.
1. बालदिन A. 14 एप्रिल
2. स्वातंत्र्य दिन B. 26 जानेवारी
3. प्रजासत्ताक दिन C. 15 ऑगस्ट
4. आंबेडकर जयंती D. 1 नोव्हेंबर
9. कर्नाटकाच्या शेजारील राज्यांची नावे सांगा.
10. जेव्हा तुमच्या घरासमोर सांडपाणी साठते तेव्हा काय होते?

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *