Karnataka General transfer notification of government school teachers/hm and equivalent cadre teachers/officers for the year of 2023-24

 Karnataka General transfer notification of government school teachers/hm and equivalent cadre teachers/officers for the year of  2023-24

2023-24 या वर्षासाठी सरकारी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापक आणि सरकारी हायस्कूल मधील शिक्षक/ समकक्ष गट शिक्षक
आणि सरकारी हायस्कूल मुख्याध्यापक/ समकक्ष गट अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण
बदल्यांबाबत…

❇️कर्नाटक राज्य नागरी सेवा [शिक्षकांच्या बदलीचे नियमन] अधिनियम-2020 [कर्नाटक अधिनियम 2020 चा क्रमांक:04] आणि कर्नाटक राज्य नागरी सेवा [शिक्षकांच्या बदलीचे नियमन] नियम-2020 नुसार शालेय शिक्षण विभागाच्या सरकारी प्राथमिक शाळा मुख्याध्यापकसह आणि सरकारी हायस्कूल शिक्षक. शिक्षक/समान श्रेणीतील शिक्षक आणि सरकारी हायस्कूल मधील शिक्षक/ समकक्ष गट शिक्षक आणि सरकारी हायस्कूल मुख्याध्यापक/ समकक्ष गट अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण बदली
प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सूचना व वेळापत्रक खालील प्रमाणे:-

❇️शिक्षक बदली कायदा 2020 नुसार, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि अनिवार्य तालुका बदल्या एका मागून एक पर्यायी
वर्षात कराव्या लागतात.सरकारी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापक आणि सरकारी हायस्कूल मधील शिक्षक/ समकक्ष गट शिक्षक आणि सरकारी हायस्कूल मुख्याध्यापक/ समकक्ष गट अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्या शैक्षणिक वर्ष
l सुरू होण्यापूर्वी
अधिनियमानुसार करण्याची आवश्यकता आहे.

❇️तसेच, वर नमूद केल्याप्रमाणे,सध्याच्या बदली प्रक्रियेत तालुका बदली करावी लागेल आणि विभागीय बदली प्रक्रियेसह शिक्षकांची सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वेळापत्रक जारी केले आहे.या संदर्भात EEDS डाटा,रिक्त जागा माहिती,शाळा तालुका माहिती
इत्यादी अपडेट करणे आवश्यक आहे.

❇️सेवा अंकांचे प्रकाशन,आक्षेप सादर करणे,बदली अर्ज सादर करणे,अर्ज/प्राधान्यांची पडताळणी,अर्ज/प्राधान्ये यांची मान्यता/नाकारणे,पात्र/अपात्र कारणे प्रकाशित करणे यासह सर्व सामान्य/परस्पर बदल्या ऑनलाईन केल्या जातील.यादी,हरकती सादर करणे, अंतिम प्राधान्य यादी प्रसिद्ध करणे,प्राधान्य यादीनुसार हस्तांतरण समुपदेशन प्रक्रिया विभागाच्या विहित सॉफ्टवेअरमध्ये करणे बंधनकारक आहे.

❇️सर्व स्तरीय बदली अधिकाऱ्यांनी बदली कायदा आणि नियम समजून घेणे अनिवार्य आहे.मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि शिक्षक बदली कायदा/नियम-2020 आणि सुधारणा कायदा/नियम-2022 नुसार कार्य करण्याचे निर्देश त्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

❇️तांत्रिक/प्रशासकीय कारणांमुळे या प्रक्रियेत बदल झाल्यास या सूचनांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल होऊ शकतो.या संदर्भात,परिशिष्ट-1 मध्ये बदली प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिशिष्ट-2 मध्ये बदली वेळापत्रक
जारी केले आहे.

❇️विनंती बदली/परस्पर बदलीसाठी नियम-4 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 31-डिसेंबर-2023 अखेर शिक्षक सेवा गुण गृहीत धरले जातील.

❇️कायद्याच्या कलम 7 च्या उप-कलम [1] अंतर्गत आणि कर्नाटक राज्य नागरी सेवा [शिक्षकांच्या बदलीचे नियमन] नियम-2020 च्या नियम-5 नुसार बदलीसाठी निर्दिष्ट केलेली बदली मर्यादा खालीलप्रमाणे असेल.

❇️या परिपत्रकात दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे जिल्ह्यातील मंजूर पदे आणि रिक्त पदांची माहिती आणि प्राथमिक आणि हायस्कूलच्या संदर्भात विभागीय बदली कामांबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

❇️बदली अर्ज सादर करणे,अर्ज/प्राधान्यांची पडताळणी, अर्ज/प्राधान्ये मंजूर/नाकारणे, पात्र/अपात्र (कारणांसह) यादीचे प्रकाशन, आक्षेप सादर करणे, अंतिम प्राधान्य यादीचे प्रकाशन, प्राधान्य यादीनुसार हस्तांतरण समुपदेशन प्रक्रिया असेल. विभागाच्या विहित सॉफ्टवेअर मध्ये चालते.

बदली
अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया आणि पात्रता:-

 [अ] विनंती बदली :-
        ज्यांना बदली प्रक्रियेसाठी अर्ज करायचा आहे त्यांनी ईईडीएस सॉफ्टवेअरद्वारे अंतिम तारखेच्या आत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा
आणि निर्धारीत तारखेला
क्षेत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पडताळणीसाठी मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे.

ज्या शिक्षकांना अर्ज सादर करायचे आहेत त्यांनी खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात.

❇️कायम पूर्व सेवा कालावधी समाधानकारक पूर्ण केल्याची घोषणा असावी.(PP Declaration)

❇️बदलीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या शिक्षकानी बदलीविषयक परिपत्रकातील सूचनेमध्ये सांगितलेल्या शेवटच्या
तारखेपर्यंत किमान सेवा कालावधी पूर्ण केलेला असावा.

❇️कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (शिक्षकांच्या बदलीचे नियमन) अधिनियम-2020 [कर्नाटक अधिनियम क्रमांक-04 च्या कलम 2(D) नुसार कनिष्ठ कालावधी म्हणजे सध्याच्या शाळेत किमान तीन वर्षे सतत सेवेचा कालावधी पूर्ण झाला पाहिजे.

❇️बदली कायदा, 2020 मधील सर्व नियम लागू झाल्यानंतर संपूर्ण सेवा कालावधीत फक्त एकदाच प्राधान्य किंवा सवलत घेण्याची
परवानगी असेल याची क्षेत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खात्री करावी.

❇️निर्धारीत कालावधीत प्राधान्य/सवलतीचा लाभ न घेतल्यास नंतरच्या टप्प्यावर त्याचा विचार करण्यास नियम
परवानगी देत नाही.असे अर्ज न नाकारता सामान्य प्रकरणात विचारात घेतले जातील.

कल्याण कर्नाटक प्रदेशातील कोणत्याही सात जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत शिक्षकाना कल्याण कर्नाटक प्रदेशाबाहेर बदली करून घ्यायची असेल तर ❇️कल्याण कर्नाटक प्रदेशामध्ये किमान सतत दहा वर्षे सेवा आणि इतर सर्व पात्रता निकष/अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत.

❇️बदली कायद्याच्या कलम/नियम-10 अन्वये प्राधान्यांबाबत स्पष्ट केल्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मूळ प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक आहे आणि
बदली अर्ज सादर करताना ते अर्जासोबत अपलोड करणे बंधनकारक आहे.त्यापूर्वी
, EEDS मध्ये प्राधान्यक्रम प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. !

❇️सुधारित अधिनियम/नियमांनुसार 25% पेक्षा जास्त रिक्त जागा असलेल्या शैक्षणिक ब्लॉकमध्ये शिक्षकांना ब्लॉक अंतर्गत बदली करण्याची परवानगी आहे आणि ज्या शिक्षकांनी एकाच पदावर व तालुक्यामध्ये 10 वर्षे सतत सेवा केली आहे आणि वेगवेगळ्या पदांवर त्याच ब्लॉकमध्ये किमान 15 वर्षे सेवा केली आहे असे शिक्षक बदलीसाठी पात्र आहेत.

(अ)
प्राधान्य सवलतीसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे:-

     प्राधान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या शिक्षकांनी कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (शिक्षकांच्या बदलीचे नियमन) अधिनियम-2020 [कर्नाटक कायदा क्रमांक:04] आणि कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (बदलीचे नियमन) नियम-10 मध्ये नमूद केलेल्या प्राधान्य पर्यायाचा वापर करून अर्ज करावा.

शिक्षकांनी दावा केलेल्या प्राधान्याबाबत नियमांमध्ये नमूद केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रे घेणे आणि विहित कालावधीत अपलोड करणे बंधनकारक आहे.तत्पूर्वी EEDS मध्ये प्राधान्यक्रम प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.बदली अर्जामध्ये शिक्षकांना एकापेक्षा जास्त प्राधान्य निवडण्याची परवानगी आहे. कौन्सलिंगवेळी पडताळणीसाठी प्रमाणपत्रांच्या मूळ प्रती सादर करणे अनिवार्यपणे आहे.

 

सवलती आणि सादर करावयाची
कागदपत्रे यांचा तपशील खालीलप्रमाणे :-

 

 

अ.नं.सवलतआवश्यक दाखले
1शिक्षक/शिक्षिका किंवा त्याचा/तिचा पती/पत्नी किंवा मुले यांना गंभीर आजार किंवा गंभीर आजाराने ग्रासले आहे ज्यावर तालुक्यामध्ये उपचार करता येत नाहीत.जिल्हा वैद्याधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र
240% किंवा त्याहून अधिक अपंग असलेले शिक्षक/शिक्षिका किंवा त्याचा/तिचा पती/पत्नी किंवा मुलेजिल्हा वैद्याधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र
312 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आश्रित मुले असणारी विधवा/विधुर किंवा घटस्फोटित शिक्षक/ शिक्षिका जोडीदाराचा मृत्यू दाखला किंवा पुनर्विवाह बद्दल दंडाधिकारी यांचेकडून Affidavit,मुस्लीम असल्यास मशीद समितीकडून खुलनामा,तलाखनामा किंवा तलाख ए मुबारत.तसेच मुलाचा वयाचा दृढीकरण दाखला.
4पती/पत्नी संरक्षण दलात असल्यास किंवा निवृत्त सैनिक किंवा कायमस्वरूपी अपंग सैनिक किंवा मृत सैनिकाची पत्नी किंवा पती शिक्षक असल्यास Commanding Officer अथवा Director सैनिक कल्याण मंडळ यांचेकडून प्रमाणपत्र
5केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अनुदानित संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे विवाहित प्रकरण (पती/पत्नी कार्य करत असलेल्या तालुक्यामध्ये नियुक्ती) -नियुक्ती प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र
6महिला शिक्षकांच्या बाबतीत ज्यांचे वय 50 वर्षांपेक्षा जास्त आहे./पुरुष शिक्षकांच्या बाबतीत ज्यांचे वय 55 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.- सेवा पुस्तकाप्रमाणे DDO यांचेकडून मिळणारे प्रमाणपत्र.
7गर्भवती शिक्षिका किंवा 1 वर्षापेक्षा कमी वयाचे मुल असलेल्या शिक्षिका जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण पत्र

 

 

 

विनंती बदलीसाठी शिक्षकांनी पूर्ण केलेल्या नोकरी
वर्षांच्या आधारे सेवा अंक खालील प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात येतील..

शिक्षक बदली उद्देशाने –
( C Zone मध्ये नोकरी वर्षांची संख्या x 3 गुण)


(B Zone मध्ये नोकरी वर्षांची संख्या x 2 गुण)


(A Zone मध्ये नोकरी वर्षांची संख्या x 1 गुण)


(
सलग तीन वर्षे एकाच शाळेत व एकाच पदावर
नोकरी केल्यास नोकरी वर्षांची संख्या
x 1)

 

टीप- सहा महिने (180 दिवस) तसेच त्यापेक्षा जास्त नोकरीचे एक वर्ष असे विचारात
घेतले जाईल.तर
180 दिवसांपेक्षा कमी नोकरी
असल्यास
0
वर्ष असे विचारात घेतले जाईल.

 

Example of Weighted Score Calculation ☀️Online अर्ज सुरु दिनांक – 15/04/2024 ते 15/05/2024

 
Teacher Transfer Guidelines 2024  – CLICK HERE
 
Karnataka Teacher Transfer Act 2020 – CLICK HERE
 
KARNATAKA REGULATION OF TRANSFER OF TEACHERS) (AMENDMENT) BILL, 2022 – CLICK HERE

शिक्षक बदली 2023-24 मार्गदर्शक सूचना व आदेश पाहण्यासाठी येथे स्पर्श करा…

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.